بازگشت به صفحه نخست

 

 

نامه 30 نفر از کارگران اخراجی کارخانه نساجى شاهو در شهر سنندج

به دبیر کل  سازمان جهانی  کار ILO

کنفدراسيو ن اتحاديه هاي آزاد کارگري

سازمانهاي کارگري در سراسر جهان

 

حانمها و آقایان

ما 30 نفر از کارگران اخراجی کارخانه نساجى شاهو در شهر سنندج شکایت خود از کارفرمای کارخانه شاهو و اداره کار مبنی بر عدم رسیدگی به مطالباتمان را  اعلام داشته ايم.  ما خواهان رسیدگی به این امر و حمایت سازمانهای کارگری و اتحادیه های کارگری از خواستهای کارگران اخراجی می باشیم.

ما کارگران اخراجی شاهو هر کدام با حداقل  ٢٢  تا  ٢٧ سال سابقه کار از اول امسال از کار اخراج شده ایم. این در حالی است که بر طبق قانون کار جمهوری اسلامی کارگرانی که در محیط  کار سخت و زیان آور شاغل می باشند با ٢٠ سال سابقه کار هم حق بازنشستگی به آنها  تعلق خواهد گرفت. در حالی که از بهمن ماه سال گذشته ما در اعتراض به پرداخت نکردن حقوقهای معوقه خود دست به اعتراض زدیم  و این را حق طبیعی و بی چون و چرای خود دانسته و می دانیم از طرف کارفرما بدون پرداخت حقوق و مزایا اخراج شدیم. اعتراضات و مبارزات ما بیش از ٤ ماه به طول انجامیده است. در همین رابطه ما نامه هایی به اداره کار سنندج، وزارت کار و دیوان عدالت اداری کشور ارسال کرده که همه بی جواب مانده یا جانب کارفرما گرفته شده است.

در مقابل اين فشارها ما کارگران دست به اعتراض زده و خواهان بازگشت به کار خود و متوقف شدن اخراجها هستيم. اما کارفرما و مقامات دولتى توجهي به اعتراض ما نکرده و  ما را تحت فشار قرار داده اند که به اعتراض خود خاتمه دهيم.

بدينوسيله ما خواستهايمان را به اطلاع شما و همه مراجع و نهادهاي کارگري در سطح بين المللي میرسانیم و خواهان حمايت شما از خواستهاي برحق خود هستيم:

١_ ما خواهان بازگشت به كار و متوقف شدن اخراج كارگران از کار هستيم.

٢ـ. ما خواهان تمام مزاياى قانونى از جمله حق بازنشستگى هستيم .

٣_  ما خواهان پایان دادن فشار به کارگران شاغل براي امضاي قرارداد موقت هستیم. همچنین ما خواهان رسمي شدن کارگران قراردادي میباشيم.

٤_ ما خواهان حقوق و مزاياي مساوي براي کارگران موقت و استخدام رسمي هستيم .

روز ٧ خرداد ماه قرار است جهت رسيدگى به شكايت ما مذاکراتی بین نماینده گان ما و مقامات دولتی در اداره کار سنندج صورت بگیرد. در اين راستا  به حمايت و پشتيباني شما نياز مبرم داريم. حمايت  شما کمک بزرگی به عملي شدن خواستهاي ما خواهد کرد. از شما ميخواهيم که صداي اعتراض ما را در سطح جهان منعکس کنيد و با محکوم کردن اين فشارها از مبارزات ما پشتيباني کنيد.

ما این روز به همراه خانوادهایمان و مردم شهر سنندج که ما را حمایت می کنند در محل مذاکرات خواهیم بود و این را رسما اعلام کرده ایم.در پاسخ به این امر معاون استانداری استان کردستان ما را تهدید کرده و اعلام نموده که نیروی انتظامی را در محل حاضر خواهد کرد. 

 با احترام

کارگران اخراجى کارخانه شاهو همراه خانواده ها يشان در سنندج

٣١ ارديبهشت ۸۴

۱- علی حجتی

۲- اسمائیل کاظمی 

۳- سید هادی احمدی

۴- محمد علی حبیبی

٥- یدالله حسین پناهی

٦- عبدالله  شیروانی

۷- محمد صدیق زندی

٨- سید جمیل احمدی

٩- حسین ناصری

١٠- سید صدیق سیدی

١١- سید عیاز علی پناه

١٢-امین احمدی

١٣- حبیب ملازاده

١٤- فریدون پالیزی

١٥- امجد تیری

١٦- محمد امین بهمنی

١٧- محمد دنیائیان

١٨- ابراهیم فتحی

١٩- توفیق منصوری

٢٠- حسن خدامرادی

٢١- فتح الله حسین پناهی

٢٢- صدیق قربه ای

٢٣- حسن ملکی

٢٤- اردلان میرکی

٢٥- خالد سواری

٢٦- صدیق مهری 

 

 لطفا در  تکثیر و پخش این نامه همکاری کنید: