گروه مخالف سلاح هسته اي بانام «ائتلاف دستور كار جديد»

سه شنبه 26  خرداد 1383- 15 ژوئن 2004

خبرگزاري فارس: هشت كشور تشكيل دهنده اين ائتلاف ،در روز نهم ژوئن 1998 بيانيه‌اي را براي محو كلي، نهايي و سريع سلاحهاي هسته‌اي صادر كردند.

به گزارش پايگاه اينترنتي «بيسيك»، هشت كشور برزيل، مصر، ايرلند، مكزيك، نيوزلند، اسلووني، آفريقاي جنوبي و سوئد كه نام «ائتلاف دستور كار جديد» را براي خود برگزيده‌اند، بر مشكلات اخير در زمينه خلع سلاح هسته‌اي تاكيد كرده و خواستار اقدامات خاصي از سوي پنج كشور داراي سلاح هسته‌اي و سه كشور داراي توانايي هسته‌اي شده‌اند.

قطعنامه آنها دوبار به كميته اول سازمان ملل ارائه و با آراي بسيار زيادي در مجمع عمومي تصويب شده است.

پس از اجلاس بازنگري NPT در سال 2000، قطعنامه ائتلاف دستور كار جديد با 154 راي موافق، سه راي مخالف و هشت راي ممتنع تصويب شد.

كشورهاي عضو ائتلاف دستور كار جديد ،در سوق دادن كشورهاي داراي سلاحهاي هسته‌اي به پاي ميز مذاكره در خصوص خلع سلاح و عدم توليد سلاحهاي هسته‌اي موثر بوده‌اند.

به طور مشخص اين كشورها درمذاكرات و گام برداشتن به سوي خلع سلاح ، نقش مهمي داشته اند ،كه از جمله مي توان به گنجاندن بند«حذف كامل سلاحهاي هسته‌اي» در سند نهايي كنفرانس بازنگري NPT اشاره كرد.