27 سپتامبر 2003  تظاهرات در برلین همزمان با تظاهرات جهاني

 

صلح به جای اشغال

 

اشغالگران میباید از عراق بیرون روند!

 

در عراق صلحی وجود ندارد! اشغالگران حتی این انسانیت را ندارند که خواست های ضروری و ابتدائی مردم عراق را بر آورده نمایند . عدم وجود حداقل های زندگی چون مواد غذائی ، آب ، برق،  بهداشت و خدمات پزشکی و داروئی ، جان هزاران انسان بیگناه را به خظر انداخته است.

هنوز بعد از گذشتن چند دهه مردم عراق از انهدام کشورشان و نتایج اقتصادی این انهدام در رنج و عذاب بسر میبرند.

رژیم اشغالگر در عراق حق تعیین سرنوشت و حکومت بر خود را از مردم عراق گرفته است. هر روز بیشتر از روز پیش بندهای دروغ و شیادی پاره میگردد و دست آمریکا و بریتانیای کبیر که با شعار دروغین دفاع از منافع مردم عراق، این جنگ خانمان سوز را به راه انداختند ، برای مردم عراق و مردم جهان بیشتر رومیشود.

امروز بیشتر از همیشه، حقیقت شعار های ضد جنگ  جنبش صلح طلب جهانی بر همگان روشن گردیده است.

Bush و هم دستش Blair به مردم عراق دروغ گفتند. این جنگ هیچگاه بخاطر کشف سلاح های کشتار جمعی و یا آزادی مردم عراق و یا دمکراسی در این کشور صورت نگرفت . حقیقت چیز دیگریست.!

درست قبل از اینکه دولت عراق ایجاد گردد و توانائی پیش برد امور را پیدا نماید، اشغالگران تصمیمات مهم اقتصادی را گرفته اند و قرار دادهای بیشماری را در جهت خصوصی سازی تمامی شریانهای اقتصادی عراق به امضا رسانیده اند.

ما از خواست مردم عراق برای کنترل تمامی ذخایر طبیعی این کشور  پشتیبانی می نمائیم و اعتقاد داریم که کنترل ثروت های عمومی و ذخایر طبیعی حق مسلم مردم عراق میباشد

 

آزادی برای فلسطین

 اولین شرط بر قراری صلحی دراز مدت و پایدار در خاور میانه ، خاتمه دادن به ظلم و ستمی است که بر مردم فلسطین وارد می آید.  در حال حاضر نمایندگان دولت اسرائیل از مجلس اسرائیل خواسته اند که به طرد فلسطینی ها به درون خاک اردن ادامه دهند. در اثنای این مذاکره ها که در جهت بستن یک" قرار داد صلح" انجام میپذیرد، دولت اسرائیل در حال ساختن زندانی است در منطقه فلسطین برای فلسطینی ها به ارتفاع 8 متر و عرض 80 متر و طول 650 کیلومتر تا غرب کشور اردن  که دور تا دور آن با سیم خاردار با دستگاه های کنترل برقی احاطه شده است.

خشونت و ترور و تحقیر مردم غیر نظامی فلسطینی توسط ارتش اسرائیل برنامه ای روزانه و عادی گشته است.

بیش از چند دهه است که حقوق انسانی فلسطینی ها در مناطق فلسطینی نشین توسط اشغال گران اسرائیلی پایمال میگردد و این مناطق در اشغال اسرائیل قرار دارد.

ما از جنبش های صلح طلب در این منطقه دفاع نموده واعتقاد داریم که دولت آمریکا با بهانه "مبارزه علیه تروریسم" تلاش دارد تا جنگی طولانی مدت را در خاورمیانه به اجرا در آورد. و اتفاقا با همین بهانه است که اتحادیه اروپا هم خود را مسلح مینماید.

ما میخواهیم با مقاومتمان در مقابل این سیاست نظامی نمودن و اشغال منطقه خلیج و سایر مناطق جهان ایستادگی نموده و خواستار اجرای فوری بند های زیر میباشیم:

           عدم پشتیبانی دولت آلمان از سیاست اشغالگری ـ  نه به صورت سیاسی ، نظامی و یا مالی

           صدور اسلحه به اسرائیل میباید متوقف گردد

           اشغالگران خاک عراق را میباید ترک نمایند

           خروج ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی

           طرد مردم فلسطین و ساختن مناطق محصورشده میبایست متوقف گردد.  

 

به همین دلیل در 27 سپتامبر 2003 در سراسر جهان بر علیه رژیمهای اشغالگر در عراق و در فلسطین ، تظاهرات هائی برگزار خواهد شد.

همچنین در برلین هم تظاهراتی بر گزار میگردد .

در این تظاهرات شرکت نمائید!

 

روز تظاهرات: 2003 / 9/27 در برلین ـ آلمان

 

جهانی دیگر ممکن است

 گروه تدارک فروم اجتماعی ایران ـ آلمان