بازگشت به صفحه نخست

 

برگزاری هفتمین فوروم اجتماعی جهان در قاره آفریقا

 گزارش : ناهید جعفرپور

3.07.2006

 

از تاریخ 20 تا 25 ژانویه سال 2007 هفتمین فوروم اجتماعی جهان در قاره آفریقا کشور نایروبی برگزار می گردد. امسال هم چون سال های قبل بسیاری از سازمانهاو نهاد ها و افراد از کشورهای مختلف اروپا و ...... در این کنفرانس بزرگ شرکت خواهند نمود. ار این رو در تاریخ 15 سپتامبر 2006 از ساعت 11 تا 16 بعد از ظهر در خانه اتحادیه کارگری شهر فرانکفورت آلمان کنفرانسی برای تدارک هفتمین فوروم اجتماعی جهان از سوی آتاک آلمان و گروه کاری آموزش اتحادیه کارگری آلمان ( د گ ب) و... برگزار خواهد گردید. این کنفرانس در سالن متعلق به اتحادیه فلزکاران ( ای گ متال) برگزار می شود . برای یاد آوری در ماه اوت مجددا خبررسانی خواهد شد.

 برگزارکنندگان این کنفرانس در نظر دارند که متحدا با دیگر شرکت کنندگان در باره تدارک فوروم نایروبی بحث و تبادل نظر نموده و طرح های خود را به اضافه چگونگی کمک رسانی از سوی سازمانها و نهاد ها و افراد در آلمان را به موقع به اطلاع سازماندهان فوروم جهانی برسانند. اگر تعداد شرکت کننده آلمانی زبان در هفتمین فوروم جهانی زیاد باشد باید به موقع اقداماتی برای مثلا مترجم آلمانی زبان و رزرو محل برای برگزاری کنفرانس و سمینارو... انجام پذیرد. در این کنفرانس تدارکاتی همچنین در باره نحوه اعتراض به کنفرانس سران گ 8 که در سال 2007 برگزار خواهد گردید بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری خواهد شد. برای پیشنهادات بیشتر می توان با فلیپ هرسل تماس گرفت.

آدرس های تماس برای پیشنهادات و سئوالات بیشتر:

 

 

Jürgen Reichel, EED (juergen.reichel@eed.de)

Philipp Hersel, Attac Deutschland (philipp.hersel@blue21.de)

Manfred Brinkmann, DGB Bildungswerk (manfred.brinkmann@dgb-bildungswerk.de)

 

برای کمک های مالی با آدرس های زیر تماس گرفته شود:

 

 (https://www.attac-netzwerk.de/spenden.php)

 (https://www.attac-netzwerk.de/mitglied.php)