گزارش نشست تدارکاتي فوروم اجتماعي اروپا، در بروکسل

 

4./5. September in Brüssel

گزارشگر کريستينا بوخ هولس

برگردان ناهيد جعفرپور

 

در روز چهارم سپتامبر در بروکسل ، نشست تدارکاتي، جهت تدارک فوروم اجتماعي اروپا که از تاريخ 14 تا 17 اکتبر در شهر لندن انگلستان برگزار مي گردد،برگزار گرديد.شرکت کنندگان که عمدتا نمايندگان جنبش هاي اجتماعي، احزاب، سازمانهاو نهاد هاي منتقد و بديل جهاني سازي اروپا بودند، با بحث سياسي در باره چگونگي سازماندهي فوروم لندن کار دوروزه خود را به صورت زير آغاز نمودند.                                                                                                        

روند نشست:

 

1-چگونگي پيشرفت کارها و سازماندهي

2-برنامه

3-بخش فرهنگي فوروم

4-کنفرانس جنبش هاي اجتماعي اروپا

 

بحث سياسي نشست عمدتا بر روي اعتراضات شهروندان نيويورک  عليه نشست جمهوريخواهان آمريکا و تظاهرات هاي شهروندان آلمان در هر دوشنبه  عليه انهدام خدمات اجتماعي و قانون هارتس 4 دور ميزد.                                     

 

شرکت کننده گان اعتقاد داشتند از آنجا که فوروم اجتماعي اروپا دقيقا دو هفته قبل از انتخابات رياست جمهوري در آمريکا و قبل از تصميم گيري شوراي اتحاديه اروپا بر روي قانون اساسي اروپا برگزار مي گردد، لذا اين دو واقعه مهم  بايد محور بحث هاي پلنار ها و کنفرانس ها و سمينار هاي  فوروم اروپا در لندن باشد.            

                                                                     

با وجود اينکه هنوز بدرستي مشخص نيست که چه تعدادي در فوروم شرکت خواهند نمود اما شواهد بيانگر شرکت وسيع شهروندان اروپا در اين گردهمائي بزرگ مي باشد. تا کنون در حدود 2000 نفر از آلمان 1500 نفر از اسپانيا 200 نفر از ترکيه 800 نفر از يونان 700 نفر از اروپاي شرقي که تنها 7 اتوبوس از لهستان مي باشد ثبت نام نموده اند.

 

1/ روند سازماندهي:        

با تعداد زيادي از جلسات خوش آمد گوئي در روز 14 اکتبر به شب هنگام فوروم افتتاح خواهد گرديد. شهردار لندن هم از جمله کساني است که به شرکت کنندگان خوش آمد خواهد گفت. کار اصلي فوروم روز 15 اکتبر آغاز خواهد گرديد و شنبه 16 اکتبر ادامه خواهد پذيرفت. محل هاي مهم پلنار ها و سخنراني ها در ميدان الکساندر که در شمال پايتخت قرار دارد و بخش دانشگاهي بلومس بوري در مرکز شهر مي باشد.  

                                                                                         

کليه اطلاعات ازجمله چگونگي برگزاري سمينار ها و گروه هاي کاري و آتليه ها و رفت و آمد و مسکن و خواب و غيره به زبانهاي مختلف از طريق سايت انترنتي زيردر اختيار همگان قرار مي گيرد. براي اين منظور مي توان از آدرس انترنتي زير براي ثبت نام استفاده نمود:

www.fse-esf.org

 

براي استفاده از امکانات مجاني خواب وحمل و نقل و مسافرت به فوروم با اتوبوس با آدرس زير تماس گرفته شود:

christine.buchholz@web.de

 

هزينه شرکت در فوروم بطور معمول 30 پوند، بيکاران و دانشجويان با ارائه مدرک 20 پوند و پناهندگان و شرکت کنندگان بي بضاعت 10 پوند مي باشد.                      

در صورت معرفي به موقع از طريق سايت فوروم تا اول اکتبر کارت مجاني حمل و نقل شهري براي همه وسائل نقليه شهري لندن ارائه خواهد گرديد.
 
از ظهر روز پنجشنبه 14 اکتبر دو مرکز براي تهيه بليط ورودي در ميدان الکساندر و مرکز شهرمستقر خواهد گرديد کساني که از قبل بليط را رزرو نکرده اند مي بايد 10 پوند جلوي در بيشتر بپردازند تنها پناهندگان از اين قانون معافند.                                      

 

کنفرانس جنبش هاي اجتماعي اروپا در روز يکشنبه برگزار خواهد شد.
تظاهرات روز يکشنبه 16 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر از بلوسبوري شروع خواهد شد و ساعت چهار بعد از ظهر به پايان مي رسد. تظاهرات با يک خط مقدم بين المللي شروع خواهد شد لذا از تمامي سازمانها و گروه هاي خارجي دعوت ميشود پلاکارت ها و تراکت ها و پرچم هاي خويش را به همراه بياورند. در پايان تظاهرات کنسرت آسيا دوب فونداسيون برگزار خواهد شد. براي شب يکشنبه هم تدارک جا ديده شده است.                                                                                                

  
در دو محل نامبرده ( ميدان الکساندر و محوطه دانشگاه)مکان هائي براي نصب کامپيوتر و ارسال خبر به نقاط مختلف جهان وجود خواهد داشت. از آنجا که کامپيوتر ها محدود ميباشند لذا مي توان از نوت بوک هاي شخصي استفاده نمود.             

تجمع شرکت کنندگان از آلمان در روز جمعه 15 اکتبر ساعت 18 خواهد بود.                                                                        

هزينه سمينار ها و گروه هاي کاري و آتليه ها بايد تا 23 سپتامبر واريز گردند. در غير آن صورت اين سمينار ها برگزار نخواهد شد.                                                  

 

فوروم اجتماعي اروپا بعد از لندن در آتن پايتخت يونان بر گزار خواهد شد.                            

برنامه:                                                                                                      

محل هر سمينار ظرفيتي به اندازه 150 نفر خواهد داشت . از 700 سمينار تقاضا شده بر روي در حدود 166 سمينار از جانب گروه تدارک در بروکسل توافق شد. 16 سمينار تنها از سوي سازمانهاي کشورهاي فرانسه و ايتاليا و آلمان برگزار خواهد شد. برگزاري اين 166 سمينار به اين بستگي دارد: کساني که 700 تم پيشنهادي براي 700سمينار  را پيشنهاد نموده اند بتوانندبا توافق يک ديگر راه حلي پيدا نموده و در واقع مهمترين سمينار ها را انتخاب نمايند.                                                      

 

سمينارها همانند فوروم پاريس به تم هاي ستون هاي برنامه فوروم بستگي خواهند داشت:

27 سمينار ضد جنگ

33 سمينار در باره دمکراسي و حقوق اساسي

39 سمينار عدالت اجتماعي و همبستگي

23 سمينار در باره عدالت جهاني

19 سمينار در باره محيط زيست

هزينه هر سمينار در حدود 250 پوند مي باشد آتليه هاي بزرگ 125 پوند و آتليه هاي کوچک 75 پوند هزينه خواهند داشت.                                                                                             

سمينارها و آتليه ها بايد تا 19 سپتامبراز طريق آدرس اينترنتي فوروم تائيد گردند. و هزينه آن تا تاريخ 23 سپتامبر واريز گردند.

 

3/ فرهنگي:                                                                                                    

 

در محوطه فوروم در حدود 150 برنامه هنري برگزار خواهد شد تمامي فعاليت هاي در اين بخش در برنامه فوروم معرفي خواهند شد.                                                   

 

در دو محل نامبرده 3 محل برگزاري موزيک و تاتر و ارائه ويدئوئي فيلم برقرار گرديده است. هم چنين در اقصا نقاط لندن در رابطه با فوروم برنامه هاي فرهنگي برگزارخواهد شد.                                                                                               

يک کنسرت در سالن کنسرت " آستورياي لندن"اجرا خواهد ش چندين فيلم مشهوراز فيلم سازان منتقد جهاني سازي نشان داده خواهد شد.                         

                           

براي ملاقات با هنرمندان دو کافه بزرک مستقر شده است. همچنين از شرکت کنندگان در نشست تدارکاتي بروکسل خواسته شد پيشنهادات بيشتري براي برگزاري سمينار هاي فرهنگي ارائه دهند. سمينار زير در بخش فرهنگي برگزار خواهد شد:                                                                                                       

„Creating a culture against racism, imperialism and capitalism“.

براي سازماندهي برقراري فوروم روز 14 اکتبر گروهي انتخاب خواهند شد. همگان ميتوانند از طريق آدرس زير پيشنهادات خويش را ارائه دهند:                                   

 (ukesfculture@gn.apc.org)

از همگان درخواست ميشود براي ياري به مسائل تکنيکي و فني و ساير کمک هاي فرهنگي با آدرس بالا تماس بگيرند.                                                                       

4/ تجمع جنبش هاي اجتماعي اروپا:                                                                      

 در پيش از ظهر روز 17 اکتبر نشست جنبش هاي اجتماعي اروپا برگزار خواهد شد. در اين نشست قرار مدارهائي براي آکسيون هاي اعتراضي در سرتاسر اروپا گذاشته خواهد شد و در اين باره تصميم گيري خواهد گرديد.                                

 

وعده ها و قرار هاي بسته شده تا کنوني:                                                      

1- کنفرانس سران ناتو در ماه فوريه   در نيز                                               

 2-آکسيون سراسري اروپا بر عليه انهدام خدمات اجتماعي. اين آکسيون قرار است همزمان با برگزاري کنفرانس سران اتحاديه اروپا در مارس 2005 انجام پذيرد. در اين کنفرانس بطور سنتي در باره سياست هاي اقتصادي و چگونگي آن و هم چنين سياست هاي شغلي و روند آن تصميم گيري خواهد شد. همچنين در ماه مارس بيلان نيمه اول استراتژي ليزابون که بر عليه آن مدتها است در آلمان تظاهرات دوشنبه ها برگزار مي گرددمشخص مي گردد. طبيعتا در آلمان هم تلاش خواهد شد در همين زمان آکسيون هائي برگزار گردد. در ماه جون در شوتلند کنفرانس سران 8 برگزار مي گردد که  عليه اين کنفرانس هم تدارک آکسيون هائي ديده شده است. براي تدارک نشست جنبش هاي اجتماعي سه گروه کاري شکل خواهد گرفت.                                                                                                    

1- گروه کاري ضد جنگ( عراق ، فلسطين و.... )

2- گروه کاري بر عليه قانون اساسي اروپا

3- گروه کاري براي مشکلات اجتماعي  

روز 13 اکتبر يعني روز چهارشنبه قبل از شروع فوروم اجتماعي لندن در همين شهر نشست تدارکاتي براي تدارک نشست جنبش هاي اجتماعي برگزار خواهد گرديد. احتمالا در اثناي برنامه هاي فوروم هم دوباره برگزار خواهد شد.همچنين گروه تدارکي که در روز هاي 3 تا 5 سپتامبر، براي تدارک جنبش اجتماعي اروپا در بروکسل نشست داشت فراخواني را تصويب نمود که بر مبناي آن ازاعتراضات اجتماعي که در آلمان و کشورهاي نيدرلند و ساير کشور هاي ديگر اروپائي برگزار مي گردد پشتيباني شد. اين فراخوان  به همراه اين گزارش خواهد بود. آکسيون هاي ديگر کشور ها به لحاظ نداشتن وقت کافي براي تدارکات آنها حذف خواهند شد. اما با اين وجود تمامي اين آکسيون ها بيانگر اعتراضات وسيع شهروندان اروپا بر عليه جهاني سازي و انهدام خدمات اجتماعي مي باشد. اينکه مقاومت ادامه دارد و جهاني ديگر ممکن است و اروپائي ديگر لازم. در آلمان براي 2 اکتبر تظاهرات بزرگي در برلين تدارک ديده شده است  در هلندتمامي اتحاديه هاي کارگري آکسيون بزرگ ديگري را تدارک ديده اند  زيرا که دولت هلند در نظر دارد سن بازنشستگي را از 65 سال بالا تر برد. و حق بيکاري را کم کند و  دسترسي به آن را مشکل سازد و حداقل حقوق را تقليل دهد و  ساعات کار  را به 40 ساعت در هفته افزايش دهد. اتحاديه هاي کارگري(  اف ان س) و (س ان فا) و (ام  ها پ) براي روز 20 سپتامبر فراخوان تظاهرات عمومي در شهر آمستردام داده اند. مارش هاي اروپائي بر عليه بيکاري پيشنهاد نموده اند که آلمان و هلند مشترکا تظاهرات بر گزار نمايند. و همچنين سخنرانان خود را با هم معاوضه نمايند.  همچنين در مناطق مرزي اين دو کشور قرار است آکسيون هاي مشترکي انجام پذيرد.                        

 

شرکت کنندگان از سوي فوروم اجتماعي آلمان در کنفرانس بروکسل:                         

Hugo Braun        Christine Buchholz             Erhard Crom       Kristine Karch     Margarita Tsomou

 

فراخوان

روز دوم اکتبر روز اعتراض عمومي

 

اين فراخوان از سوي نشست تدارکاتي براي جنبش هاي اجتماعي اروپا تدوين گشت و به تجمع جنبش هاي اجتماعي در فوروم اجتماعي لندن براي بحث و گفتگو و اظهار نظر تقديم مي گردد.                                                                              

                                                                                                 

اعتراضات توده اي بر عليه انهدام خدمات اجتماعي در اروپا در اين هفته بار ديگر صدها هزار نفر از شهروندان اروپا را به خيابانها خواهد کشيد.                                  تظاهرات هاي دوشنبه ها در آلمان برنامه 2010 را مورد هدف قرار داده و استراتژي ليزابون را محکوم مي نمايند. در هلند همچنين اتحاديه هاي کارگري تمامي شهروندان را بر عليه قوانين وضع شده از جانب دولت به خيابانها دعوت مي نمايند.  همه جا در اتحاديه اروپا بيکاران امنيت هاي اجتماعي خويش را از دست مي دهند. شاغلين و کساني که تنها به کارشان وابسته اند مجبورند هر گونه اجحاف و فشاري را براي حفظ کار خويش تحمل نمايند و مرتبا  تحت فشار قرار مي گيرند که يا براي مزدي کم ساعات طولاني تري کار نمايند و يا محل کار خود را از دست بدهند. همه اينها در خدمت رقابت هاي جهاني سرمايه انجام مي پذيرد. انهدام ساختار هاي همبستگي بحران ها و تصادمات اجتماعي را عميق تر خواهد نمود. در اين بين مهاجرين زن و مرد از همه بيشتر مورد تهديد مي باشند. اين گونه اقدامات ضد بشري  ما را بر آن مي دارد که در سراسر اروپا مقاومت هاي  عمومي براي ايجاد بديل هاي ضد اين مناسبات را سازماندهي نمائيم.                                

      

اتحاديه هاي هلند و جامعه( کر هت تيج) در 2 اکتبر  تظاهرات سراسري را در آمستردام سازماندهي مي نمايند. در آلمان طرح هائي وجود دارد که در همان زمان آکسيوني سراسري را ارگانيزه نمايند.                                                                       ما گروه تدارک براي نشست جنبش هاي اجتماعي فوروم اجتماعي اروپا در لندن شما همه را فرا مي خوانيم که همزمان اين دو آکسين را پشتيباني نمائيد.

 

مقاومت را جهاني مي سازيم

اميد را جهاني مي سازيم

همبستگي را جهاني مي سازيم

Brüssel, den 4.9.2004