بازگشت به صفحه نخست

 

اعلام تشكيل فوروم اجتماعي اعراب

مجتبي طالقاني

 

نمايندگان تعدادي از سازمانها و جنبشهاي اجتماعي در كشورهاي عربي پس از شركت در نشستي كه از 4 تا 6 ژانويه 2005  در قاهره بطول انجاميد  ، تشكيل فوروم اجتماعي اعراب را اعلام نمودند . اين اجلاس در پايان مباحثات خود اقدام به انتشار سه سند نموده است كه عبارتند از :

1ـ بيانيه تاسيس

2ـ بيانيه فوروم

3ـ ليست شركت كنندگان در اجلاس

در بيانيه اعلام تاسيس فوروم آمده است كه «  فوروم چارچوبيست براي گردهمائي ، تبادل نظر و همكاري بين سازمانها و جنبشهاي جامعه مدني و درجهت فعاليت در برابر هجوم نئوليبراليسم به حقوق سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خلقها ...»

اين اعلاميه همچنين تشكيل « فوروم اجتماعي اعراب » را نتيجه كوششهايي دانسته كه به مدت 3 سال بطول انجاميده و در برگيرنده  «گردهمايي قاهره در سال 2003 » ، بيانيه بمبئي درژانويه 2004 و بدنبال آ ن تشكيل «گروه تدارك فوروم » و سپس اجلاس ماه مه 2004 در قاهره و گسترش فعاليتهاي آن .. بوده است .

در جاي ديگر، بيانيه خواستار پيوستن جنبشهاي اجتماعي ديگر در كشورهاي عربي به اين فوروم شده و خود را بخشي از جنبش اجتماعي جهاني و حلقه وصلي بين فوروم اجتماعي آسيا و آفريقا و پل ارتباطي بين مبارزين عرب و بقيه كوشندگان  عليه نيروهاي ضد نئوليبراليسم ، خوانده است با وجود شركت برخي از جريانات و شخصيتهاي شناخته شده در اين فوروم ، شاهد عدم حضور نيروهاي ديگري از جمله « تجمع ضد جهاني سازي مصر ـ اجيج » ، « اتك مراكش» و ... مي باشيم كه علت آن اختلاف نظرهاييست كه از سالها پيش بين آنها وجود داشته و برخي از آنها عبارتند از:  ضرورت تشكيل فوروم اعراب پس از تشكيل فوروم در هر كشور ، ناروشني مفهوم فوروم در فرهنگ اين كشورها ، بي توجهي به خواست ها و مشاركت اقليتهاي ملي موجود در هر يك از اين كشورها و ...

از جمله شركت كنندگان در اين فوروم  نمايندگان جنبشهاي اجتماعي زير بوده اند :

 

اردن : نمايندگان سازمانهاي دفاع از حقوق زنان  ، كميته صلح و همبستگي ،اتحاديه جمعيتهاي خيريه ، موسسه افق

بحرين : جمعيت كوششهاي ملي دمكراتيك

سوريه : فعالان ضد جهاني سازي «البديل» ، سازمان حقوق بشر سوريه ، كميته ملي مبارزه با صهيونيسم و پشتيباني از مردم فلسطين و عراق، فوروم جمال اتاسي

يمن : شوراي صلح و همبستگي ، فوروم اجتماعي دمكراتيك

لبنان : كميته همبستگي ، حمايت مردمي

مصر : سنديكاي كارگران توليدات نظامي ، سنديكاي كارگران ساختمان ، اتحاديه پزشكان عرب ، مركز كرمه براي توسعه انساني ، سازمان همبستگي خلقهاي آسيا و آفريقا ، مركز پژوهشهاي عربي آفريقايي، باضافه تعداذ زيادي از روزنامه نگاران و شخصيتهاي مترقي