بازگشت به صفحه اول

 

گرداننده سایت: زینت میرهاشمی

کارورزان سایت: مجتبی طالقانی

نادر نوریزاده

 

 

جهاني ديگر ممكن است

 

 

 

قطعنامه کنفرانس جنبش های اجتماعی چهارمین فوروم اجتماعی اروپا در آتن

گزارشگر از گروه تدارک فوروم اجتماعی ایران ناهید جعفرپور

 

گزارش چهارمین فوروم اجتماعی اروپا در آتن

گزارشگر از آتن ناهید جعفرپور

ششمین فوروم اجتماعی جهان در پاکستان

Tariq Ali

برگردان ناهید جعفرپور

 

 از لندن تا آتن

دعوت به شرکت در تدارک چهارمین فوروم اجتماعی اروپا

ما برای تدارک چهارمین فوروم اجتماعی اروپا به کمک شما احتیاج داریم!

کنفر انس تدارکاتی چهارمین فوروم اجتماعی اروپادرآتن

برگردان ناهید جعفرپور

 

گزارش کنفرانس مطبوعاتی در سنای فرانسه در رابطه با اشغال عراق توسط آمریکا

  13 مارس 2006

فرح اقبال و حسین اخوان توحیدی

 ( ازگروه تدارک فوروم اجتماعی ایران )

 

گزارش جلسه سالانه گروه تدارک فوروم اجتماعی ایران در تاریخ 6 و 7 ژانویه 2006

(بخش اول)

(بخش دوم)

 

دیدار با سمیر امین در باره تشکیل فوروم اجتماعی خاور میانه

عیسی صفا - پنج شنبه 16 مهر 1383 7 اكتبر  2004 (مطلب)

 

گزارش فعاليت گروه تدارک فوروم اجتماعي ايران در جشن اومانيته

جمع آوري امضاهاي جديد در حمايت از فراخوان همبستگي با جنبش اعتراضي مردم ايران

گزارشگر: عيسي صفا(مطلب)

 

گزارش سومين اجلاس فوروم اجتماعي ايران- گروه تدارك (مطلب)

گزارش دومين اجلاس گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران

 گزارش اولين اجلاس گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران

اعلام موجوديت فوروم اجتماعي ايران- گروه تدارك

 

-----------

فراخوان هيئت تدارک براي تشکيل "کميته بين المللي تحقيق در باره جنايات جمهوري اسلامي ايران عليه بشريت "

فراخوان گروه تدارك براي تحريم انتخابات و برگزاري رفراندوم، تنها گزينه مردمي

 ديدار فوروم اجتماعي ايران با حزب کمونيست فرانسه

مصاحبه اعضاي گروه تدارك با شخصيتها و احزاب سياسي

 

مصاحبه با اعضاي گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران

يادداشتهايي در باره فوروم 

طرحهاي پبشنهادي براي پرچم و آرم فوروم اجتماعي ايران

فعاليتهاي گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران

حمايت از تشكيل گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران

موضع گيري سازمانهاي سياسي ايراني در رابطه با فوروم اجتماعي ايران

 گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران
 مجموعه چند سند در مورد اتاك و گردهمايي پورتوالگره