بازگشت به صفحه نخست

 

مشكلات پزشكان و پرستاران ايران.مثنوي هفتاد من...

  

در سرزميني خارق العاده به نام ايران كه حتي پزشكان هم زير خط فقرند !!!

 

      

 از منابع مختلف

 

تفاوت پايه حقوق پرستاران شركتي با پرستاران استخدامي بسيار زياد است 

 

 يكي از فعالين حقوق پرستاران مازندران دررابطه باوضعيت شغلي وحقوقي پرستاران شركتي بمناسبت روز پرستار چنين گفت:پرستاران شركتي بيمارستان خميني ساري الان كه ارديبهشت ماه هم تمام شده است هنوز حقوق فروردين خود را دريافت نكرده اند.همچنين به آنها تا ششماه بعد مزاياي شغلي اشان داده نميشود.منجمله آنها ازداشتن مرخصي دوروز درماه محروم اند.كشيكها وشبكاريهاي آنها زياد است .آنها بعنوان يك كارشناس پرستار با يك كمك بهياركه ديپلمه است،يكي محسوب ميشوند واختلاف حقوقشان 5هزارتومان است.با آنها يك قرارداد شش ماهه بسته ميشود كه درپايان آن يك امتحان ازآنها گرفته ميشود وبراي كسي مشخص نيست كه آيا پس ازآنان چه تعدادي بكار گرفته خواهند شد و امنيتي احساس نميكنند.فرق پايه حقوق اين پرستاران شركتي با پرستاران استخدامي بسيار است.رسميها پايه حقوقشان بالاي 300 هزارتومان وشركتيها 189 هزارتومان است كه پس ازكسري بيمه وماليات،160-170 هزارتومان برايشان ميماند.كارانه واضافه كاري ومرخصي بآنها تعلق نميگيرد.پرستاران شركتي امنيت شغلي ندارند وازاينكه خواسته اشان را نيز طرح كنند ازترس اخراج ،پرهيز دارند.روز 18  ارديبهشت مراسمي دررابطه با پرستاران شهر ساري برگزارشد كه تعدادي ازپرستاران درآن شركت داشتند ولي بحثي ازمشكلات پرستاري وبخصوص دنبال كردن حقوق پرستاران شركتي كه فشار زيادي روي آنان است نشد. 

 

 مشكلات پرستاران نيشابور

 

 يك سوپر وايزر پرستاري ازبيمارستانهاي استان خراسان بمناسبت روز پرستار چنين گفت:مشكلات پرستاران دربسياري ازبيمارستانها مربوط به مشكلات مديريت آنهاست.بطور مثال درنيشابور اگر پرستاري كه حقوقش را نپرداخته اند دنبال حقوقش باشد حراست ورئيس آن بنام شفيعي اورا مورد آزار وپيگرد قرارميدهد.حراست عملا دربيمارستانهاي نيشابور يك باند حكومتي تشكيل داده است واين وضعيت را ادامه ميدهد درصورتيكه وظيفه حراست دادن گزارش  درموارد خاص وباداشتن سند ومدرك ميباشد درصورتيكه اينها عملا دركار مديريت وصلاحيت نفرات دخالت ميكنند.درمورد انتخاب پرستار نمونه اينكار بيشتر رابطه ايست نه براساس صلاحيت مثلا درنيشابور همين اقاي شفيعي كه حراستي ودرضمن پرستار هم هست ميخواهد بعنوان پرستار نمونه انتخاب شود درصورتيكه اساسا درزمينه پرستاري كاري نكرده است واگر اوانتخاب شود همه ناراضي خواهند بود.درنيشابور بخاطر جو رعب و وحشتي كه ايجاد كرده اند پرستاران ميترسند .آنها درسال گذشته يك دردنامه نوشته بودند اما توسط حراست مورد پيگرد قرارگرفته وبآنهااخطار داده شد.بعنوان يك پرستار شب كاريها سخت است وعمرراكوتاه ميكند درمقابل به پرستاران كارشناس رتبه شان را نميدهندبلكه بجاي كارشناسي برايشان فوق ديپلم ميزنند.

 

 براي بيماران اوژانس بيمارستان توحيد, حتي پتو وجود ندارد و تختها مربوط به 35 سال قبل است

 

 بيمارستان توحيد سنندج مهمترين بيمارستان اين شهر ميباشد ولي از امكانات لازم براي يك بيمارستان ويژه در مركز يك استان پر حادثه و بزرگ برخوردار نيست , يكي از كادرهاي اين بيمارستان گفت: اين بيمارستان در سال 1354 ساخته شد و مهمترين بيمارستان در استان كردستان ميباشد ومركز مراجعه همه بيماران ويژه اعم از بيماران قلبي و سوختگي و عفوني و .. در اين استان ميباشد . اما اساسا امكانات و تجهيزات اين بيمارستان هيچ تناسبي با جمعيت اين استان و همچنين با كميت بيماريهاي بيماران اورژانسي و ويژه ندارد . وي افزود : تختهاي اين بيمارستان هنوز تختهاي 35 سال قبل ميباشد , تجهيزات مهم براي درمان بيماران اين استان , پيشكش ! بيماران اوژانس ما حتي پتو ندارند . الان ساعت 1100 , است اما من هنوزفرصت نكردم صبحانه بخورم , فشاركارروي ما كادرهاي بيمارستان خيلي زياد است از آن طرف همه ميدانيم كه مهمترين معضل جامعه بيكاري است , اما متاسفانه جامعه ما توان به كار گيري بيكاران را ندارد, يك عده مثل ما اززور فشار كار كمرشان راست نميشود, يك عده هم به خاطر بيكاري به وادي اعتياد و ....مي افتند.

 

 وعده افزايش حقوق پرستاران شعاري توخالي بود

 

 يك فعال حقوق پرستاران گفت:روز جهاني پرستار را در شرايطي پشت سر گذاشتيم كه در ايران همه چيز پرستاران درحالت انجماد و كما مي باشد. افزايش حقوق موضوع شرايط سخت و زيان آور وساير وعده ها همه به همان حالت قبل وهيچ تغييري نكرده است. پرستاران با انبوه مشكلات و معضلات شغلي ومعيشتي درگير هستند. آنها در پائين ترين رده خط فقر هستند.وضعيت شغلشان هم بحراني است در تجهيزات با كمبود شديد روبرو هستند. در نيروي انساني  نيز همين طور استخدام در باره پرستاران قراردادي و جود ندارد.اين درحالي است كه وزارت بهداشت چندين ميليارد كسري بودجه دارد.در تمام دنيا اين شغل سخت و زيان آور محسوب ميشود اما درايران اينطور نيست مشكلات بخش خصوصي هم براي پرستاران به مراتب بيشتر از بخش دولتي شده است دربيمارستانهاي خصوصي بكار پرستاري به ديد يك كار تأسيساتي نگاه ميشودو پرستار راهم ماكزيمم يك كارگر تأسيساتي يا خدماتي ميدانند درحاليكه پرستار با جان انسانها سر وكار دارد.

 

 در بيمارستان دولتی کسی مسئول بيمار نيست تا بتوان او را بازخواست کرد.

 

پايين بودن سرانه درمان در سال گذشته باعث شد مردم از خدماتی که هنگام مراجعه به مراکز درمانی دريافت می             کنند، ناراضی باشند. با وجود تعيين سرانه درمان غير واقعی بروز اين مشکلات در سال جديد نيز دور از ذهن نيست.            عدم رعايت موارد بهداشتی در برخی بيمارستانها و مراکز درمانی به ويژه در بخش دولتی باعث شده که بيماران دچار بيماريهای ناشی از عفونت های بيمارستانی شده و همين مسئله تا حدودی هزينه های درمان را افزايش داده و بعضا موجب مرگ و مير بيماران شود. بنابراين رعايت بهداشت و تجهيز بيمارستانها به امکانات جديد از جمله دغدغه های کارشناسان حوزه سلامت به شمار می رود ولی گفته می شود تا زمانی که سرانه درمان واقعی نشده و اين سرانه درست مديريت نشود، نمی توان به داشتن مراکز درمانی عاری از عفونت ها اميدوار بود. دکتر عبدالرسول صداقت رئيس انجمن راديولوژی ايران پايين بودن کيفيت خدمات در بيمارستانهای دولتی را عامل اصلی نارضايتی بيماران می داند که             علت آن ناشی از تعرفه های غير واقعی است. وی در خصوص علت بروز چنين مشکلاتی در مراکز درمانی از عدم تحقق درآمدهابه عنوان يکی از علل نارضايتی نام برد و افزود: عدم تحقق درآمدها در مراکز درمانی دولتی موجب افت کيفيت خدمات به بيماران می شود که اين امر نيز ناشی از پايين بودن تعرفه ها است.رئيس انجمن راديولوژی ايران، افزايش "بيماری زايی" يا "بيمارگونه بودن" در جامعه را يکی از پيامدهای نارضايتی از مراکز درمانی عنوان کرد و دولت را به دليل اينکه در اين بخش سمت و سوی ناقصی دارد، مقصر دانست. وی با تاکيد بر حمايت دولت از بيمه ها به عنوان تنها راهکار برون رفت  از اين قبيل مشکلات در حوزه سلامت تصريح کرد: تجربه نشان داده که دخالت صد درصد دولتها در بخش درمانی موفق نبوده بلکه بايد کارکرد نظارتی خود را قوی تر سازند. دکتر مسعود مسلمی فرد نايب رئيس انجمن پزشکان عمومی ايران از زاويه   ديگری به علل بروز نارضايتی مراجعان به بيمارستانهای دولتی نگاه کرد. وی با تاکيد بر کيفيت پايين خدماتی که در بيمارستانهای دولتی ارائه می شود، تصريح کرد: متاسفانه در بيمارستان دولتی کسی مسئول بيمار نيست تا             بتوان او را بازخواست کرد. مسلمی فرد امکانات بيمارستانهای دولتی را بسيار فرسوده دانست و تاکيدکرد: همين شرايط باعث شده است خدماتی که بيماران دريافت می کنند، کيفيت  لازم را نداشته باشد. نتايج بررسی ها نشان می دهد که مراجعان به بيمارستانهای دولتی از نحوه ارائه خدمات دريافتی راضی نيستند که بروز اين وضعيت به چند فاکتور باز             می گردد که شايد مهم ترين آنها عدم هماهنگی پرسنل مرکز درمانی اعم از پزشک، پرستار، خدمه و... باشد که باعث شده در مجموع اين نارضايتی حاصل شود. مشکل بعدی در بروز چنين وضعيتی به کمبود منابع مالی بيمارستانهای دولتی            باز می گردد زيرا اين بيمارستانها با بيمه های پايه طرف قرارداد هستند و همواره در دريافت هزينه های خود با مشکل مواجه بوده و اين هزينه ها  نيز هيچ وقت به صورت واقعی ديده نمی شود و در نتيجه بر حجم مشکلات آنها  افزوده می شود. بنابراين حجم مشکلاتی که باعث بروز نارضايتی مراجعان از بيمارستانهای دولتی می شود، باعث شده در خوشبينانه ترين حالت چنين بينديشيم که تنها 50 درصد خدمات واقعی در اين مراکز به مردم ارائه می شود.

 

پرستاران شركتي امنيت شغلي ندارند ولي از ترس اينكه اخراج  نشوند ,دردهايشان را فرو ميخورند.

 

 يكي از فعالين حقوق پرستاران مازندران دررابطه باوضعيت شغلي وحقوقي پرستاران شركتي بمناسبت روز پرستار چنين گفت:پرستاران شركتي بيمارستان امام خميني ساري الان كه اواخرارديبهشت ماه است هنوز حقوق فروردين خود را دريافت نكرده اند.همچنين به آنها تا ششماه بعد مزاياي شغليشان داده نميشود.منجمله آنها ازداشتن مرخصي دوروز درماه محروم اند.كشيكها وشبكاريهاي آنها زياد است .آنها بعنوان يك كارشناس پرستار با يك كمك بهياركه ديپلمه هست، يكي محسوب ميشوندواختلاف حقوقشان 5هزارتومان است.با آنها يك قراردادشش ماهه بسته ميشود كه درپايان آن يك امتحان ازآنها گرفته ميشود وبراي كسي مشخص نيست كه آيا مجددا به كارگرفته ميشوند يانه ! آنها امنيتي احساس نميكنند.                         پايه حقوق اين پرستاران شركتي با پرستاران استخدامي بسياراست .رسميها پايه حقوقشان بالاي 300 هزارتومان وشركتيها 189 هزارتومان است كه پس ازكسري بيمه وماليات ،160-170هزارتومان برايشان ميماند.كارانه واضافه كاري ومرخصي بآنها تعلق نميگيرد.پرستاران شركتي امنيت شغلي ندارند وازاينكه خواسته اشان را نيز طرح كنند ازترس اخراج ،پرهيز دارند. روز 18 ارديبهشت مراسمي دررابطه با پرستاران شهر ساري برگزارشد كه تعدادي ازپرستاران درآن شركت داشتند كه به تعدادي ازپرستاران ونه پرستاران شركتي بليط مسافرت به سوريه ومشهد دادند ولي بحثي ازمشكلات پرستاري وبخصوص دنبال كردن حقوق پرستاران شركتي كه فشار زيادي روي آنان است نشد.

 

 ده برابر شدن قيمت داروي بيماران پيوند كليوي در ايران

 

 در ايران قيمت داروي” سان ديمون” دارويي كه براي بيماران پيوند كليه بسيار حياتي است ده برابر شده است , قيمت اين دارو تا پيش از سال جديد 20000تومان بود  كه اكنون دويست هزار تومان شده است!!علت افزايش ناگهاني قيمت اين دارو اقدام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در قطع يارانه خريد اين داروي خارجي است . افزايش ناگهاني قيمت داروي”سان ديمون” در حالي رخ داد كه قرار بود داروي بيماران كليوي به صورت رايگان در اختيارآن ها قرار داده شود.بيش از 15400 بيمار كليوي در ايران وجود دارند.

 

 سه چهارم پزشکان کشور مشکلات معیشتی دارند

 

 ۱۳۰ هزار پزشک در کشور وجود دارد که پنج هزار نفر از آنان در مراکز درمانی استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

 

 در حال حاضر تنها ۳۰ هزار پزشک متخصص و فوق متخصص به علت انجام عمل‌های جراحی قادر به گذراندن زندگی خود هستند.عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور بیان داشت: در این میان نیز ۲۰ هزار پزشک عمومی با سابقه پزشکی بالا می توانند در جامعه کنونی زندگی راحتی داشته باشند. وی در ادامه تصریح کرد: ۸۰ هزار نفر از پزشکانی که نه متخصص هستند و نه پزشک عمومی با سابقه، با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

 

 كمبود پرستار درايران

 

 يك كارشناس امور پرستاران ازتهران اعلام كرد : الان در ايران 140,000 پرستار داريم درحالي كه نياز واقعي كشور 5تا 6 برابر اين است . هم اكنون  در برخي بيمارستان ها براي 50 تخت دو پرستار داريم . اين درحالي است كه در دنيا پرستاري بسيار تخصصي شده است يعني براي كودكان , براي پرواز , براي سالمندان , براي بيماران ويژه و براي محيط كار, پرستاران متفاوت هستند . حتي الان پرستار جامعه داريم كه مراقبت از بيمار در خانه خودش را بعد ازمرخصي از بيمارستان دنبال ميكنند . اگر اين گونه حساب كنيم شايد ما 20 برابر پرستار كمبود داريم . متاسفانه درشرايطي كه بيكاري بيداد ميكنند هم اكنون بيمارستان هاي خصوصي بعضا پرستاران خيلي خوب را اخراج و خانه نشين مي كنند . دولت هم ترتيب استخدام پرستاران را نميدهد و موضوع بودجه مطرح ميشود . معلوم نيست پول اين مملكت درراهي  غيراز سلامت مردم بايد خرج شود؟!

 

اين درحالي است كه پرستاران موجود مثل هر شغل ديگري بايدخودرا به روز نگه دارند, اما ازاين هم خبري نيست . الان پرستاران ما بعضا چند برابر توان خودشان كار مي كنندو شب كه به خانه ميروند حتي ازانجام كارهاي شخصي و خانوادگي شان از شدت خستگي عاجز هستند چه برسد به اين كه آموزش و به روز شدني در كار باشد.

 

 مشكلات ما پرستاران هم مثل بقيه قشرها خيلي زياد است اما مجبوريم كه قورتشان بدهيم چون بلافاصله كه به زبان مي آوريم حراست وارد ميشود و اخطارمي دهد               

 

يك سوپر وايزر پرستاري ازبيمارستانهاي استان خراسان چنين گفت: مشكلات پرستاران دربسياري ازبيمارستانها مربوط به مشكلات مديريت آنهاست. بطور مثال درنيشابور اگر يك پرستاري كه حقوقش را نپرداخته اند دنبال حقوقش باشد, حراست ورئيس آن بنام شفيعي اورا مورد آزار وپيگرد قرارميدهد. حراست عملا دربيمارستانهاي نيشابور يك باند حكومتي تشكيل

 

داده است واين وضعيت را ادامه ميدهد حراستي ها عملا دركار مديريت وصلاحيت نفرات دخالت ميكنند. درمورد انتخاب پرستار نمونه اساسا اين كار براساس صلاحيت انجام نمي شود. مثلا اين طور نيست كه چون فلان پرستار ذي                        صلا ح است , نمونه معرفي ميشود . به عنوان مثال درنيشابور, همين اقاي شفيعي كه حراستي ودرضمن پرستار هم هست ميخواهدبعنوان پرستار نمونه انتخاب شود درصورتيكه اساسا درزمينه پرستاري كاري نكرده است واگر اوانتخاب شود همه ناراضي خواهند بود. درنيشابور بخاطر جورعبي كه ايجاد كرده اند پرستاران  ميترسند. آنها درسال گذشته يك دردنامه نوشته بودند امابلافاصله توسط حراست مورد پيگرد قرار گرفته وبه آنها اخطار داده شد. به پرستاران كارشناس رتبه شان را نميدهندبلكه بجاي كارشناسي برايشان فوق ديپلم ميزنند. بعنوان يك پرستار بايد بگويم كه شب كاريها سخت است,

 

عمرراكوتاه ميكند, مشكلات ما هم مثل بقيه قشرها خيلي زياد  است اما مجبوريم كه قورتشان بدهيم چون بلافاصله حراست واردميشود و اخطارمي دهد.

 

جناب آقاي وزير پاسخ دهيد! وضعيت نابهنجار بيمارستان هاي دولتي بيداد ‌مي‌كند.                                                                           

 

اگر به چشم خود نديده بوديم، اگر فقط همين يك نمونه بود و اگر درد فقط همين بود جناب وزير را مورد خطاب قرار                       نمي‌داديم، اما حقيقت آن است كه دريافت خارج از قاعده پول  توسط تيم جراحي از بيماران تقريبا عرف شده است و البته اين مشتي از خروارها معضل بيمارستان‌ها است. اجازه دهيد  كلي گويي را كنار بگذاريم و يك نمونه عيني  كه مستندات آن هم موجود است را شرح دهيم: در يكي از  بزرگترين بيمارستان هاي شرق تهران، پس از آنژيوگرافي بيمار، دكتر انجام عمل جراحي قلب باز را تجويز‌مي‌كند،مقدمات كار فراهم‌مي‌شود وخانم«ف»كه رابط تيم جراحي                         پزشكي با همراهان بيمار است هزينه عمل را چيزي بالغ بر 01 ميليون تومان تخمين‌مي‌زند و پس از برآورد مبالغي كه بيمه هاي اصلي و تكميلي تقبل‌مي‌كنند، به صراحت‌مي‌گويد: مبلغ 2 ميليون تومان هم بايد به عنوان حق الزحمه تيم جراحي پرداخت كنيد! سوال‌مي‌شود مگر تيم جراحي نبايد طبق قرارداد خود از محل بيمه و توافق با بيمارستان حق الزحمه خود را دريافت كنند؟! ولي پاسخ رابط محترم منفي است و اضافه‌مي‌كند: اين پول را نبايد به حسابداري پرداخت كنيد و مستقيما بايد به بنده براي تقسيم بين كادر پزشكي تحويل دهيد و ضمنا هيچ رسيدي هم به شما تحويل داده نمي‌شود! همراهان بيمار از روي ناچاري اين مبلغ را مقابل در اتاق عمل  بيمارستان به اين خانم تحويل‌مي‌دهند و عمل جراحي فرداي آن روز انجام‌مي‌شود. چند ماه بعد مريض بدليل عدم بازيابي سلامت خود به دكتر جراح خود و به دنبال آن به بيمارستان مراجعه‌مي‌كند، تجويز، آنژيوگرافي دوباره است كه درپي جواب نگرفتن آنژيوپلاست تجويز‌مي‌شود، جالب اينكه دكتر مربوط با لباس جراحي در گفت‌وگويي با همراه بيمار پرداخت يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار تومان را براي خريد فنر ضروري‌مي‌داندو اگرچه اين بار فاكتوري در كار است اما حسابداري و بخش  مالي بيمارستان دخالتي ندارند و باز هم پول بصورت تراول در  اختيار مسئول آنژيوگرافي قرار‌مي‌گيرد. مشاهده عيني اين رويدادها اين پرسش را در اذهان متبادر‌مي‌كند كه به راستي آيا جناب وزير از اين اتفاقات كه روزانه به دفعات روي‌مي‌دهد ،خبر دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه توجيهي براي دريافت پول علاوه بر هزينه هاي معمول بيمارستان و بخش حسابداري از سوي تيم جراحي وجود دارد؟ آيا شأن يك پزشك جراح است كه با لباس جراحي مقابل در اتاق عمل، انجام عمل را به پرداخت نقدي مبلغي موكول كند؟ در اين  ميان كساني كه توانايي مالي ندارند چه بايد بكنند؟ به نمونه فوق اضافه كنيد وضعيت نابهنجار بيمارستان هاي دولتي   بويژه در شهرستان‌ها از نظر ساختمان و امكانات و نيروي متخصص و ...

 

”فرشتگان سفيدپوش“

 

كوتاه در مورد وضعيت اسفبار پرستاران زحمت كش

 

در اصطلاح عاميانه به پرستاران «فرشتگان سفيدپوش» گفته ميشود ولي اين قشر زحمت كش در ايران بلا زده ما، از شرايط كاري و زندگي بسيار سختي برخوردار هستند. مشكلات پرستاران عبارتند از : بالابودن ساعت كار و پايين بودن ميزان حقوق آنها، محدوديت در ادامه تحصيل و نبودن آموزش ضمن خدمت هست.ضمن اينكه پرستاري در همه جاي دنيا يك كار سخت محسوب ميشود كه مزاياي خاص خودش را دارد اما در حاكميت فعلي، هيچ امتيازي براي كار پرستاران در نظر گرفته نشده است و با توجه به طولاني بودن ساعت كار و خستگي ناشي از آن، منجر به ضايعاتي در محيط كار و در نتيجه تحت الشعاع قرار گرفتن سلامتي بيماران ميشود.

 

علاوه بر تمام مشكلاتي كه گفته شد، در حال حاضر نيز ، پرستاران در بسياري از مراكز پزشكي سراسر ايران نه اضافهكاري و نه حقوق معوقه خودشان را دريافت نكرده اند. 

 

بنا به گزارشي امير كبير، جامعه ايران با كمبود نيروي پرستار مواجه است. چرا كه طبق استانداردهاي جهاني بايد تعداد پرستاران به ازاء هر تخت بيمارستاني، دو پرستار باشد.يعني در ايران كه 120هزار تخت بيمارستاني وجود دارد بايد240هزار پرستار مشغول به كار باشند ولي در حال حاضر فقط 50درصد اين رقم پرستاران مشغول به كارند. تازه 40هزار پرستار دوره ديده هم وجود دارند كه دولت آنها را استخدام نكرده است. بعبارت ديگر بايد گفت دولت حاكم ميداند كه كمبود وجود دارد ولي از طرفي استخدام هم نميكند. رئيس انجمن پرستاران مازندران گفت:“ با توجه به پرجمعيت بودن استان مازندران فقط 7هزار پرستار در اين استان هستند و با اينكه همه جاي دنيا پرستاري شغل پردرآمدي است ولي پرستاران ايراني جزو حداقل بگيران هستند و در استانداردهاي جهاني يكسري از خدمات رفاهي مانند كم كردن ساعت كاري،كاهش سنوات بازنشستگي، يا خدمات تفريحي براي پرستاران در نظر گرفته ميشود كه در ايران هنوز عملي نشده است. رئيس هيئت مديره نظام پرستاري ساري، بهشهر، نكا،جويبار در مورد مبتلا شدن پرستاران به بيماريهايي شبيه هپاتيت و ايدز گفت: بسياري از پرستاران با بيماراني سر وكار دارند كه تشخيص درستي از بيماري آنها صورت نميگيرد و اين معضل باعث ميشود كه بعضي از اين پرستاران مبتلا به بيماريهاي عفوني و پوستي شوند. ولي چون پرستاران بيمه حوادث شغلي هم نيستند بايد خودشان، با اين حقوق ناچيز، هزينه درماني و يا بيمه حوادث شغلي را پرداخت كنند.”يك سوپروايزر پرستاري از بيمارستانهاي نيشابورگفت:“ حراست عملاً در بيمارستانها يك باند حكومتي تشكيل داده است و عملا در كار مديريت و صلاحيت نفرات در بيمارستان دخالت ميكند. اگر يك پرستاري دنبال حقوق پرداخت نشده خودش برود بلافاصله بوسيله حراست و رئيس آن مورد آزار و اذيت قرار ميگيرد. به پرستاران كارشناس, رتبه شغلي داده نميشود و بجاي كارشناسي براي آنها فوق ديپلم در نظر ميگيرند. در حاليكه پرستاران 4سال در دانشگاه درس ميخوانند.

 

 

دولت به جاي معوقه به پرستاران سهام مي‌دهد؟!

 

 

براساس اين مصوبه دولت مي‌تواند به جاي پرداخت معوقه حق مسكن، كارانه، حق نوبت كاري و ساير مزاياي شغلي پرستاران به آنها سهام شركت‌هاي دولتي بدهد، اين سهام غير از سهام عدالت است و در همان بدو اعطاي آن به پرستاران 10درصد زير قيمت روز بورس سهام به پرستاران داده مي‌شود.

 

رئيس سازمان نظام پرستاري گفت: براساس مصوبه مجلس، دولت اجازه دارد به جاي معوقه مزاياي شغلي پرستاران به آنان سهام شركت‌هاي دولتي بدهد، اين سهام غير از سهام عدالت است و دريافت آن از سوي پرستاران اختياري است.

غضنفر ميرزابيگي در گفت‌وگو با فارس افزود: براساس اين مصوبه دولت مي‌تواند به جاي پرداخت معوقه حق مسكن، كارانه، حق نوبت كاري و ساير مزاياي شغلي پرستاران به آنها سهام شركت‌هاي دولتي بدهد، اين سهام غير از سهام عدالت است و در همان بدو اعطاي آن به پرستاران 10درصد زير قيمت روز بورس سهام به پرستاران داده مي‌شود.

وي گفت: با توجه به اين مشخصات در همان بدو اعطاي سهام شركت‌هاي دولتي به پرستاران، 10درصد سود عايد پرستاران مي‌شود و در مجموع اين سهام سود بالايي براي پرستاران خواهد داشت بنابراين اگر چه دريافت اين سهام به جاي معوقه اختياري است به پرستاران توصيه مي‌كنيم اولاً اين سهام را با سهام عدالت اشتباه نگيرند ثانياً از اين موقعيت استفاده كنند.

رئيس كل سازمان نظام پرستاري اضافه كرد: البته معوقه كارانه، حق مسكن، حق سختي كار، اضافه كار و ساير مزاياي شغلي پرستاران در بخش دولتي شايد حداكثر بين 7 تا 9 ماه عقب مانده باشد و هنوز ارقام معوقه مطالبات پرستاران بخش دولتي مشخص نيست و بايد محاسبه شود.

وي گفت: مطالبات معوقه پرستاران در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مختلف متفاوت است فعلاً مطالبات عقب مانده پرستاران در كشور زياد نيست و احتمالاً اجراي اين مصوبه براي آينده و از اكنون به بعد است اما برخي دانشگاه‌ها كه تعداد مجوزهاي استخدامي پرستار كمتري داشته‌اند و پرستاراني را به صورت قرارداد موقت بكارگيري كرده‌اند احتمالاً براي پرداخت كارانه و اضافه كار ‌آنها با مشكلات مالي مواجه هستند مي‌توانند از مصوبه اعطاي سهام دولتي به جاي معوقه استفاده كنند.

ميرزابيگي افزود:‌ از طرف ديگر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نيز با افزايش دريافتي پرستاران احتمالاً برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را مشكلات مالي بيشتري مواجه مي‌كند كه دادن سهام به جاي معوقه راهكاري براي جلوگيري از كسري اعتبار آنهاست.

وي همچنين از اعطاي پاداش 50 هزار توماني به 60 هزار پرستار شاغل در بخش دولتي و نيروهاي مسلح به عنوان هديه رئيس جمهوري در روز پرستار خبر داد كه به زودي پرداخت مي‌شود.

 

 دو سوم جامعه مامايي کشور بيکار هستند

 

 رييس سازمان نظام پزشکي کشور تغيير ساختارهاي شغلي را براي جامعه مامايي ضروري عنوان کرد و گفت: 47 هزار ماما در کشور وجود دارد که از اين تعداد دو سوم آن بيکار هستند.

شهاب الدين صدر در مراسم روز جهاني ماما در بيمارستان قلب تهران افزود: بازنگري ساختارهاي زمان انقلاب براي ايجاد زمينه اشتغال و قرار گرفتن مامايان کشور در جايگاه هاي حرفه اي ضروري است.

وي ادامه داد: با توجه به شاخص هاي معتبر جهاني به ازاي يک هزار نوزاد به حدود 30 تا 50 ماما نياز است بنابراين نبايد در کشور بيش از نيمي از افراد جامعه مامايي بيکار باشند.

 

محمد شريفي مقدم  دبير كل خانه پرستار :

 

نخستين چالشي كه همواره بوده و هست، بحث معيشت پرستارهاست. پرستارها در بخش هاي مختلف دولتي، نيروهاي مسلح، تامين اجتماعي و بخش خصوصي مشغول به كارند و بيش ترين مشكل معيشتي آن ها در بخش خصوصي است.متوسط دريافتي پرستارها در بخش خصوصي 270 هزار تومان است و اين در برابر درآمدهاي ميلياردي بخش خصوصي، نوعي استثمار است كه در قرون وسطي هم وجود نداشته است. پرستارها كه در حقيقت محور چرخش بيمارستان هاي خصوصي هستند، با اين مبلغ دريافتي زيرخط فقر قرار دارند. يعني با توجه به رقمي كه به عنوان شاخص خط فقر اخيرا اعلام شد نصف مبلغ خط فقر را دريافت مي كنند.پرستاري از نظر ماهيتي شغل سختي است. آن ها همواره در ارتباط مستقيم با بيماراني هستند كه آستانه تحمل شان بسيار كم و به طور طبيعي پرخاشگر هستند. پرستار بايد در چنين فضاي اندوهناكي كار كند. به طور طبيعي امكان سرايت برخي بيماري هاي خطرناك هم وجود دارد.از سوي ديگر با توجه به آماري كه به تازگي اعلام شده، به طور ميانگين 65 درصد پرستارها دچار كمردرد هستند. اين رقم در بخش ويژه 75 درصد و در بخش كودكان 82 درصد است.شيفت شب و فشار و استرش بيش از حد از مشكلات ديگري است كه در ماهيت اين شغل وجود دارد. پرستار وظيفه دارد به بيماران خدمات ارايه كند و متقابلا مردم هم چنين انتظاري دارند. اما آيا با توجه به وضع معيشت پرستارها و ماهيت سخت اين شغل، ارايه اين خدمات به طور كامل امكان پذير هست؟ ميزان نياز هر تخت بيمارستاني به پرستار به طور استاندارد دو نفر است يعني يك بيمارستان هزار تختخوابي، به دو هزار پرستار نياز دارد. اما اين ميزان در كشور ما 7/0 درصد است. يعني يك سوم استاندارد جهاني. اين كمبود در منابع انساني، پرستاران را مجبور مي كند تا در دو شيفت كاري خدمات ارايه دهند. حتي اگر اين كار هم صورت گيرد، يعني يك پرستار مثلا در بخش دولتي دو شيفت كاري داشته باشد، تازه به خط فقر مي رسد.در كشورهاي توسعه يافته، بعد از كارشناسان تجاري، بيش ترين مبلغ دريافتي متعلق به پرستارهاست. اما متاسفانه در ايران پرستارها زير خط فقر زندگي مي كنند. يكي از عمده ترين شعارهاي دولت نهم توجه به سلامت مردم است ولي به عكس، رويكرد دولت فعلي در قبال سلامت مردم كاملا منفعت طلبانه است. يعني تامين سلامت مردم، در ديدگاه شان هزينه بر است و مبلغ پرداخت ها هم با اين رويكرد تنظيم مي شود. اين گونه است وضع فعلي نظام پرستاري در كشوري به اسم ايران.