Ґ

 

ی ی ی یی

ی ی ی ی

 

 ی ی

 

    

Ϙ ی یϡ ی ی ی . ی یی ی ی ی یی ی یϡ ی ڡ ˝یی ی ی јیی ی ی ییϡ ی ی ی ی ی ی ی. ی Ϙ ی ی ʐیی ی ی (٨/۲/۱٣٨۷) ی ی ݘ یی ی ی ی ݘ . ی ی یی ی ی ӡ ی ی ی ی ی.

ی ʐ 坐 ی ی " ݘ Ͽ" ی " ی ی ی ݘ ی ی ". Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی . ی Ϙ ی یјی ی ی یی ݘ یی ی ی ی ی : " ی ی یی یی ی یی ی ی ی ی ی ی . ǐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ".

ی! ݘ ی یی ی ی. ی ی ی یی یی. ѡ یی ǡ ی یی یѐی ϡ ی ی ی ی ی ی یی. ی Ϙ ی یی ی ی ی ӡ ی ی . ی ی یی Ԙی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی یی ی Ԙ ی ی ϡ یی ی ی ... . ی Ϙ ی ییی ی ی ی ی ی ʿ ی یی یی ی ی ϡ ی ی یϡ یی ی ی ی ی ϡ ی ȝ یϡ ی Ϙ ی ی ی ی Ϙ ی Ϙ ی ی ǘ ʡ ی ی 䐝 䐝ی 㘝 یϿ ی یی ʿ!

ی Ϙ ی ی ی ݘ ی : "ی Ȑی ݘ یی ی ". یی ی ی ی ی ݘ ی јیʝ.

ی Ϙ ݘ ی ی ی . ݘی یی ی ی ی Ԙ یی ی! јیʝ ϡ "ی΍ی یی*" ی ی ی ی ی ی یی ی ی ( ی یϿ) ی ی ی ی ی ی ی (یی ی) ی . ی Ϙ ݘ ی ی ی (ی یی ) Ǎی ʡ ی ی ی ی ی јیی ی ی یρ یی: " ی ی یی ʡ ی ی ϐ ی ی ی ییی یی . ی ی ی 䐝 ". ی Ϙ ی ی Ȑیی. Ȑیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Ϙ ی (ی ی ی Ǎ) یی ϡ ی یی ی ǡ ی ҡ ǡ ǡ ی јی䐡 ی ی ی یѡ ی ی ی ی ی ی юی ... . ݘ ی ی ی Ͽ ی Ϙ ݘ یϡ Ԙ .

ی Ϙ ی ݘی ی یی ی یی ی ی یی ی ی : " ی ی ی ی ʡ ی ی یی یʡ юی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یѿ ی ی".

ی ی ݘ ی ی یی. ی Ϙ ʡ ی . ی ی ی ی یی ی ی یییی ی ǐ . ی ی Ϙ یی ی "" یی ی ی ی ی ی ϡ ی یʝ ی یییی ی ی . ی ǁی ی ی ی ϡ ی ڝ ϡ ی ѐ. ی یی ϡ ی ϡ ی ی یρ ... ی Ϙ ǐ ی ی یی ݘ .

ی Ϙ یی یی ی ی ݘ ϡ یی ی ی : "ی یϡ ی ǘی ݘ یϡ ی ی ی ѐ ی ی ѐ ی"

! ی Ϙ ی ی یی ی یی ѐ ی ی ی ی ی ی.

ی Ϙѡ یی ی ی ی ی ǐ ی ی یی. ݘ ی ی : ѐی یی ی ݡ ی یی یی ی ǁی یی یǡ یی 捡 ی ѡ ی ی یǡ ی ی یی یѡ ʡ ǡ ی јǡ ی јҡ ӡ ǐ یѡ ی 昡 ͘ʡ یҡ یی یی یӡ ی ی ј ییی یی ی Әی یی ... ی: ̡ ییی̡ ی یی ی ա ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی یی Ә ی ییی یی ی ی یʡ Ș ی . ی Ϙ ی ی ی یی ی یی ییی. ی یی یی ی یی یی . ݘ ѐی ی ϡ ی ϡ ی ی ϡ ی ی ی ϡ ی Ϙ ی ی یی ی . ی Ϙ یی ی ی یی یϡ یی ی јیی یϡ یی ݘ ی ی ی یϡ یی ی. ی Ϙ ی ییی یϡ ی ی یی یی ی ی ʡ ی ی ی.

 

* ی΍ یی ی یی