بازگشت به صفحه نخست

 

 

 بيانيه جمعی از کارگران ايران خودرو

 

دوستان و همکاران گرامی

سلام و خسته نباشيد

روز کارگر روز همبستگی کارگران را به همه کارگران جهان تبريک می گوييم

 

دوستان روز اول ماه می روزجهانی کارگر است اين روز روز همبستگی بين المللی کارگران سراسر جهان است روز کارگر روز اعتراض عليه جهان سرمايه داری عليه ظلم وستم عليه خفقان و عليه بربريت است.سالها پيش کارگران شهر شيکاکو برای بدست آوردن حقوق خود دست به مبارزه بزرگی زدند و خيلی از کارگران جان خودرا در اين راه از دست دادند.امروز سالها از آنروزها می گذرد و کارگران همچنان برای بدست آوردن ابتدائی ترين حقوق خود مبارزه می کنند و هزاران کارگر نيز برای تداوم اين روز جان باخته و يا از کار بيکار اخراج شده اند در بسياری از کشورها کارفرمايان نه تنها اين روز را قبول ندارند بلکه با انواع کار شکنی ها مانع حضور کارگران در اين روز می شوند و کشور ما نيز يکی از اين کشورها است. دولت ايران در اثر مبارزات کارگران تعطيلی اين روز را پذيرفته است ولی اجازه حضور کارگران را برای گرامی داشت اين روز نمی دهد هنوز ما کارگران نتوانسته ايم آزاد و رها بدون حضور پليس اين روز را آن طوری که دوست داريم گرامی بداريم دولت حتی اجازه برگزاری يک جشن ساده در کنار خانواده هايمان را به ما نمی دهد در کشور ما چند سال پيش عده ای خواستند بدون دخالت دولت مراسم روز کارگر را جشن بگيرند دولت نه تنها اين مراسم را به هم زد بلکه دهها کارگر را در شهر کوچک سقز دستگير و زندانی کرد و هنوز سه سال از اين ماجرا گذشته است ولی دولت دست از سر کارگران شرکت کننده در مراسم بر نمی دارد محمود صالحی يکی از اين کارگران است که چندين ماه به جرم شرکت در جشن اول ماه می در شهر سقز به زندان رفت. متحمل شديدترين شکنجه ها شد و چندين کارگر نيز به جرم شرکت در مراسم روز کارگر شلاق خوردند. شيث امانی تازه به همين جرم دستگير شده است اگر روز کارگر تا به امروز به يک روز بزرگ تبديل شده است مديون زحمات هزاران کارگری است که در اين راه جان باخته اند و يا زندانی و از کار اخراج شده اند اگر روز کارگر امروز برای ما کارگران يک روز بزرگ به حساب می آيد به نيروی خودمان و تداوم مبارزه ما برای زنده نگهداشتن اين روز است ما کارگران ايران خودرو بار ديگر درود بی پايان خودمان را نثار تمام جان باختگان راه آزادی کارگران کرده و يکبار ديگر ضمن تعطيلی شرکت همزمان با ميليونها کارگر سراسر جهان روز خودمان را گرامی خواهيم داشت و همچنان برای بدست آوردن يک زندگی بهتر و رسيدن به خواسته هايمان تلاش خواهيم کرد.

 

دوستان کارگر

امسال در حالی اين روز را گرامی می داريم که جهان سرمايه داری همچنان با چهره عريان خود به استثمار وحشيانه ما کارگران ادامه می دهد و روز به روز به ثروت خود از دسترنج ما کارگران اضافه می کند و شرکت ما با کسب سود های ملياردی به نا امنی شغلی و گسترش شرکت های پيمانکاری و کاهش هزينه ها افتخار می کند. امسال در حالی روز کارگر را گرامی می داريم بسياری از همکارانمان ديگر در ميان ما نيستند بسياری باز نشسته شده و جای خود را به ما جوانان داده اند. عده ای نيز به علت شرايط نادرست کار جان خود را از دست داده اند و بعضی حادثه شده و در کنج خانه نشسته اند.

امسال در حالی روز کار گر را گرامی می داريم که بسياری از همکارانمان اخراج شده و کار خود را از دست داده اند.....

 

۱- روزکارگر بايد تعطيل رسمی اعلام گردد

روز کارگر يک روز جهانی و روز همبستگی کارگران سراسر جهان است اين روز در سراسر جهان تعطيل بوده و هيچ دولتی و کارفرمائی حق ندارد کارگران را چه با زور چه با اضافه کاری و غيره در سر کار نگه بدارند ولی متاسفانه هنوز هشتاد در صد شرکت های ايرانی اين روز را تعطيل نمی کنند و با ترفند های خاص کارگران را وادار به حضور در سر کار می کنند. و هيچ قانونی نيست جلو اين کارفرمايان متخلف را بگيرد روز کارگر بايد يک تعطيل سراسری برای همه مردم باشد باهر کار فرمائی متخلف از اين قانون بايدبرخورد شود.

 

۲--آزادی مراسم روز کارگر

روز کارگر روز اعتراض کارگران عليه بی حقوقی ها عليه بی عدالتی ها می باشد هيچ دولتی حق ندارد مانع حضور کارگران در مراسم های خاص خود شوند. کارگران آزاد هستند که اين روز را جشن بگيرند در اين روز به خيابانها بيآيند و در کنار هم اين روز گرامی بدارند شرکت در مراسم روز کارگر مجوز نمی خواهد. اين روز را سازمانی جهانی کار به رسميت شناخته و دولت ايران حق ندارد برای برگزاری مراسم های روز کارگر مانع تراشی ايجاد کند.

 

٣-ما امنيت شغلی می خواهيم

امنيت شغلی بزرگترين مشکل ما کارگران می باشد. متوقف شدن طرح استخدام کارگران ادامه اخراج ها و بی کارسازی ها ادامه تداوم قراردادهای موقت وجود شرکت های پيمانکاری عدم استخدام کارگران روز بروز باعث ناامنی شغلی گرديده و قدرت چانه زنی را از ما کارگران سلب کرده است.

ما خواهان ادامه استخدام همه کارگران قراردادی هستيم

ما خواهان انحلال شرکت های پيمانکاری هستيم

شرکت های پيمانکاری يک انگلی بيش نيستند آنها هيچگونه نقشی در توليد ندارند شرکت های پيمان کاری يک دلال و يک واسطه بر استثمار ما کارگران هستند متاسفانه هر روز بر تعداد آنها اضافه می شود هر کسی از جا بلند می شود يک شرکت تامين نيروی انسانی درست می کند ما خواهان انحلال شرکت های پيمانکاری می باشيم.

 

۴-اعتراض عليه دستمزدها

دستمزد بايد متناسب با تورم در جامعه تعيين شود دستمزد اعلام شده حتی کفاف يک روز زندگی ما را نمی دهد هر روز که می گذرد براثر بالا رفتن تورم که در مسکن به دويست درصد رسيده است و در بعضی از اقلام نيازهای زندگی مثل مواد خوراکی و دارويی غير قابل تحمل شده است اجاره خانه ها روز به روز گران تر می شود افزايش کرايه ها افزايش شهريه مدارس افزايش شهريه دانشگاهها محدود کردن دانشگاههای دولتی گسترش دانشگاههای غير انتفاعی برای کسب سود افزايش پول آب و گاز برق و تلفن و عوارض شهرداری و افزايش جرايم برای کسب در آمد دولت چه توجيهی برای افزايش پنج درصد دستمزدها و آنهم بدون افزايش ساير سطوح مزدی مثل حق مسکن حق خواربار و بن های کالا دارد اين دستمزدها برای ما غير قابل پذيرش است دولت با ترفند ۲۰% افزايش حقوق اعلام می کند ولی عملا چنين نيست فقط ۵% به حقوق ما کارگران اضافه شده است با تورم ۵۰% چطور می شود با دستمزد ۵% زندگی کرد جای شرمساری برای به اصطلاح نمايندگان کارگران است که مزدور بيش نيستند. درکجا حق مسکن ۱۰۰۰۰ هزار تومان و حق خواربار ۴۵۰ تومان می باشد.

 

۵- ما انحلال تعاونی مسکن کارگران را محکوم می کنيم کار تعاونی خاص غير قانونی و در جهت کسب سود بيشتر برای سهامداران عمده می باشد ما گرفتن يک ميليون تومان از کارگران و انداختن ۶۰% هزينه ساخت مسکن را نمی پذيريم ما خواهان فعاليت تعاونهای کارگری با حمايت دولت واگذاری زمينهای دولتی وامهای بدون بهره وافزايش وتوضيح کالای اساسی در فروشگاههای تعاونی می باشيمو

 

۶- خصوصی سازی محکوم است

ملی کردن تجارت خارجی ملی کردن اموال سرمايه داران در جهت منافع مردم يکی از خواستهای مردم در انقلاب ۵۷ بود پناه بردن به دامن بخش خصوصی که از دسترنج ما کارگران و از طريق رانت خواری وبورس بازی پول دار شده اند امروز افتخار دولت نهم شکستن رکورد خصوصی سازی و غارت دسترنج مردم به دست سرمايه داران نو رسيده می باشد روند خصوصی سازی برای ما کارگران غير قابل پذيرش است.

واگذاری شرکتها به بخش خصوصی يعنی استثمار مضاعف ما کارگران می باشد ما طرح کردن واگذاری شرکت را به بخش خصوصی محکوم می کنيم ما اجازه واگذاری بخشهای شرکت را به بهانه کوچک سازی به ساپکو و ايساکو و اييسکورا نخواهيم داد.

 

۷-اجرای قانون بازنشستگی سخت و زيان آور

طرح مجلس با ملزم کردن کارفرمايان برای پرداخت ۴% بيمه وشرط بدون حقوق کارگر در طی بيست سال يک طرح ضد کارگری است ما خواهان لغو اين مصوبه و خواهان اجرای قانون باز نشستگی بيش از موعد در کارهای سخت وزيان آور بدن قيد و شرط می باشيم.

 

٨-اعتصاب حق مسلم است

اعتصاب برای بدست آوردن حقو ق خود يک خق قانونی است شرکت در اعتصاب در هيچ قوانين بين المللی جرم نيست دوستان ما سال ٨۴ به جرم شرکت در اعتصاب از کار اخراج شده اند ما خواهان بازگشت کارگران اخراجی به سرکار و خواهان حق اعتصاب می باشيم.

 

۹-امنيت جانی و بهداشتی

به علت بی توجهی به مسايل امنيتی و سلامتی هر سال دهها نفر از دوستان کارگر دچار حادثه شده وسلامتی خودرا از دست دادند. متاسفانه بازرسان وزارت کار هيچ گونه نقشی در کاهش حوادث ندارند. وجود ماشينهای فرسوده افزايش فشار کاری وجود شرکتهای پيمانکاری به توجهه به حقوق کارگران يکی از عوامل حادثه در شرکت می باشد عدم نظارت کافی از سوی دستگاههای مسئول جان کارگران هميشه در مخاطره قرار دارد ما خواهان افزايش ايمنی محيط کار با حضور بازرسان کار و تشکيل کميته های ايمنی با حضور نمايندگان کارگران می باشيم.

 

۱۰-توقف اخراجهای بی رويه

امروز کارگران مثل آب خوردن اخراج می شوند هيچ قانونی و مرجعی برای رسيدگی به اين کار وجود ندارد. کافی است مسئولی از کارگری خوشش نيايد کافی است که دو نفر در يک فشار روانی باهم درگير شوند بلافاصله بدون کوچکترين ترحمی کارگر از کار اخراج می شود.هيچ مرجعی هم نيست کارگر به آنجا پناه ببرد سالانه دهها نفر از همکارانمان با اين روش از کار اخراج می شوند در آستانه سال٨۷ دهها نفر از کارگران به علت عدم رضايت از کار اخراج شدند. اين رويه يک رويه ظالمانه بوده بايد متوقف گردد و اخراج کارگران طبق قانون کار بايد با خضور نماينده کارگران امکان پذير گردد.ما اخراج دهها نفر از کارگران قطعه سازيها ی تحت پوشش ايران خودرو بخصوص اخراج کارگران همگام و پرس ايران خودرو را محکوم و خواهان بازگشت به کار آنان می باشيم.

 

۱۱--تشکيل تشکلهای کارگری

ايجاد تشکل خواست وحق مسلم ماست اگر ما تشکل داشته باشيم ديگرکسی نمی تواند. کارگر را بدون علت اخراج کند اگر ما تشکل داشته باشيم دولت نمی تواند برای تورم ۲۰۰ درصدی مزد ۵% در صدی اضافه کند.

در هيچ کجا دنيا شرکتی با چهل هزار کارگر فاقد تشکل نمی باشد. مديريت حتی قانون کار را قبول ندارد طبق قانون کار هر کارگاهی بالای بيش از پنج نفر بايد شورا داشته باشد با اين قانون در شرکت ما بايد حداقل بيش از بيست تشکل وجود داشته باشد چون شرکت ما بيش از بيست کارگاه بالای صد نفر کارگر می باشد چند سال است مديريت حتی اجازه برگزاری انتخابات شورای های اسلامی را هم نمی دهد.ماخواهان تشکيل تشکلهای کارگری می باشيم.

 

۱۲-آزادی حق مسلم ماست

آزادی تشکلها آزادی بيان آزادی فعاليت سنديکای آزادی تشکلهای صنفی آزادی شرکت در مراسم روز کارگر حق مسلم و چزء حقوق پذيرفته شده در چوامع بين المللی است منصور اسانلورئيس سنديکای کارگران شرکت واحد و شيث امانی يکی از کارگران شهر ستان سنندج را به جرم شرکت در مراسم روز کارگر دستگير و زندانی کرده اند.

دهها نفر از معلمان و دانشجويان و زنان را به جرم شرکت در مراسم های خود که و خواستار ابتدای ترين حقوق خود بودند بازداشت کرده اند ما خواهان آزادی تمامی زندانيان سياسی و در صدر آن منصور اسانلو می باشيم.

 

۱٣-اتحاد و همبستگی رمز بقای ماست

ما از مبارزات تمام اقشار جامعه از جمله معلمان دانشجويان وزنان و کارگران وکشاورزان حمايت می کنيم ما هبستگی خودمان را با مبارزات کارگران شرکت واحد و کارگران نيشکر هفت تپه و کارگران کيان تاير و کارگران سراسر جهان که برای حقوق خود مبارزه می کنند اعلام می کنيم.

 

زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگر

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران جهان

 

جمعی از کارگران ايران خودرو

نهم ارديبهشت ۱٣٨۷