بازگشت به صفحه نخست

کنفرانس سران اقتصادی برای همکاری های اقتصادی میان آسیا و پاسیفیک"APEC"

 

WOLFGANG POMREHN

23.11.2004

دنیای جوان

برگردان ناهید جعفرپور

 

چین دولت های آمریکای لاتین را با گسترش تجارت و سرمایه گذاری احاطه نموده است

 

آخر هفته گذشته در پایتخت شیلی شهر سانتیاگو دوازدهمین کنفرانس سران اقتصادی برای همکاری های اقتصادی میان آسیا و پاسیفیک  بر گزار گردید. موازی با این کنفرانس در جلوی محل برگزاری این نشست اعتراضات وسیعی از سوی منتقدین جهانی سازی نئولیبرالی در جریان بود.

 اصول مهم برنامه ای این کنفرانس شامل: گسترش گسترده و سریع فناوری اکترونیکی در این رابطه، مبارزه بر علیه دقلکاری های اقتصادی، موانع فنی، بحث و گفتگو در باره مناطق آزاد تجاری که آمریکا، استرالیا، آسیا/پاسفیک را در بر می گیرد.

APEC از 21 کشور عضو تشکیل میشود که مجموعا 60% تولیدات ناخالص جهان را رهبری می نمایند.

در این کنفرانس دولت های عضو بر سر مسئله ساده نمودن حمل و نقل تجاری، تنزل بوروکراسی اداری، انتقال کامل اطلاعات به بانک الکترونیکی و ... تصمیم گیری نمودند. مضاف بر این قرار شد که هر کدام از کشور های عضو قوانینی را در دولت های خویش برای آسان سازی تجارت و حمل و نقل کالا های تجاری و .... وضع نمایند. همچنین قرار داد ایجاد مناطق آزاد تجاری به سازمان های اقتصادی " ABAC " که شرکت های بزرگ این مناطق را نمایندگی می نمایند محول گردید. بعلاوه تاریخ به اجرا درآمدن کامل تجارت آزاد در کشورهای صنعتی و در حال توسعه در دو نوبت تائین گردید به این صورت که مناطق صنعتی تا سال 2010 می باید کاملا زیر پوشش تجارت آزاد قرار گیرند و کشور های در حال توسعه تا سال 2020 وقت خواهند داشت و بر این مینی دو تاریخ جدید برای دوجلسه دیگر  مقرر گردید.

نمایندگان ABAC در این کنفرانس خواهان زیر پوشش قرار گرفتن فعالیت های این سازمان از سوی سازمان تجارت جهانی بودند.

وزیر اقتصاد چین آقای هو ینتائو که با تیمی 150 نفره از تجار مهم چین در حال دیداری دو هفته ای از کشورهای برزیل، آرژانتین، شیلی و کوبا بسر میبرددر این کنفرانس از وزنی خاص برخوردار بود.

تجارت با کشور های آمریکای لاتین در سه ساله گذشته بسرعت رشد نموده است بخصوص کشور چین تا کنون مواد اولیه خام و تولیدات کشاورزی خویش را از این کشور ها وارد ساخته است.

شیلی که بزرگترین تولید کننده مس جهان است در ماه گذشته بالا ترین معاملات تجاری را با چین داشته است و چین در این رابطه رقیب خود یعنی آمریکا را به عقب رانده است.

در سال 2003 تجارت میان چین و شیلی در حجمی در حدود 7/2 میلیارد یورو رسیده است. در حال حاضر طبق پیمان تجاری که میان پکن و سانتیاگو در جریان است قرار است حجم تجاری میان این دو کشور به 7/7 میلیارد یورو برسد. همچنین معاملات چین با برزیل بسرعت افزایش یافته است. تجارت بین این دو کشور از حجمی بین 15/5 میلیارد یورو به چیزی در حدود 27 میلیارد تا سال 2010 خواهد رسید.  در واقع با این حجم تجارت چین قوی ترین شریک تجاری برزیل می باشد.

آقای هو و همسفرانش در این سفر دو هفته ای قرار دادهائی به حجم 25 میلیارد یورو را با کشور های نامبرده بسته اند. طبق گزارش رسانه ها چین قصد دارد به لحاظ مالی در ساختمان کانال پاناما سهیم باشد.