بازگشت به صفحه نخست

 

 

امنيت شغلي، حق مسلم کارگران

 

مصاحبه با مسوول روابط عمومي سنديكاي شركت واحد – چهارشنبه 11 اردیبهشت 1387  ]

غزال آزادفر

سعيد ترابيان،‌ عضو هيات مديره و مسوول روابط عمومي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران،‌ ‏در آستانه روز جهاني كارگر به پرسش هاي "روز" در مورد مسايل گوناگون كارگري و همچنين برنامه و ‏شعارهاي آن تشكل پاسخ داده است.‏

 

‎‎برنامه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران برای روز جهانی کارگر چیست؟‎ ‎‎‎

تشكل مستقل سنديكاي كارگران شركت واحد تا امروز هيچ برنامه تعريف شده اي براي روز اول ماه مه ندارد، اما ‏اعضای آن با حضور در تجمع هاي كارگري، صداي اعتراض خود را به گوش همگان خواهند رساند.‏‎ ‎

 

‎‎این اعتراض ها با چه شعارهایی ابراز خواهد شد؟‎ ‎

با شعارهايي مثل "زندگي شايسته و سنديكا حق مسلم كارگران است"، "اسانلو را آزاد كنيد"،‎ ‎‏"آزادي ،عدالت، ‏امنيت مشاغل حق مسلم ماست" و‏‎ ‎‏"قراردادهاي موقت ملغي بايد گردد".‏‎ ‎

 

‎‎چرا دولت به تشکل های کارگری، اجازه برگزاری مراسمی برای روز جهانی کارگر را نداده است؟ ‏ضمن آنکه شاهد آنیم که تلاش هایی برای برگزاری مراسم رسمی یا دولتی به عمل آمده است.‏‎ ‎

در مورد بخش نخست باید بگویم که به دليل مشكلات فراوان كارگران و اعتراضات گسترده آنان، چون کارگران ‏در روز جهانی کارگر با هم يكصدا مي شوند و مطالبات خود را درخواست می کنند، از این رو، برای به نمایش ‏در نیامدن این همبستگی و اتحاد، اجازه برگزاري اين مراسم داده نمي شود.‏‎ ‎

در پاسخ به بخش دیگر گفته شما باید خاطر نشان کنم که آن‎ ‎مراسم دولتي كه شما اشاره کردید، مراسمي نيست، جز ‏با محوريت خانه كارگر كه خود را به عنوان نماينده كارگران به آنان تحميل کرده است. البته در همین مراسم نیز ‏كه با محوريت خانه كارگر برگزار مي شود، هيچگونه اجازه اي به كارگران برای ابراز مشکلات و خواسته های ‏شان داده نمي شود. در اينگونه مراسم، مسئولين آن تنها حرف می زنند، در حالي كه كارگران گوششان از اين ‏حرف ها پر است و بايد تحقق حرف ها را در عمل ببينند‎ ‎كه متاسفانه تاکنون هيچ يك از آنها عملي نشده است.‏

‎‎اما همین خانه کارگر نيز در مراسم امسال محدود شده است.‏‎ ‎

 

با اعتراضات وشكاياتي كه سنديكا و كارگران در رابطه با خانه كارگربه سازمان جهاني كار، آی ال او، كرده اند، ‏وزير كار هم در صدد بركناري خانه كارگر و جايگزيني تشكل هاي زير مجموعه خود وزارت كار كرده است،‎ ‎ولي به هر حال، ما در همه جا اعلام مي كنيم‏‎ ‎که خانه كارگر، یک حزب سیاسی است و به هيچ عنوان نمي تواند ‏خود را به جاي نمايندگان كارگران معرفي كند.‏

 

‎‎با توجه به فرا رسیدن روز اول ماه مه، چه مشکلاتی در پیش روی کارگران ایران وجود دارد؟‎ ‎‎‎

اخراج هاي دسته جمعي وپرداخت نشدن حقوق كارگران از جمله مشكلات اصلی پيش روي آنها است، به دليل ‏اينكه اجراي خصوصي سازي در دستور كار دولت است و اكثر کارخانه ها و كارگاه هاي كارگري به بخش ‏خصوصي واگذار مي شوند و معمولا مديريت اين واحد ها از مديريت کافی و لازم برخوردار نيستند و فقط به سود ‏خود مي انديشند. این شیوه به طور معمول، باعث رسيدگي نكردن به مشکلات کارگران و پرداخت نشدن حقوق ‏آنها مي شود. ضمن اینکه با واردات گسترده ای که در حال حاضر وجود دارد، کارگاه ها و کارخانه ها ورشکست ‏و در نتیجه، کارگران اخراج می شوند. ‏

 

‎‎در سالیان اخیر، شاهد گسترش دامنه اعتراضات و اعتصابات کارگران بوده ایم. برخورد دولت با این ‏اعتراض ها و اعتصابات چگونه بوده است؟‎ ‎

كارگران با هر حركت اعتراضي، با تهديد و فشار از اين كار منع مي شوند و تشكلات كارگري هم اگر تصميم به ‏اعتراض جمعي بگيرند و براي تحصن و اعتراض هم به دنبال مجوز دولتي باشند، با در بسته روبرو مي شوند و ‏در نطفه از بين مي روند.‏

 

‎‎اینگونه برخوردها چه تاثیری بر جامعه کارگری ایران دارد؟‎ ‎

اين حركات به جز اينكه كارگران را جري تر به ادامه حركت هاي صنفي خود مي كند، ثمر دیگری ندارد و حتي ‏باعث از ياد بردن موضوع اعتراض توسط کارگران هم نمي شود. در این مورد می توانم به اعتصابات بزرگ ‏طي یک سال گذشته كارگران لاستیک البرز و نيشكر هفت تپه اشاره کنم که از نمونه هاي بارز حرکت های ‏اعتراضی کارگران هستند.‏

 

‎‎انعکاس این حرکت های اعتراضی کارگران در خارج از ایران چطور بوده است؟‎ ‎

انعكاس حركت هاي كارگري فقط در رسانه هاي خارجي بسيار خوب است و در كشور خودمان به جز چند ‏روزنامه، آنهم به صورت دست و پا شكسته، مطرح نمي شود. اما در بعد همبستگی کارگران جهان با برادران و ‏خواهران ایرانی شان، در سال گذشته، از طرف فدراسيون بین المللی کارگران بخش حمل و نقل و كنفدراسيون بین ‏المللی اتحادیه های آزاد کارگری، دو روز همبستگی بین المللی برگزار شد که طي آنها، حمايت هاي خوبي توسط ‏این سازمان های کارگری از کارگران و فعالان کارگری در ایران به عمل آمد.‏

 

منبع : روز