فدراسيون اتحاديه‌هاي آزاد كارگري جهان در رابطه با دستگيري فعالان كارگري در سقز شكايت‌نامه‌اي تسليم سازمان جهاني كار كرد

14 اريبهشت 1383 برابر با 3 مه 2004

به دنبال دستگيري 40 تن از شركت كنندگان در مراسم  روز جهاني كارگر در سقز،  فدراسيون اتحاديه‌هاي آزاد كارگري جهان، روز 2 مه ، در رابطه با دستگيري فعالان كارگري در سقز، شكايت‌نامه‌اي تسليم دفتر بين‌المللي كار سازمان ملل كرد و از سازمان جهاني كار درخواست كرد جهت آزادي فوري دستگيرشدگان دخالت كند.

 

در نامه فدراسيون اتحاديه‌هاي آزاد كارگري آمده: صدها كارگر همراه خانواده‌هاي خود به مناسبت روز جهاني كارگر اقدام به راه‌پيمائي آرام در شهر سقز در استان كردستان ايران  كردند. اين راه‌پيمائي را شوراي اول ماه مه‌ كه يك سازمان مستقل از ساختارهاي كارگري تحت كنترل دولت و اعضاء آن را فعالين مستقل كارگري تشكيل مي‌دهند، سازمان داده بود. نيروهاي امنيتي متشكل از ماموران اطلاعاتي و امنيتي رژيم راس ساعت پنچ بعد از ظهر به راه‌پيمايان حمله كردند و بيش از 40 تن از شركت كنندگان را دستگير كردند. در ميان دستگيرشدگان برخي چهره‌هاي سرشناس كارگري نظير محمود صالحي كه يك بار نيز به مدت ده ماه در سال 2001 در زندان بسر برد، محسن حكيمي، فعال سرشناس و عضو كانون نويسندگان ايران و جلال حسني فعال كارگري ديده مي‌شوند.

نيروهاي امنيتي بعد از اين حمله به منزل محمد صالحي يورش برده و كامپيوتر و اسناد او را مصادره كردند. گفته مي‌شود حانواده‌هاي دستگيرشدگان همراه با ديگر شهروندان در مقابل اداره اطلاعات تجمع كرده و خواهان آزادي كليه دستگيرشدگان شدند.

 

فدراسيون اتحاديه‌هاي آزاد كارگري از اين رو بيشتر نگران است زير دو روز قبل از دستگيري، محمود صالحي و محسن حكيمي با هئيت نمايندگي فدراسيون كه اوايل هفته به ايران سفر كرده بود، ديدار كرده بودند. سرويس‌هاي‌ امنيتي هيئت نمايندگي فدراسيون را به شدت كنترل مي‌كردند. فدراسيون اتحاديه‌هاي آزاد كارگري جهان بر اين باور است كه جستجوي منزل آقاي صالي و ضبط كامپيوتر او مستقيما به تماس‌هاي وي با فدراسيون ارتباط دارد.

شايان توجه است كه امور بين‌الملل كانون زندانيان سياسي ايران(در تبعيد) بعد از آگاهي از دستگيري فعالان كارگري در سقز، طي ارسال نامه‌اي به فدراسيون اتحاديه‌هاي آزاد كارگري جهان، سازمان جهاني كار و  بيش از  30 اتحاديه كارگري در جهان، ضمن ارائه گزارشي در باره دستگيري فعالان كارگري در سقز و اظهار نگراني در رابطه با جان آنها، از آنان درخواست كرد، رژيم جمهوري اسلامي را به منظور آزادي فوري و بي قيد و شرط  كليه دستگيرشدگان تحت فشار قرار دهند.