متن نامه زندانيان سياسي که در اعتصاب غذا بسر مي برند

 

روزنامه: متن نامه زندانيان سياسي که در اعتصاب غذا بسر مي برند از اين قرار است:

1. اعتصاب غذاي زندانيان سياسي از 15 تير ماه تاکنون ادامه دارد

2. اعتصاب غذا با بازگشت خانواده پيمان پيران به محل اوليه پايان خواهد يافت. در غير اين صورت اين اعتصاب غذا ادامه خواهد داشت، حتي اگر منجر به مرگ اعتصابيون شود.(روزنامه: رژيم دد منش جمهوري اسلامي چند روز پيش به منزل پيران يورش برد و خانواده شان را از محل سکونت دولتي بيرون راندند)!

3. منوچهر محمدي و امير عباس فخرآور (سياوش) عوامل تخريب اين اعتصاب باهمکاري ماموران اطلاعاتي زندان هستند. انتساب اين اعتصاب به اتحاديه ملي دانشجويان و منوچهر محمدي از سوي راديو هاي خارجي کذب محض است.

4. امير عباس فخرآور کاملا با حفاظت زندان همکاري کرده و فعاليت در توطئه براي شکستن اعتصاب را دارد، به طوري که با مقامات حفاظت زندان در ارتباط کامل است و اين دو نفر به تحقير و تمسخر اعتصابيون غذا مي پردازند.

5. دکتر ناصر زرافشان، پيمان پيران و دکتر فرزاد حميدي به حفاظت زندان منتقل شده و به شدت مورد تهديد قرار گرفته اند . مسئولان قصد داشتند پيمان پيران و دکتر فرزاد حميدي را به سلولهاي انفرادي منتقل کنند اما دکتر ناصر زرافشان مانع از آن شد.

6.هيچ بيانيه اي به جز بيانيه اعتصاب کنندگان اعتبار ندارد.

7. تلفنهاي زندان به دليل اعتصاب قطع شده بود و محتمل است مجددا قطع شود. زيرا فشار مسئولان زندان براي شکسته شدن اين اعتصاب غذا شدت گرفته است.

 

دکتر ناصر زرافشان

احمد باطبي

پيمان پيران

دکتر فرزاد حميدي

سعيد ماسوري (حبس ابد)

غلامحسين کلبي (حبس ابد)

علي رضا شريعت پناه

سعيد شاه قلعه

رضا محمدي

غلامرضا اعظمي

فرهاد دوستي

اميد عباسقلي نژاد

نامه دوم زندانیان سياسي زندان اوين در مورد اعتصاب غذای در حال جریان

 

هم میهنان گرامی :

در تاریخ 15/4/1383 اعضای خانواده پیمان پیران؛ یکی ار همبندان ما، مورد تعرض ماموران قوه قضاییه قرار گرفتند و مامورین با ضرب و شتم آنان ، آپارتمان مسکونی شان را که از واحدهای سازمانی آموزش و پرورش است ، به زور تخلیه ، آنان را آواره ،اسباب و اثاثیه آنان را به محل نامعلومی منتقل ، و محل را نیز پلمپ کردند . پیمان پیران که خود به دلیل حمل یک دوربین برای عکسبرداری از دوست دانشجوی خود در جریان محاکمه او در دادگاه انقلاب ، به شش سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم شده است ، وقتی پس از قطعیت این حکم ظالمانه ، خانواده اش نیز در معرض تعرض قرار گرفتند ، برای اعتراض به ستمی که بر او وخانواده اش رفته است ، دست به اعتصاب غذا زد و گروهی از زندانیان سیاسی دیگر با گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک گوناگون که در سالن شماره یک زندان اوین دربند هستند به حمایت از او برخاستند .

 

در این میان برخی از فرصت طلبانی که محصول جریان سازیهای کاذب و مشکوک محافل قدرتمند ومدتها است با رفتار سوال برانگیز و دسیسه چینی ها و تنش آفرینی های خود چه در زندان و چه خارج از زندان در جهت تخریب اعتماد و تضعیف جنبش مردم فعالیت دارند ، و در داخل زندان از شرکت یا حمایت از این حرکت اعتراضی خودداری و حتی به مقابله با آن برخاسته اند ، در کمال تعجب در خارچ از زندان با صدور و پخش بیانیه ها و انجام مصاحبه با برخی رادیوهای برون مرزی فارسی زبان ، این جرکت اعتراضی را به خود و گروههای موهوم خود منتسب ساخته اند ، از جمله فردی بنام آقای منوچهر محمدی ، از بازداشتی های حوادث 18 تیر ماه که در اردیبهشت ماه گذشته نیز طی مصاحبه ای با روزنامه های داخلی که به دعوت دادستان تهران در دفتر نامبرده برگزار شد سرانجام ضمن اظهار ندامت و اعلام همکاری با مسئولین رژیم، ماهیت خویش و روابط و فعالیت های گذشته خود را برملا کرد و همراهان او در خارج از زندان ، و نیز برخی گروههای دیگر از همین قماش ، ضمن مصاحبه هایی با رادیوهای برون مرزی ادعاهایی را مطرح ساخته اند که ازتباطی با زندانیان اعتصابی ندارد .

به این وسیله باطلاع هم میهنان خود می رسانیم که حرکت ما ، حرکتی است مستقل که پیش از هر چیز یک مبنای انسانی ، حق طلبانه و عدالت خواهانه دارد و اقدامان و اظهارات فرصت طلبانه ای که از سوی برخی موج سواران مشکوک و ناراست بعمل می آید ارتباطی به زندانیان اعتصابی اوین ندارد.

 

زندانیان اعتصابی اوین

تیر ماه 1383