بازگشت به صفحه اول

 

 

بیانیه روابط بین المللی فوروم اجتماعی ایران :

به حمام خون در فلسطین و لبنان پایان دهید !

 «جنگ تجاوزگرانه اسرائیل علیه مردم فلسطین و لبنان را محکوم می کنیم و همراه با نیروهای صلح طلب جهان برای پایان دادن به این جنگ ویرانگر تلاش می کنیم.»

ميشل شوسودوفسكی

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا

فصل اول

میان فرمانبرداری و جنون خودبزرگ بینی

Abbas Beydoun

KulturAustauschروزنامه

Monique Bellanبرگردان از عربی به آلمانی :
برگردان به فارسی : ناهید جعفرپور