جنگ بر عليه اشغالگران : فلوجه شهري آزادشده؟

 

jungewelt

20.08.2004

Werner Pirker

برگردان ناهيد جعفرپور

 

مصاحبه روزنامه آلماني زبان دنياي جوان با آوني ال کالميج سخنگوي اتحاديه ميهن پرستان عراق

 

سئوال: جنبش مقاومت عراق هر روز بيش از بيش نقشش بر جسته تر ميشود. بنظر شما شرايط کنوني در عراق چگونه است؟

جواب: اوضاع عراق در شرايط کنوني بسيار حساس است. در واقع اين شرايط بطور مشخص به ضرر نيروهاي اشغالگر تمام شده است. در آمريکا هم روز بروز مردم عصبي تر مي گردند.اتحاديه اروپا هم تلاش مي نمايد دولت هاي اسلامي و مجمع کشور هاي عربي را با استراتژي راضي نگه داشتن آنها به خود وابسته نگه داشته و آنان را در جهت منافع و پشتيباني از آمريکا بسيج نمايد. اين کشورها هم ( منظور کشورهاي اسلامي و جامعه عربي) به هيچوجه نشاني از همبستگي با جنبش مقاومت در عراق در رفتارشان ديده نمي شود و برعکس مرتبا از اينکه به نيروهاي اشغالگر در عراق ضربه از جانب جنبش مقاومت وارد مي گردد ابراز تاسف مي نمايند.  اما در کوچه و خيابانهاي عراق چيزي ديگر در جريان است. روزانه در حدود 20 تا 30 ضربه به نيروهاي نظامي ارتش اشغالگر وارد مي گردد. تعداد قرباني که نيروهاي اشغالگر روزانه ميدهند بسيار بالا تر از آن چيزي است که آمريکا اعلام مي نمايد.

 

سئوال: در باره نيروهائي که بر عليه اشغالگران مبارزه مي نمايند ديد روشني وجود ندارد. بنظر شما در واقعيت چه کساني نقش آفرينند و اين جنبش را رهبري مي کنند؟

جواب: من بشما مي گويم که اين مقاومت و مبارزه تمامي مردم عراق است. طبيعتا همه در مبارزه مسلحانه شرکت ندارند بلکه تنها کساني که قادر به اين کارند در مبارزات مسلحانه شرکت دارند. آمريکائي ها گفته اند که در حدود 30 الي 50 هزار نيروي مسلح در اين جنبش فعاليت دارند. اما من مي گويم بيشتر از اين هاست. حزب بعث پيش تر از اينها براي يک جنگ چريکي آماده شده بود و ابزار لازم را براي اين منظور از مدتها قبل تهيه نموده بود. آنها هم پول داشتند و هم اسلحه. اين مردم بودند که تصميم گرفتند مبارزه نمايند و حزب بعث هم شرايط را براي آنان مهيا نمود. در اين جنبش مقاومت بسياري از احزاب ديگر هم سهيم مي باشند. بطور مثال اشکالي از سازمانهائي که در رژيم قبل بر عليه آن رژيم سخت مبارزه مي نمودند.

 

سئوال: بخصوص شهر فلوجه سمبل اين مقاومت و مبارزه گشته است.آمريکائي ها اذعان مي کنند که در فلوجه سران و رهبران القاعده نقش بازي مي نمايند آيا اين درست است؟

جواب: پس براي چه آنها به شهر داخل نشده تا آن رهبران را دستگير نمايند؟ آيا چون جنبش مقاومت مسلحانه در آن جا قويست؟ به اين لحاظ تصميم گرفتند شهر را از طريق آسمان به تير ببندند و صدها غير نظامي را به کشتن دهند؟ بله امروز با جرئت مي توان گفت فلوجه شهري است که از دست اشغالگران آزاد شده است.

 
 
سئوال: در اين ميان هم جنبش شيعيان در فعاليت مي باشند. آيا اين جنبش مقاومت عداوت و خصومت مذهبي را فراموش نموده است؟
جواب: زمانيکه الصدر ارتشش را به حرکت در آورد و در شهر هاي شيعه نشين قدرت خويش را نشان داد، بسياري از سني ها به نجف و کربلا و ناصريه و جاهاي ديگر رفتند تا در کنار شيعيان مبارزه بر عليه اشغالگران نمايند. در جنگ يک برادري و همبستگي مخصوص وجود دارد. 

 

سئوال: آيا مرد شجاع و مبارز اين جنبش الصدر است ؟ شما راجع به او چه فکر مي کنيد؟

جواب: طوري که او دارد حالا مبارزه مي کند از احترام ما برخوردار است . ما اميدواريم که او همچنان در آينده هم مواضعش در مقابل اشغالگران اين چنين قاطع بماند.

 

سئوال: اتحاديه ميهن پرستان عراق يک سازمان سياسي و نه مسلحانه است. اين سازمان تلاش دارد که يک تجمع عمومي را فراخواند که نتيجه مبارزه اين تجمع يک عراق مستقل و آزاد و دمکرات باشد. آيا شما در اين زمينه موفق شديد؟

جواب: از زمان ماجراي بغداد در آپريل 2003 ما در حال ايجاد يک جبهه وسيع سياسي مستقل مي باشيم . اين طبيعي است که اين وظيفه بسار دشوار و سنگين است اما تا کنون ما بسياري از گروه هاي کوچک را تونسته ايم دور هم جمع نمائيم. اينکه بتوان در ميان بسياري از اختلاف نظر هاي سياسي و ديدگاه هاي مختلف به جهان پلي زد و راه حلي مياني پيدا نمود خود روندي طولاني مدت احتياج دارد. مشکل ما مشکل ارتباط با يکديگر و مشکل عدم مشروعيت قانوني در عراق و نبود شرايط و ابزار کافي براي فعاليتمان مي باشد و اين کمبود ها کار ما را بسيار دشوار نموده است.

  

سئوال: اتحاديه شما يکبار تلاش نمود يک جبهه ملي را بر عليه صدام حسين سازماندهي دهد که متاسفانه موفق نبود. آيا اينبار طور ديگريست؟  
 جواب: آنزمان ما نتوانستيم يک مخرج مشترک بيابيم . تصورات اقتصادي، سياسي و اجتماعي و ايدوئولوژيک ما در باره آزادي عراق بسيار از يکديگر متفاوت بود.اما امروز بر سر اتحاد واقعي موجود اختلافي با هم نداريم . موضوع مبارزه امروز ما مبارزه مشترک با اشغلگران و بيرون راندن آنان و سازندگي يک عراق مستقل و آزاد  است.