بازگشت به صفحه نخست


 


لندن همه را فرا می خواند!

مصاحبه کریستینا بوخهولس عضو گروه تدارک فوروم اجتماعی در آلمان و عضو سازمان لینک روک با جیمز مدوی دانشجو و عضو کمیته سازمانده فوروم اجتماعی اروپا در لندن.
برگردان ناهید جعفرپور
4.10.2004

سئوال : دقیقا دوهفته دیگر سومین فوروم اجتماعی اروپا آغاز خواهد گشت . فوروم اجتماعی اروپا برای جنبش های اجتماعی در بریتانیای کبیر و همچنین اروپا از چه اهمیتی برخوردار می باشد؟

جواب: در این نشست بزرگ در لندن تمامی جنبش های اجتماعی اروپا گرد هم خواهند آمد تا بدینوسیله در باره استراتژی آینده شان با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمایند. تنها 10000 نفر از اروپا تا کنون ثبت نام نموده اند و بسیاری از سایر نقاط جهان و هزاران نفر از بریتانیای کبیر در این گردهمآئی شرکت خواهند نمود. فوروم اجتماعی در واقع یک نوع بهم رسیدن جنبش ضد سرمایه داریست. نوآمی کلاین و جوزپ اشتیگلیتس هم با ما خواهند بود. همچنین حقوقدان سیاه پوست آمریکائی آنگلا دیویس و آلیایدا دختر ارنستو چگوارا در این همایش بزرگ شرکت خواهند داشت. بعلاوه در حدود صدها سمینار و گروه کاری و آتلیه برگزار خواهند شد. فرهنگ مقاومت نقطه اوج خود را با نشان دادن موزیک و فیلم و تاتر و... به نمایش خواهد گذارد. ما می خواهیم لندن را تسخیر نمائیم. انسانهائی از محله های فقیر بریتانیا از جیمی پچ و لد سپلین و همچنین از آسیا دوب فونداسیون با ما خواهند بود. بسیاری از هنرمندان ناشناخته جنبش مقاومت و مردم مختلف بخش های شهرنشین و سازمانهای قدیمی و نهاد های مهاجران و گروه های اسلامی و..... همه خواهند بود. کنفرانسی باز برای همه مخالفان جهانی سازی. چندی پیش گروه پت شوپ بویز در لندن در مقابل 30000 نفر پانتومیم سرجی آیزناشتاین را به روی صحنه آوردند و در آخر گروه رزیستانس= اکسیستانس برنامه اجرا نمود. مردم در زیر باران از خود بیخود شده بودند. که این برنامه ها در این نشست بزرگ مجددا اجراخواهد شد.
سئوال: لندن گران است. از این واهمه ندارید که بسیاری که در اثر اقدامات نئولیبرال ها به فقر و بدبختی کشیده شده اند قادر نشوند در این نشست بزرگ شرکت نمایند و تنها برگزیدگان جنبش حاضر باشند؟
جواب: ما خیلی کارها کردیم که شرکت این افراد را ممکن سازیم. مثلا برای مردم شرق اروپا اقدامات مالی همبستگی انجام پذیرفته است. نهاد های پناهندگی کمک نموده اند و پول جمع کرده اند تا اعضایشان شرکت نمایند. برای این منظور روز اول اتحادیه کارگری یک تظاهرات را اعلام نموده است که در این تظاهرات از مبارزه کارگران تمیز کاری مرکز مالی لندن پشتیبانی می گردد. این اولین تظاهرات از این نوع در لندن می باشد.
سئوال: در بریتانیا جنگ عراق و جنبش ضد جنگ مهمترین بحث سیاسی روز می باشد آیا در فوروم هم این بحث محوری است؟
جواب: در ابتدا بگویم که فوروم اصولا بدون جنبش ضد جنگ مفهومی ندارد. این جنبش به انسانها اتکاء به نفس داد تا سرنوشت ساز گردند. بسیاری که در گذشته تنها از بلر راضی نبودند و از نتیجه کارهای او ترس داشتند در این جنبش بپا خواستند و در مقابل سیاست جنگ طلبان و قدرتمندان ایستادند. اتفاقی که در عراق افتاد این جنبش را قوی نمود و به آن شخصیت جهانی داد. هم اکنون فشار زیادی بر بلر وارد است بطوری که علنا اعلام نموده است که آنها در باره عراق اشتباهات بزرگ نمودند. این بزرگ ترین تائید پیروزی دومیلیون نفر انسان ضد جنگ می باشد که در تاریخ 15 .2. 2003 به خیابانها ریختند. گروگانگیری در عراق این فشار را افزایش داد. بسیاری از انسانها بعد از این تظاهرات ها دیگر از دولت پشتیبانی ننموده و از خود سئوال نمودند که چه خبر است؟ برادر کن بیگلی مفقود، بلر را برای این کار مسئول نمود. هر روز بیشتر از روز قبل خانواده سربازان کشته شده خواهان عقب گرد نیروهای اشغالگر می باشند. شاید در نشست روز یکشنبه 17اکتبر جنبش های اجتماعی تصمیم بگیرند که ارتش اشغالگر باید حتما از عراق بیرون رود.

سئوال: در آلمان ما هم اکنون یک جنبش قوی در مقابل قانون هارتس 4 داریم همزمان با تعجب میبینیم که در انتخابات طرفداران نازی ها قوی میشوند. در این باره چه می گوئید؟

جواب:یکی از بزرگترین تم های فوروم صعود و خیزش دوباره راست ها و فاشیست ها است ما باید با یکدیگر در رابطه قرار بگیریم. این بنظر من خیلی مهم است که ما در باره این مشکل بزرگ متحدا تصمیم گیری کنیم. ما در بریتانیای کبیر در این باره تجربیات فراوانی کسب نموده ایم که چگونه از پس راست ها بر بیائیم . در انتخابات اروپا یک نهاد بنام " اونیته" توانست از ورود فاشیست های "ب ان پ" به مجلس اروپا جلوگیری کند. آنچیزی که به مبارزه جنبش های اجتماعی در بریتانیا مربوط میشد و برای آنها مشکل ساز بود این مسئله بود که اتحادیه های کارگری با سوسیال دمکرات های حزب لابور رابطه داشتند. سیاست خصوصی سازی و انهدام خدمات اجتماعی بلرز همچنین جنگ عراق باعث شد که این رابطه شکننده شود و اتحادیه کارگری " ار ام ت" که بزرگترین اتحادیه کارگری راه آهن است بعد از اینکه در شوتلند به انتخابات حزب اسکوتیش سوسیال فراخوان داد از حزب لابور جدا شد. همچنین اتحادیه آتش نشانی که بر علیه کوتاه شدن دستمزدها و خدمات دیگر اعتصاب نموده بود تصمیم گرفت از حزب لابور جدا شود و جدا شد. در این فاصله فشار بر روی اتحادیه های کارگری شدت گرفته است و آنها هم همگی به فوروم اجتماعی اروپا پیوسته اند. این ماجرا در فوروم لندن باعث بحث های بسیار داغ خواهد شد. که البته برای شما در آلمان هم تعیین کننده خواهد بود . برای مثال آیا میتوان حزب لابور را نجات داد و یا باید بدنبال آلترناتیوهای سیاسی دیگری بود.

برای اطلاع بیشتر از چگونگی شرکت در سومین فوروم اجتماعی اروپا به آدرس های زیر مراجعه نمائید:

www.fse-esf.org www.dsf-gsf.org