سالهاي طلائي براي کنسرن هاي توليد کننده مهمات ارتشي  

 

روزنامه اشپيگل 29.8.2004

برگردان ناهيد جعفرپور

 

کنسرن بوئينگ کاملا غير منتظره سود سرشاري نصيبش گرديد. کنسرن ريته ئون در عرض سه ماه سوم سال 2004 يک سوم قرارداد هاي ناسا را که چيزي در حدود 5 ميليارد دلار آمريکائي است بعهده گرفت. بخش مهمات سازي ايالات متحده آمريکا در سومين سال حکومت بوش دوران طلائي خود را مي گذراند و اين مسئله حتي با تغيير دولت هم همچنان ادامه خواهد داشت.                 

بازار بورس کنسرن ريته ئون در 5 شنبه گذشته با خوشحالي اعلام نمود که قيمت سهامش 32/2 درصد صعود نموده است. تنها در آغاز سه ماهه سوم سال اين کنسرن که در والتام بسر ميبرد و در بخش مهمات الکترونيکي قوي است قرار دادهاي جديدي با دولت آمريکا به مبلغ 5/29 ميليارد دلار بسته است. طبق گزارش ها درصد قرار دادهاي اين کنسرن تا پايان امسال بشدت صعود خواهد نمود. 

اين شرکت همچنين در همين سه ماهه  در اثر يک ماجراي دغلکارانه در حدود 222 ميليون دلار هزينه نمود اما قرار دادهاي روزانه اين شرکت به نعمت قرار دادهاي واشنگتن در اوج خود بسر مي برد. درآمد خالص نيمه اول سال 2004 اين کنسرن چيزي در حدود 6/9 ميليارد دلار بوده است که يک ميليارد بيشتر از سال 2003 مي باشد.      

رقابت بر سر قرار داد هائي به مبلغ 8 ميليارد دلار         


همچنين کنسرن هاي ديگر هم در اين بخش سود هاي سرشار از طريق گرفتن قرارداد هاي دولتي نصيبشان گشته است. براي مثال کنسرن نورتروپ گرومن درآمد خالص سه ماه دوم سال 2004 اش نسبت به سه ماهه اول سال در حدود 11% صعود نموده است و در حدود 4/7 ميليارد دلار درآمد خالص داشته است و سودش از 205 ميليون به 295 ميليون دلار رسيده است. اين کنسرن ناوهاي جنگي مي سازد و همچنين در سطوح متنوع ديگر مهمات ارتشي توليدات دارد. بخش لوس آنجلس اين کنسرن درآمد خالصش براي تمام سال 2004 در حدود 29 ميليارد دلار حساب شده است که با اين حساب درصد سودش بشدت بالا رفته است.                        

 


اين قرار داد ها هيچکدام از جانب ارتش آمريکا نبوده بلکه از جانب ناسا بسته شده اند.صاحبان کنسرن لوکد مارتين از اين بابت بسيار خرسندند. اين کنسرن از سوي دست اندر کاران شرکت فضانوردي آمريکا قرار دادي گرفته اند که در حدود 178 ميليون دلار سود نصيب آنان مي نمايد. اين قرار داد در رابطه  با برنامه اي است که براي عملکردهاي فضائي بين المللي بکار مي رود.                                                 

طبق گزارش وزارت دفاع آمريکا در ابتداي هفته آينده قرار است که قرار داد ساختن مهمات هوائي در اختيار کنسرن لوک هد و نورت روپ قرار گيرد. که در اين معامله چيزي در حدود 800 ميليون دلار استفاده اين کنسرن ها خواهد بود.                  
مجموعه اين قرار دادهاي سه ماهه سوم طبق تخمين کارشناسان چيزي ميان 7 و 8 ميليارد دلار خواهد بود. اين قرار داد ها در آينده زير نظر دولت احتمالي جان کري همچنان ادامه خواهد داشت. در هر حال مشاور اقتصادي کانديداي  دمکرات رياست جمهوري اعلام نمود که در صورت پيروزي در انتخابات، در نظر دارند در تمامي بخش هاي دولتي يک صرفه جوئي اقتصادي را به پيش برند. تنها وزارت دفاع از اين قاعده جدا خواهد بود و اين صرفه جوئي شامل حالش نخواهد شد.                               

 

سهام کنسرن بوئينگ صعود نمود     

سهام شرکت بوئينگ در چهارشنبه گذشته بطوري بيسابقه صعود نمود و براي سه ماهه سوم سال سود سرشاري نمود. طبق نظر کارشناسان سود اين کنسرن در مجموعه سال 2004 و 2005 بسيار بالا خواهد بود. سهام کنسرن ايربوس 3% صعود نمود و در رديف سهام بالا ترين ارزش را دارا بود. کنسرن بوئينگ در اثر ماجراي مالياتي بيسابقه اي در سال پيش درحدود 24 سنت در هر سهمي ضرر داشت که در اين سه ماهه با هر سهمي 75 سنت سود  آن ضرر راجبران نمود. يعني در حدود هر سهمي 51 سنت نسبت به سال قبل سود داشت. 

پشت تمامي اين قرار دادها معاملات غير نظامي نهفته است. بوئينگ انتظار دارد که واسطه هاي بين اين کنسرن و معاملات هواپيمائي با اين کنسرن در سال 2005 کاملا مشهود رشد نمايد. مسئولان اين کنسرن با فروش در حدود 300 مدل هواپيماي  فروخته شده در اين سال راضي نبوده و در نظر دارند 320 مدل هواپيما را در معرض فروش قرار دهند.