بازگشت به صفحه نخست

 

 

متدولوژی فوروم اجتماعی جهانی  2005‏

منبع: سایت فوروم جهانی

مترجم: عیسی صفا

 

مشورت در باره موضوعات بحث در سوم اگوست 2005 و با شرکت 1863 سازمان به پایان رسید.

این سازمانها موضوعات ‏مورد نظر خود را برای پورتو آلگر مشخص کرده و مایل بودند که بر روی آنها بحث شود.

اکنون وارد ‏کردن جوابهای جدید و ویرایش شکلی اطلاعات ممکن نیست. لیست کامل شرکت کنندگان همراه با آدرس تماس با آنان برای هر گونه پاسخگویی، مشاوره و تاکید  احتمالی در سایت فوروم قابل دسترسی است.‏

جوابها در باره شکل در یک بانک داده ها گرد آوری خواهند شد. به وسیله این مرکز داده ها به سادگی امکان تشخیص ‏سازمانهایی که به این یا آن موضوع علاقه مند بودند، وجود دارد. همچنین امکان تماس با آنان برای طرح فعالیتهای مشترک و حتی رابطه درونی با آنان از هم اکنون ممکن است.‏

 

در سال 2005 ما شاهد حفظ تنوع برنامه ها و تبدیل آن به فضایی که به طور مداوم قادر به ایجاد سهولت برای فعالیت مشترک ‏بین شرکت کنندگان فوروم جهانی است، هستیم. برای دست یافتن به این هدف، ضروری است که برنامه های گسترده مانند ‏کنفرانسها ، تابلوها، شهادتها ، میز گردهای بحث و گفتگو ، که شورای بین المللی تعیین کرده است، نهایی شوند. ‏همچنان که ثبت صدها سمینار و کارگاه می توانند از طرف سازمانهایی که ثبت نام  کرده اند پیشنهاد شود. در این روند ‏سازمانهای جدیدی دیده می شوند.‏

 

امکانات مهمتر پذیرش

برای این که سازمانها و افرادی که علاقه مند به مبارزه در جهت اهداف مشابه هستند، بتوانند به طور موثر با یکدیگر رابطه ‏بر قرار کرده و فعالیت مشترک در طول و در بین برنامه های فوروم جهانی را اجرا کنند، حفظ پلوریالیسم و تنوع ایده ‏ها ، مبارزات و پروژه ها، به عنوان کلید اصلی  موفقیت فوروم جهانی ، از اهمیت اساسی برخوردار است.

مشورت بر ‏روی موضوعات این روند را سهل تر کرده و رابطه نزدیک تری برقرار می کند. با احساس مشورت به وسیله انترنت ، ‏هر سازمانی از پیش می داند که چه مبارزات ، مسائل ، پیشنهادات یا چالشهایی از طرف دیگر سازمانها برای بحث ‏در فوروم جهانی قلمداد شده و یا چه فعالیتهایی در طول فوروم سازمان دهی خواهد شد. این اطلاعات در مرکز داده ها ‏گردآوری شده که همگان امکان دسترسی به آن را دارند. از طریق این مرکز داده ها ، شما می توانید اطلاع بیابید که در ‏باره کدام موضوعات سازمانها فعالیت هایی را پیشنهاد کرده یا تمام سازمانهایی که علاقه مند به حفظ برخی از ‏موضوعات هستند و با آنها تماس بگیرید.‏

 

گروههای مورد تائید

از ماه ژوئیه، گروههای مورد تایید برای تسهیل تعین زمینه های موضوعی که در باره آنها تمرکز بیشتری از فعالیت ‏مورد انتظار است و بنابرین هماهنگ کردن با کارگاهها و سمینارهای مرتبط دشوارتر است. این گروه ها، بوسیله ‏سازمان هایی بوجود خواهد آمد که علاقه مند به سازمان دهی سمینارها و کارگاه ها بر روی این موضوع یا بوسیله ‏بخشی از آنها، در صورت موافقت بقیه ، هستد. وضیفه این گروهها، همیشه بشیوه رعایت کامل تنوع ، پیشنهاد فعالیت ‏های مختلف در پورتو آلگر خواهد بود. با پاسخ  به سئوالهای مشورتی ، متدولوژی و محتوا و موضوع ، کمیسیون ‏شورای بین المللی شروع به تماس با سازمانها برای پیشنهاد گروه های مورد تایید می کند.‏

 

فعالیتهای وسیع

کار گروههای مورد تایید محدود به پیشنهادات مورد تایید و ارتباطات درونی بین کارگاهها و سمینارها که شرکت ‏کنندگان قصد اجرای آن را دارند، نخواهد بود. در سال 2005 آن چه که «فعالیتهای وسیع» نامیده می شود: کنفرانسها، ‏تابلوها، شهادتها و میزگردهای بحث و گفتگو که تا 2003 فقط شورای بین المللی آنها را تعیین می کرد، از این پس بر ‏اساس مشاوره تعین خواهد شد.‏

 

تضمین استقلال و تنوع

در حالیکه ثبت فعالیت از ماه سپتامبر ممکن خواهد بود، هر سازمانی امکان استفاده به عنوان سبک کار از اولین تقویم ‏پیشنهادها که آن هم به وسیله گروههای مختلف تهیه شده و از ماه ژوئن شروع به کار خواهد کرد را دارند.

تقویم پیشنهادی ‏در سایت فوروم جهانی قابل دسترسی خواهد بود. بر اساس آنها می توان باز بینی کرد که آیا امکان واحد کردن بینشهای ‏متفاوت در باره یک موضوع وجود دارد یا نه. زمان کافی برای اضافه یا کم کردن خواهد بود.

به هر حال، فعالیتهای غیر ‏گروهی مطرح خواهد شد، یعنی آنهایی که خواهان حفظ فعالیتهای غیرگروهی در جریان کل روند و گروه کار بدون ‏مسئول هستند.‏