بازگشت به صفحه نخست

 

نامه ای از انديشمندان و نويسندگان برنده جايزه نوبل در مورد وقايع اخير خاورميانه

 

 

تازه ترين فصل درگيری بين اسرائيل و فلسطين زمانی آغاز شد که نيروهای اسرائيلی درغزه، دو غير نظامی، يک پزشک و برادرش را ربودند. واقعه ای که به استنثای مطبوعات ترکيه، در جای ديگری در دنيا به آن اشاره نشد. روز بعد فلسطينی ها يک سرباز اسرائيلی را به اسارت گرفتند، و پيشنهاد مذاکره برای مبادله او در برابر زنداينان فلسطينی را مطرح کردند - اين در حاليست که در حدود ۱۰۰۰۰ زندانی فلسطينی در زندان های اسرائيل بسر می برند.

اينکه «ربودن» سرباز اسرائيلی يک «خشونت و عمل شنيع» قلمداد شده است، اما اشغال نظامی و غير قانونی کرانه باختری و مصادره هدفمند و قدم به قدم منابع طبيعی آن – بويژه منابع آب منطقه - بوسيله نيروهای دفاعی(!) اسرائيل، يک «فاکت تاسف بار» و واقعيت زندگی است، نمونه ای رايج از بکارگيری مکرر معيارهای دوگانه توسط غرب است که، عليرغم تخصيص سرزمين هايی که بوسيله توافق نامه های بين المللی، طی ۷۰ سال گذشته به فلسطينيان واگذار شده است، بر سر آنان وارد می آورد.

امروزه خشونت در پی خشونت جاری می شود، موشک های ابتدايی و دست ساز و موشک های پيشرفته در مقابل هم صف آرائی می کنند. موشک دومی معمولا هدف خود را در محلات پر جمعيت درجايی فرود می آورد که مردم فقير و محروم منتظر چيزی هستند که زمانی عدالت ناميده می شد.

هر کدام از انواع موشک های بکار رفته، انسان ها را به طرز موحشی تکه تکه می کند. چه کسی بجز فرماندهان ميادين جنگ، می تواند حتی يک لحظه اين را از ياد ببرد؟

هر تحريک و تحريک متقابلی، مورد جدل و موعظه قرار می گيرد. اما بحث ها، اتهامات و قول دادن های متعاقب، همه برای حواس پرتی و در جهت منحرف کردن توجه جهانيان از يک اقدام بلند مدت نظامی، اقتصادی، جغرافياِيی است که هدف سياسی آن چيزی نيست مگر محو ملت فلسطين.

می بايستی برای عمل، اين را به صدای بلند و شفاف گفت، که توطئه نيمه علنی و نيمه پنهان “محو ملت فلسطين”، سريعا در دست اجراست و به باور ما بايد مقاومت در مقابل آن را، همان طور که هست، بدون مکث و بطور دائمی به رسميت شناخت.

طارق علی - جان برگر - نوام چامسکی - ادئواردو گاليانو - نائومی کلاين - هارولد پينتر - آرونداتی روی – خوزه ساراماگو - گيليانا سره نا - هوارد زين

Tariq Ali

John Berger

Noam Chomsky

Eduardo Galeano

Naomi Klein

Harold Pinter

Arundhati Roy

Jose Saramago

Giuliana Sgrena