گزارشي از اعتراض به محاکمه شرکت کنندگان در جلسه سخنراني روز جهاني کارگر در سقز

جمعه 30 مرداد 1383 20 اوت 2004

روزنامه: به گزارش "روزنامه" در پي انتشار اخباري مربوط به برگزاري اولين جلسهی محاکمهی چند تن از کسانی که به اتهام حضور در يک جلسهی سخنراني به مناسبت يازدهم ارديبهشت ماه در سقز بازداشت شده بودند، اعتراضاتي از سوي برخي از سازمانهاي سياسي مخالف جمهوري اسلامي و همچنين دبيرکل کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری آزاد صورت گرفته است.

 

بر اساس گزارش ها از سقز، پس از سخنراني محمود حکيمي در روز جهاني کارگر در سقز، به دعوت گروهي از کارگران شهر، بيش از 10 نفر همراه او بازداشت شدند که از جمله اتهامات وارده به آن ها اتهام همکاري با کومله، حزب کرد مسلح مخالف جمهوري اسلامي بود.

 

در اين ارتباط "گای رايدر" دبيرکل کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری آزاد با ارسال نامه اي به خاتمی نگراني خود را نسبت به محاکمه افراد شرکت کننده در جلسه سخنراني يازدهم ارديبهشت ماه در سقز ابراز داشت.

گاي در نامه خود خطاب به خاتمي گفته است: "شما به طور يقين نامهای را که من در تاريخ ۷ ژوئيه ۲۰۰۴ برایتان ارسال کردم بياد میآوريد-( يک نسخه آن برای يادآوری ضميمه میگردد). در آن نامه، من از طرف کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری آزاد(آی سی اف ف يو ) از شما خواستم اقدامات لازم را به منظور رفع اتهام عليه چهار فعال مستقل کارگری که قرار است در تاريخ ۲۴ اوت در دادگاه شهر سقز محاکمه شوند، انجام دهيد."

 

در اين نامه همچنين آمده است: "آی سی اف تی يو همواره نگران اين است که اتهامات عليه آقايان محمود صالحی، جلال حسينی، برهاين ديوانگر و محمد عبدیپور، مبنی بر همکاری با سارمان سياسی ممنوعه "کومهله"، در واقع با شرکت آنها در تظاهرات کارگری اول ماه مه ۲۰۰۴ سقز که نيروهای امنيتی آنرا با خشونت سرکوب گرذند، ارتباط دارد. به نظر میرسد، دادگاه آنان همان طور که برنامهريزی شده بود قرار است برگزار گردد. از انجا که دولت شما به نامه قبلی من پاسخ نداد، اکنون، آقای رئيس جمهور، من از شما میخواهم که با استفاده از نفوذ خود، آی سی اف تی يو را برای دريافت ويزای (ورود به ايران) برای هئيت ناظران بين المللی که برای نظارت بر روند دادگاه سقز تعيين شدهاند، ياری دهيد."

 

به نوشته اين نامه زمانی که ناظران آی سی اف تی يو برای دريافت ويزا از سفارت ايران در استکهلم(آقای ماتياس لاندگرن و خانم اوئير بيورويل) قصد داشتند برای ويزا اقدام نمايند، به آنها گفته شد که برای صدور ويزا می بايد از ايران اقدام شود.

 

 

همچنين محمد شريف حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران در ارتباط با پرونده بازداشت شدگان به راديو فردا گفت: "روز اول ماه مه که مصادف است يا 11 ارديبهشت دعوت مي شوند از سوي کارگران صنف خباز شهرستان سقز به مناسبت روز جهاني کارگر، و در آن جا حين مراجعت به محل سخنراني بازداشت مي شوند همراه با تعداد ديگري که مي خواسته اند در آن مراسم شرکت کنند. به هر حال اين پرونده بين سقز و سنندج، مراجع مختلف در رفت و آمد بوده تا با قرار آزاد مي شوند. و در حال حاضر براي بازداشت شده ها که با قرار آزاد شده اند روزهاي دوشنبه و سه شنبه دوم و سوم ماه آتي در دادگاه شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان سقز، تعيين وقت شده براي رسيدگي."

 

وي همچنين در مورد وارد شدند اتهام ارتباط بازداشت شدگان با "کومله" گفت: "بازداشت شدگان عضو کانون نويسندگان هستند وليکن اين که آيا اتهام ارتباط با حزب کومله در پرونده ايشان هم عينا" منعکس شده باشد يا نه منوط به اين است که من بروم پرونده را بخوانم . وليکن اين را با توجه به احضاريه هايي که به برخي از متهمين ابلاغ شده مي توانم بگويم که در متن احضاريه، اتهام ارتباط با کومله هم مطرح شده."

 

به گزارش "روزنامه" در همين ارتباط گروهي از ايرانيان در برون مرز با انتشار يک طومار نسبت به محاکمه کارگران سقز اعتراض کردند.

 

در متن اين طومار که تاکون به امضاي چند صد نفر رسيده، آمده است: " چنان که می دانید درروز جهانی کارگر امسال ( اول ماه مه مصادف با 12 اردیبهشت ) شمار زیادی ازکارگران شهرسقز در کردستان که اقدام به برگزاری مراسم مستقل خود علیه نظام سرمایه داری کرده بودند بازداشت شدند. اگر چه بیشتر بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند، اما 7 نفر ازآنان به نام های هادی تنومند، جلال حسینی، محسن حکیمی، اسماعیل خودکام، برهان دیوارگر، محمود صالحی و محمد عبدی پور 12 روز دربازداشت ماندند و تنها با قراروثیقه بسیارسنگین ( 2 نفرازآنان هرکدام دویست میلیون تومان ) آزاد شدند. اکنون این کارگران به دادگاه فراخوانده شده اند و قرار است درروزهای دوم و سوم شهریور به اتهامی بی اساس محاکمه شوند. ما امضاکنندگان زیر این محاکمه را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قیدوشرط کارگران هستیم."