بازگشت به صفحه نخست

 

 

تظاهرات جنبش هماهنگی صلح فرانسه

موضوع: عراق ،ایران ،هزینه های نظامی، سلاح های اتمی ، برای فرانسه ای فعال در جنبش صلح جهانی

اوضاع کنونی

شرایط عراق اوضاع منطقه را دچار آشوب کرده و تهدیدی است برای امنیت و صلح درجهان. افکار عمومی ـ که همواره در اکثریت خودمخالف جنگ بوده اند ـ بویژه در کشورهاییکه نیروی نظامی به عراق گسیل کرده اند ، مردم مخالفت با جنگ را ادامه می دهند. تمام کشورهای در گیر جنگ در انتخابات داخل کشور خود با تلافی مردم روبرو شدند. آخرین آن شکست جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا بود.
این روز (17 مارس) همچنین مخالفت با مداخله نظامی در ایران خواهد بود. ما باید با تمام قوا مانع تکرار سناریوی عراق برای خلق ایران باشیم. نتیجه بحران کره شمالی ما را امیدوار می کند که راه حل مذاکره در رابطه با ایران ممکن است.
بنام کدام اخلاقیات دولت فرانسه داشتن بمب اتم برای کشورهایی مانند کره و ایران را منموع می کند، در حالیکه استدلال خود دولت برای فرانسه مبتنی بر ضرورت مطلق سلاح اتمی است؟
اکنون خطر
، مجهز شدن30 تا 40 کشور دیگر به سلاح های اتمی در 10 سال آینده است.
بنا به این دلایل برقراری پیوند بحران عراق و ایران با سلاح های اتمی درجهان و هزینه های نظامی اجتناب ناپذیر است. طرح این مسئله در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در فرانسه امریست واقعی.
ما خواهان تبدیل 17 مارس در چالش کشیدن کاندیداها برای بحث عمومی در این باره هستیم.
ترجمه از عیسی صفا


مکان : پاریس ـ  اسپلند تروکادرو


زمان :17 مارس از ساعت 15 تا 17