بازگشت به صفحه نخست

 

بیانیه اول ماه مه  2008 جنبش کارگری  عراق

 

 خطاب به کارگران و صلح طلبان جهان

 

 برگردان: بابک پاکزاد

 

 

 

در این روز همبستگی بین‌المللی نیروی کار، ما رفقا و هم قطاران خود در اتحادیه‌های کارگری و تمام کسانی که در سراسر جهان علیه جنگ و اشغال ایستادگی می‌کنند را فرا می‌خوانیم تا حمایت‌های خویش از مبارزات ما برای رهایی از اشغال (چه نظامی و چه اقتصادی) را افزایش دهند.

 

ما، دولت‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی که در پشت پرده صحنه اشغال عراق قراردارند فرا می‌خوانیم تا به خواست ما مبنی بر دموکراسی واقعی و حق حاکمیت و تعیین سرنوشت، به دور از هرگونه مداخله خارجی، پاسخ گویند.

 

پنج سال تهاجم، جنگ و اشغال چیزی جز مرگ، ویرانی و رنج و سیه روزی برای مردم ما به ارمغان نیاورده است. به نام ((آزاد سازی))، مهاجمان تاسیسات زیربنایی کشورمان را با خاک یکسان کردند، بر سر همسایگانمان بمب ریختند، به زور وارد خانه‌هایمان شدند، کودکانمان را مضروب ومجروح کردند، بسیاری از همسایگان و آشنایان و اعضای خانواده‌هایمان را بازداشت و مورد تعرض قرار دادند، غارت و چپاول ثروت‌های ملی‌مان را ممکن ساختند و حدود بیست درصد از جمعیت کشورمان را آواره کردند.

 

مهاجمان به برانگیختن و دامن زدن به تقسیمات فرقه‌ای و حملات تروریستی در خطه‌ای کمک کردند که چنین اقداماتی در آن جایی نداشت. دفاتر اتحادیه‌هایمان غارت شده‌اند. اموال اتحادیه‌هایمان ربوده و نابود شده‌اند. حساب‌های بانکی‌مان مسدود شد‌‌ه‌اند، رهبرانمان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بازداشت شده و یا ربوده شده و به قتل رسیده اند و حقوق مان به عنوان کارگر دائما مورد تعرض واقع می شود.

 

قانون بعثی 1987، که تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های کارگری در بخش دولتی و شرکت‌های دولتی (شامل 80 درصد از کل جمعیت کارگران) را ممنوع ساخته بود، هنوز به قوت خود باقی است و توسط پل برمر حاکم دوره پس از اشغال اعمال شد و پس از او هم از سوی تمام دولت‌های عراقی بعدی به اجرا درآمد. این حمله به حقوق ما و مفاهیم ابتدایی و اولیه جامعه دموکراتیک است و همچنین به تلخی یادآور این نکته است که شبح دیکتاتوری هنوز در کشور ما این سو و آن سو می‌رود.

 

به‌رغم شرایط دهشت انگیز کشورمان، ما به سازماندهی و اعتراض علیه اشغال، علیه سوء استفاده در محیط کار، و همچنین برای شرایط ایمن‌تر و بهتر ادامه می‌دهیم.

 

به‌رغم توطئه‌های فرقه گرایانه‌ای که در اطراف و اکناف ما صورت می گیرد ما به اتحاد، همبستگی و اهداف مشترکی چون خدمات عمومی، برابری و آزادی  تشکل و سازماندهی، بدون هیچ‌گونه مداخله و ارعاب خارجی، باور داریم.

 

مشروعیتمان را از اعضایمان کسب می‌کنیم. اصول سازمانمان بر اساس استانداردهای شفاف و به رسمیت شناخته شده سازمان بین‌المللی کاراست. ما هم پیمانان و تمام صلح طلبان جهان را فرا می‌خوانیم تا ما را برای پایان بخشیدن به کابوس اشغال، کسب حق حاکمیت و استقلال ملی یاری دهند تا بتوانیم راه خود را به سوی آینده ترسیم کنیم.

 

1- ما خواستار خروج فوری تمام نیروهای خارجی از کشورمان هستیم و آشکارا موافقتنامه مورد مذاکره با ایالات متحده برای ایجاد پایگاه‌های نظامی و حضور نظامی بلند مدت را رد می‌کنیم. اشغال مداوم به جای تخفیف خشونت‌ها، عامل آن محسوب می‌شود. حق حاکمیت کامل باید به عراق بازگردانده شود.

 

2- ما خواستارتصویب قانون کار وعده داده شده در قانون اساسی هستیم که ملتزم به قوانین و اصول سازمان بین المللی کاراست و در آن فعالان  اتحادیه‌های کارگری عراق به طور کامل مورد مشاوره قرار گرفته و از حق کارگران برای تشکل، چانه زنی و اعتصاب، به دور از کنترل و مداخله دولت، حمایت می‌شود.

 

3- ما خواستار پایان بخشیدن به مداخلات بی‌جای صندوق بین‌المللی پول، ایالات متحده و انگلستان در امور اقتصادی کشورمان هستیم. ما خواستار خروج از تمام شروط اقتصادی الصاق شده به توافقنامه‌های صندوق بین‌المللی پول با عراق هستیم، همچنین خواستار خروج مشاوران اقتصادی آمریکا و انگلستان از کریدورهای دولت عراق و به رسمیت شناختن این نکته از سوی آنان هستیم که تا هنگامی که نیروهای خارجی کشور را اشغال کرده‌اند نباید هیچ تصمیم گیری اقتصادی عمده‌ای حول خدمات و منابع ما صورت گیرد.

 

4- ما خواستارآنیم که دولت ایالات متحده و دیگر دولت ها به سرعت از لابی کردن حول قانون نفت که منجر به از هم گسیختگی کشور شده و کنترل نفت ما را به کمپانی‌های فرا ملیتی نظیر اکسون، بی پی و شل می‌سپارد خودداری کنند. ما خواستار آنیم که تمام کمپانی‌های نفتی تا هنگامی که عراق در اشغال است از ورود به قراردادهای بلند مدت در حوزه نفت اجتناب کنند. ما خواستاریم که دولت عراق پیش نویس قانون نفت کنونی را پاره کند و یک سیاست نفتی مشروع بر پایه مشاوره و گفتگوی کامل و هوشمندانه با مردم عراق را آغاز و توسعه دهد. تنها پس از خروج تمام نیروهای اشغالگر یک برنامه بلند مدت برای توسعه منابع نفتی را باید به اجرا گذاشت. ما خواستارحمایت و همبستگی شما جهت کمک برای پایان بخشیدن به اشغال نظامی و اقتصادی کشورمان هستیم. ما خواستار همبستگی شما برای حق خود برای تشکل یابی و اعتصاب در دفاع از منافع خود به مثابه کارگر و همچنین دفاع از خدمات عمومی و منابع‌مان هستیم. خدمات عمومی ما رویای نسل پیش از ما و میراث ما برای تمام نسل های بعد است و نباید خصوصی شود.

 

ما از این که پشت ما ایستاده اید متشکریم. ما نیز با شما در مبارزاتتان برای دموکراسی حقیقی که می‌دانیم شما نیز برای آن می رزمید و علیه خصوصی سازی، استثمار و ناتوان کردن نیروی کار در زندگی و محیط کارتان همراهیم.

 

ما از کسانی از شما که اعتصابات و تظاهرات‌ها را برای پایان بخشیدن به اشغال و ابراز همبستگی با ما سازماندهی می کنند تشکر می کنیم و امیدواریم این اقدامات ادامه پیدا کند.

 

ما به جلو، به روزی نگاه می‌کنیم که جهانی بر پایه همکاری و همبستگی داشته باشیم. ما به جهانی عاری از جنگ، فرقه گرایی، رقابت و استثمارچشم دوخته ایم.

 

 

 

حسن جمعه عواد، رییس فدراسیون اتحادیه‌های کارگری صنعت نفت عراق (آی-اف-او-یو)

 

فالح ابود عمرا، معاون و عضو شورای مرکزی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری صنعت نفت عراق(آی-اف-او-یو)

 

فالح الوان، رییس فدراسیون شورای کارگری و اتحادیه ها  درعراق ( اف-دبلیو-سی-یو-آی)

 

صبحی البدری، رییس فدراسیون کل شوراهای کارگری و اتحادیه‌ها  درعراق (جی- اف-دبلیو-سی-یو-آی)

 

نسیم راسی، رییس اتحادیه های کارگران بنادرعراق

 

سمیرالمواوی، رییس اتحادیه های کارگری متخصصان فنی و مهندسی

 

غزی مشاتات، رییس اتحادیه های کارگران مکانیک و چاپخانه

 

ولید الامیری، رییس اتحادیه های کارگران صنعت برق

 

الهام طالبانی، رییس اتحادیه های کارگران بخش خدمات بانکی

 

عبدالله عبید، رییس اتحادیه های کارگران راه آهن

 

عمار علی، رییس اتحادیه های کارگران صنعت حمل و نقل

 

عبدالزهرا عبدالحسن، رییس اتحادیه کارکنان خدماتی

 

صوندوص صبیح، رییس اتحادیه های کارگران آرایشگر

 

کریم لفتاسیندان، رییس اتحادیه‌های کارگران نجار و چوب بر، فدراسیون عمومی کارگران عراق(جی- اف- آی-دبلیو)

 

صباح الموسوی، رییس اتحادیه مستقل در واسیط

 

شاکر حمید، رییس اتحادیه ها ی کارگران نجار و چوب بر( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی)

 

عواد احمد، رییس فدراسیون معلمان صلاحدالدین

 

علا قاضی مشاتات، رییس اتحادیه صنایع غذایی و کشاورزی

 

عدنان راسی شاکر، رییس اتحادیه منابع آب

 

نهروان یاس، رییس کمیته امور زنان

 

صباح الیاسری ،رییس ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی)در بابل

 

علی طاحی، رییس( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی)درنجف

 

علی عباس، رییس ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی) دربصره

 

موهی عبدالحسین، رییس ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی)در واسیط

 

علی هاشم عبدالحسین، رییس  ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی)در کربلا

 

علی حسین رییس،  ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی)در انبار

 

مصطفی امین، کمیته کارگران عرب، رییس ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی)

 

تامیر مزیل ،عضو کمیته اتحادیه خدمات بهداشتی

 

خدیجه سعید عبداله، عضو فدراسیون معلمان

 

اسماهان خدیر، اتحادیه های کارگران نساجی، امور زنان

 

عادل الجبیری، عضو کمیته رهبری اتحادیه ها ی کارگران صنعت نفت

 

موهی عبدالحسین،نادیا فلایح، اتحادیه کارکنان خدماتی

 

راونق محمد ،عضو اتحادیه ها ی کارگری رسانه ها و چاپخانه ها

 

عبدالکریم عبدالسعدا، معاون ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی)

 

سعید نیما، معاون ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی)

 

صبری عبدالکریم، عضو ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی) در بابل

 

عمجاد الجواهری، نماینده ( جی-اف-دبلیو-سی-یو-آی) درآمریکای شمال

 

znet :  منبع فرهنگ توسعه