بازگشت به صفحه نخست

  

شمار کودکان کار و خيابان گرد  فراتر از 5ر1 ميليون است

  

مدير عامل جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان اعلام داشت:

 

کودکان کار و خيابان در ايران حدود 5/1 ميليون نفری برآورد شده است، که با احتساب كارگاه‌های خانگی و كودكانی كه از خانواده‌های محروم هستند و در خيابان كار می‌كند، اين جمعيت بيشتراست.

 

كمك‌های مالی بهزيستی و وزارت كشور در چهار سال گذشته در مجموع 15 ميليون تومان بوده كه حتی برای هزينه اجاره ساختمان مدرسه هم جوابگو نبوده است.

 

به دليل مشکلات مالی و محدود بودن امكانات و فضای مدرسه، امكان رفتن به دنبال كودكان و انتقال آنها به مدرسه وجود ندارد و تنها آن‌هايی كه خودشان به مدرسه مراجعه می‌كنند  پذيرفته می شوند.

 

جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان، سازمانی غيردولتی است که فعاليت خود را ازسال82 آغاز كرده و محور فعاليت‌های آن آموزش و حمايت مددکارانه از کودکان کار و همه کودکانی است که به هر علت از آموزش و حمايت‌های اجتماعی محروم‌اند