گزارش كشته شدن چهار كارگر ايرانى به ILO

سه شنبه 26  خرداد 1383- 15 ژوئن 2004

رويداد: وزير كار و امور اجتماعى گفت: اين وزارتخانه با جمع بندى گزارش هاى وزارتخانه هاى اطلاعات و كشور و همچنين نيروى انتظامى در مورد كشته شدن چهار كارگر در حوادث شهر بابك، گزارشى تكميلى را در اين ارتباط به سازمان بين المللى كار (ILO) ارائه كرد. ناصر خالقى در جمع خبرنگاران افزود: گزارش ايران براى مسئولان سازمان بين المللى كار، قانع كننده بود. وى در مورد جزئيات گزارش ايران به سازمان بين المللى كار توضيحى نداد و تاكيد كرد اين موضوع حل شده تلقى مى شود. پيشتر عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر در گزارشى به كنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى كارگرى خواستار رسيدگى مجامع جهانى به كشته شدن چهار كارگر به نام هاى مهدوى، جوادى، مومنى و رياحى و مجروح شدن ۴۰ كارگر يا بيشتر توسط پليس ضدشورش در اعتصاب روز چهارم بهمن ۸۲ در روستاى خاتون آباد و شهر شهر بابك شده بود. كارگران درگير در اين حادثه شامل گروهى از كارگران غيرماهر، ماهر و ساختمانى استخدامى براى ساخت كارخانه ذوب مس نازخاتون در خاتون آباد بودند.