گزارش پلنوم فوروم اجتماعی آلمان در تاریخ 13 یولی 2003

 

اين گزارش توسط گروه تدارک فوروم ایران در آلمان تهيه شده است

 

روز  یکشنبه 13 یولی 2003 دومین پلنوم فوروم اجتماعی آلمان در شهر فرانکفورت برگزار گردید. در این پلنوم نمایندگان فوروم های منطقه ای آلمان به اضافه نمایندگان نهادهای اجتماعی ، اتحادیه کارگری آلمان ، نماینده اتحادیه کارگری ترک های آلمان ، نماینده آتاک آلمان ، PDS آلمان و ما به نمایندگی از فوروم اجتماعی ایران و چندین نهاد دیگرشرکت نموده بودند. در ابتدا نمایندگان منطقه ای از چگونگی ایجاد فوروم های شهری درآلمان و موانع و نقاط قوت کارشان به پلنوم گزارش دادند و سپس گزارشی از کمک های رسیده و بودجه فوروم توسط مسئولین مالی فوروم داده شد. در بخش سوم در باره سایت فوروم آلمان و تغییرات در آن صحبت گردید و دو مسئول جدید که یکی از این مسئولین از فوروم ایران بود انتخاب شدند که تغییر تحولات را در سایت انجام دهند . سپس 3 گروه کاری تشکیل گردید که موظف شدند در زمان باقی مانده فوروم تصمیم گیری حول :

1 – تجهیز عمومی برای دومین فوروم اروپا در پاریس و چگونگی محتوای فراخوان و امور تبلیغاتی و غیره ....

2 – تهیه مقاله برای توضیح خواست های فوروم اروپا

3 – وضعیت مالی ، تماس ها ، سازمانهای عضو فوروم و سایت فوروم

درگروه کاری اول که ما هم شرکت داشتیم بر روی فراخوان به فوروم اروپا در پاریس بحث گردید و فراخوان به نحوی که در سایت آمده تنظیم گردید و وظیفه ترجمه آن به فارسی و کردی سورانی و عربی به عهده ما و ترکی و کردی کرمانجی به عهده رفقای ترک قرار گرفت . در ضمن با تمام روزنامه ها و تلویزیون و رادیو مصاحبه مطبوعاتی خواهد گردید . چند روزنامه مشهور روزانه آلمان چندین صفحه خود را به تبلیغ برای فوروم پاریس اختصاص خواهند داد که البته از بودجه فوروم آلمان پرداخت خواهد شد . در اینترنت تقاضای کمک های نقدی به شماره حساب فوروم آلمان خواهد گردید . پلاکات و تراکت های کوچک به مقدار زیاد چاپ خواهد گردید. نمایندگان فوروم آلمان در کنفرانس تدارکاتی ژنوا در ایتالیا شرکت نموده و فراخوان را پخش مینمایند . ترجمه های ما در سایت فوروم آلمان خواهد آمد .

در گروه کاری دوم مقاله تهیه شده در گروه کاری محورهایش در جلسه پلنوم خوانده شد که بزودی در اختیار ما برای نطر خواهی و تغییرات قرار خواهد گرفت .

در گروه کاری سوم تصمیماتی برای تهیه بودجه گرفته شد که در این بخش اتحادیه کارگری آلمان مبلغ زیادی تا کنون کمک نموده و در آینده هم کمک خواهد نمود . گزارش داده شد که شخصیت ها و نهاد های بیشماری اعلام آمادگی کار با فوروم آلمان را نموده اند که تمامی آدرس ها به لیست ایمیلی اضافه گردید برای تماس با سازمانهائی که خواهان عضویت در فوروم آلمان بودند ارتباطاتی معین گردید. همچنین از طرف فوروم آلمان 16 شخصیت برای سخنرانی در کنفرانس های فوروم در پاریس پیشنهاد گردید که قرار شد با این شخصیت ها که از چهره های معروف و شناخته شده سیاسی در آلمان و جهان هستند مجددا دعوت به عمل آید و تم هائی را که میبایست بر روی آن بحث نمایند تعیین گردد که البته این تم ها میبایست در باره نکات موجود در برنامه پیشنهادی فوروم اول اروپا در برلین باشد. در میان این شخصیت ها دو شخصیت ترک زبان و یک کرد زبان و آقای دکتر مسرت از ایران میباشد که ابراز آمادگی برای سخنرانی نموده است. سپس در باره سایت تصمیم گیری شد که همانطور که اشاره نمودیم از طرف ما هم در سایت آلمان رفیقی مسئول گردید .

در واقع فوروم آلمان در حال شکل گیری و تکمیل میباشد و فوروم های شهری در حال گسترش میباشند. آدرس سایت فوروم آلمان به صورت زیر میباشد:

www.dsf-gsf.org  و esf.berlin@dsf-gsf.org

در آخر جلسه پلنوم تاریخ و محل جلسه فوروم بعدی آلمان مشخص گردید.