دانشجویان بازداشت شده را آزاد کنید!

اطلاعیه خبری کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی

یازدهم خرداد ماه 1383

دانشجویان و هم مهیهنان مبارز

چند روزی ست که تعدادی از دانشجویان مبارز از جمله بهروز جاوید تهرانی ، سعید کلانکی و کیانوش سنجری پس از تحصن در برابر دفتر سازمان ملل توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفته اند.

گزارشهای رسیده حاکی ست که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی قصد دارند با دستگیریهای گسترده و ایجاد جو رعب و وحشت مانع از برگزاری یادمان های خیزش 20 خرداد و 18 تیر  شوند.

دانشجویان مبارز که از همان ابتدای دستگیری تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند با اعتصاب غذای خود مقاومت خود را در برابر دژخویی های ماموران نشان دادند.

بپاخیزیم و مانع از آن شویم که سرکوبگران به اهداف خود نائل آیند.

هر تجمع اعتراضی را به خروش علیه بیداد ، شکنجه و ترور بدل کنیم.

بیستم خرداد ماه امسال در تمام خیابان ها و دانشگاهها یک صدا فریاد آزادی برخواهیم آورد.

 

کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی

یازدهم خرداد ماه 1383

www.freebatebi.com

freeirancom@yahoo.com