شيوا نظرآهاري و هانيه نعمتي از انجمن تارا دستگير شدند 

تريبون فمنيستي زنان - چهار شنبه 6 خرداد 1383- 26 مه  2004

بنابه گزارش خبرگزاري جبهه دمکراتيک ايران ، امروز صبح (چهار شنبه)، پس از بازداشت شيوا نظرآهاري و هانيه نعمتي، نيروهاي امنيتي لباس شخصي جهت بازداشت خانم اکرم اقبالي از اعضاء معتبر و يکي از بنيانگذاران انجمن تارا از تشکلات جبهه دمکراتيک ايران، به منزل ايشان حمله بردند. اما از آنجا که ايشان در منزل حضورنداشته و هنگام حمله ماموران به مسافرت رفته بودند، ماموران امنيتي پس از بازجويي مختصر از همسايگان محل را ترک ميکنند.

همچنين طبق آخرين خبر دريافتي ، در پي بازداشت مبارزين حقوق بشري، هانيه نعمتي و شيوا نظرآهاري، خانواده هاي محترم نظرآهاري و نعمتي به معاونت امنيتي قوه قضاييه (دادگاه انقلاب) احضار گشته اند.

لازم به ذكر است پيش از اين مريم مريم خرمی دانشجوی 22 ساله و عضو جبهه متحد دانشجويی و انجمن تارا كه روز جمعه 1 خردادماه دستگير شده بود روز دوشنبه (4 خردادماه) از زندان رجايی شهر کرج، آزاد شد.