گفت وگو با هولان‌ خطيبي‌ درفروم اجتماعي بمبئي

فوروم اجتماعي جهان در بمبي(هند)

گردهمايي فعالان بديل جهاي سازي در بمبئي(هند)

چهارمين اجلاس سالانه فوروم اجنماعي جهان در بمبي- هند

فروم اجتماعي جهاني در بمبئي: يک فستيوال يا تقويت کننده جنبش هاي مردمي؟

فوروم اجتماعی جهان در بمبئی هندوستان

پیام چه کسانی به فوروم اجتماعی در بمبئی برده میشود؟

روز سوم فوروم اجتماعي جهان در هند

گزارش افتتاح فوروم اجتماعی جهان در بمبئی

فراخوان  پاياني جنبش هاي اجتماعي و سازمانهاي مردمي درفوروم اجتماعي جهان در بمبئي هندوستان

 شرکت در مجمع اجتماعی جهانی