بازگشت به صفحه نخست

 

 

11 ميليون کارگر ايرانی

در اقتصاد غير رسمی فعال اند

    

 

خبرگزاری موج گزارش داد: 11 ميليون كارگر در اقتصاد غير رسمی کشورفعال اند.

نقدينگی هم اكنون از 50 هزار ميليارد تومان به 140 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است

نرخ بيكاری هم اكنون در كشور ايران 4 برابر كشور های توسعه يافته است كه اين امر به بحران مبدل شده است

شمار بيمه شدگان تا قبل از دولت نهم هفت ميليون نفر بود كه طی دو سال گذشته اين رقم ثابت مانده است.