فراخوان به  تظاهرات سراسری درآلمان  علیه انهدام خدمات اجتماعی

 

نزدیک به 150 نفر از فعالین اتحادیه کارگری آلمان ، سازمان بیکاران ، آتاک ، مجامع اجتماعی و نهادهای ضد Hartz( رفرم Hartz und Rürupبرای تغییر خدمات بهداشتی و بازنشستگی) و   ..... ، روز شنبه گذشته در شهر فرانکفورت ـ آلمان در نشستی مشترک تصمیم گرفتند که اول نوامبر 2003 تظاهرات سراسری را در برلین تجهیز نمایند.

هدف این تظاهرات مقاومت در مقابل تصمیمات دولت آلمان مبنی بر خصوصی سازی خدمات همگانی میباشد. تصمیمات دولت آلمان مبنی بر رفرم سازمان بهداشت و بازنشستگی توسط Hartz und Rürup طبق قرار داد برنامه2010 (Agenda 2010)، نه تنها فشاری است مستقیم بر گرده بیکاران ، همینطور زندگی را برای تمامی شاغلین غیر قابل تحمل خواهد نمود.

بنابر این اگر ما اکنون تصمیم نگیریم که در مقابل این قوانین ضد مردمی مقاومت کنیم ، سرمایه داران و دولت تلاش میکنند هر چه بیشتر خدمات عمومی را حذف نمایند.

اتحادیه کارگری آلمان از این تظاهرات پشتیبانی مینماید.

در هفته های آینده قرار است در اقصا نقاط آلمان بر علیه این قوانین ضد مردمی  اعتراضاتی صورت پذیرد و تلاش گردد بدینوسیله بدیل های جایگزین  روشن گردد.

 20 اکتبر 2003در یک آکسیون منطقه ای تظاهرات روز 1 نوامبر 2003 برلین تدارک خواهد شد.

برای اطلاع بیشتر میتوان با تلفن های زیر تماس گرفت

 

Stephan Kimmerle 0178 / 7 24 24 42

Michael Köster 069 / 74 01 69

                                                                   

                                                              گروه تدارک فروم اجتماعی ایران در آلمان