بیانیه فروم اجتماعی آلمان در رابطه با اهداف دومین فروم اجتماعی اروپا

 

 

در فضای جهانی شدن نولیبرالی روز به روز تجربه میکنیم که چگونه تمامی عرصه های زندگی بشری با شدت هر چه بیشتر با منطق سود و بهره جایگزین میگردند.

عملکردهای سیاست خارجی این جهانی شدنی تا کنون هیچگونه ارمغان دیگری جز جنگ ، استثمار ، غارت ، و دربدری بهمراه نداشته است. پایمال کردن حقوق دمکراتیک ، نابودی فضای زندگی انساتها ، حمله به حقوق نهاد های مردمی و جنبش های کارگری ، ترمیم دولت پلیسی و فشار، حراج امنیت های اجتماعی و خدمات جمعی از عملکردهای سیاست داخلی این جهانی شدنی میباشد.

و اما عاملین این همه فلاکت و بی حقوقی هیچ کس دیگری نیست جز کنسرن های چند ملیتی که برای سود و بهره وری بیشتر بطور علنی و وحشیانه ای قوانین و سیاست های اجتماعی  کشورها را در جهت علایق اقتصادی خویش تغییر میدهند.

در کشور آلمان در حال حاضر برنامه 2010 Hartz و Rürupبه قصد انهدام سیستم امنیت های اجتماعی در دست اجراست.  بدون شک با به اجرا درآمدن این برنامه روند بیکاری عمومی ، فقر، بی خانمانی، نایودی محیط زیست ، بی حقوقی به زنان ، و کاست آموزشی  و .................... در این کشور فاجعه به بار خواهد آورد.

و اما مسیر این روند در مقیاس جهانی نیز باعث  گرسنه ماندن800 میلیون انسان میگردد. این فاجعه در زمانی در حال رخ دادن است که تنها با تقسیم عادلانه مواد غذائی که هر روزه در جهان تولید میشود میتوان شکم دو برابر جمعیت کره خاکی را سیر نمود.

انهدام محیط زیست خطری است جدی برای کره ای که در آن زندگی میکنیم . در سرتاسر جهان کنسرن های چند ملیتی تمامی قدرت خود را بکار میگیرند تا سودآوری را به بالا ترین حد خود برسانند. در این رابطه آنان با اجرای استراتژی های بین المللی مختلفی  چون GATS بطوری آشکار و مستقیم قصد تاراج آخرین بخش های خدمات عمومی  مانند : بهداشت و سلامتی ، امنیت های اجتماعی و آموزش و پرورش را دارند. این کنسرن ها برای حفظ و امنیت بخشیدن به علایق اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی شان از سرفصل های نظامی استفاده نموده و از طریق سیاست خارجی مراکز قدرتشان یعنی آمریکا و اروپا وارد عمل میگردند. از طرف دیگر اتحادیه اروپا ، تلاش داردکه قدرت بخش نظامی اش را در قانون اساسی افزون بخشد ، تا بدینوسیله آلمان و فرانسه قادر باشند سلطه بازار را در دست گیرند. از اهداف مهم وزارت دفاع آلمان امنیت بخشیدن به بازارهای مالی و تجاری آلمان و تامین ذخایر مورد توجه در خدمت صنعت این کشور میباشد. قوانین دفاع از زنان و مردان مهاجر در این کشور حذف میگردند وقربانیان جنگ و تعقیب های سیاسی اغلب به عنوان پناهنده سیاسی و اجتماعی مورد قبول قرار نمیگیرند. وخیم تر شدن شرایط کاری ، فقر در مقیاس جهانی ، نابودی محیط زیست و یا جنگ و.... روز به روز شدت بیشتری یافته و زنان اولین قربانیان این همه فجایع میگردند.

امااز سوی دیگر هرچه این نابرابری ها شدت و حدت میگیرند ، مقاومت هم گسترش و رشد مییابد. هر روز بیشتر از روز پیش انسانهای بیشماری برای ساختن جهانی دیگر بطور فعال وارد صحنه مبارزه میگردند.  در کنار و به همراه روش های سنتی مبارزه چون برنامه های اتحادیه های کارگری و جنبش های قدرتمند ضد جنگ ، همچنین جنبش های اجتماعی نوین دیگری به پا خواسته اند. نمونه بارز این شکل جدید مقاومت فروم اجتماعی جهانی درPorto Alegre بود که باردیگر در سال 2004  در بمبئی هندوستان برگزار خواهد شد.

فروم های اجتماعی ظرف های مناسبی میباشند برای تبادل نظر و بحث و گفتگو و زمینه چینی مقدمات مبارزه و ارائه بدیل های جایگزین سیاست های نولیبرالی غالب بر جهان. از دل فروم اجتماعی جهانی همچنین فروم اجتماعی اروپا برای اولین بار در پائیز 2002 در فلورانس پدید آمد. در این تجمع ، جنبش های اجتماعی  به یکدیگر وصل شده و با اتحادشان بزرگترین اعتراض ضد جنگ عراق را ممکن ساختند. در این تظاهرات عظیم که در 15 فوریه 2003 انجام پذیرفت ، میلیون ها انسان از سراسر جهان با خواست حل غیر نظامی اختلافات به خیابانها آمدند.

12 تا 15 نوامبر2003 هم مجددا در St-Denis پاریس، جنبش های اجتماعی ، کارگران زن و مرد عضو اتحادیه های کارگری، زنان و مردان شهروند جهان و سازمانها و نهادهای کوچک و بزرگ سیاسی گرد هم می آیند تا با تبادل نظر و بحث و گفتگو یشان، متحدا اروپائی دیگر را در یک جهانی دیگر، بنا کنند.

 ما میخواهیم در تجمع جنبش های اجتماعی پاریس بطور جمعی تصمیماتی را اتخاذ نمائیم که قادر باشیم متحدا اهداف مان را جامه عمل بپوشانیم. خواسته های ما بصورت زیر میباشند:

 

•           برای یک اروپای صلح آمیزضد جنگ

•           برای اروپائی با همبستگی بین المللی و مساوات و برابری بین زن و مرد

•           ضد نولیبرالیسم

•           برای اروپائی با عدالت اجتماعی

•           پایداری زیست محیطی

•           ضد منطق سود آوری

•           برای اروپائی با فضائی باز

•           ضد نژاد پرستی ، تمایلات ضد خارجی

•           برای اروپائی با درهای باز

         

یک اروپای دیگر و یک جهان دیگر ممکن میباشد

 

 سازمانهای امضا کننده: نهاد های متشکل در فروم اجتماعی آلمان

http://www.fse-esf.org

http://www.dsf-gsf.de

 

برای هزینه رفت و آمد شرکت کنندگان با بنیه مالی ضعیف و مترجمان زن و مرد و همینطور دوستان علاقمند از اروپای شرقی ، خواهشمندیم کمک های مالی خود را به شماره حساب زیر واریز نمائید:

Kontoinhaber: share e.V., Konto-Nr. : 800 100 800 BLZ: 430 609 67, Bank: GLS Gemeinschaftsbank, با رمز : Spende an ESF

 

برای اطلاع بیشتر ازبرنامه فرم اجتماعی آلمان میتوانید با:

 Hugo Braun, Feldstraße 34, 40479 Düsseldorf

تماس بر قرار نمایید.

 

مترجم ناهید جعفرپور