بيانيه تقدير و تشكر نسبت به حمايت سازمانها و شخصيتها از تحصن اعتراضي شش ارديبهشت در مقابل دفاتر سازمان ملل

كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

تاريخ: 15/ 2 / 1383

 

 

مبارزه گسترده با استبداد و دیکتاتوری در شرایط فعلی از حساسیت بسیاری برخوردار است.

اتحاد عمل منسجم و جدی و پرهیز نمودن ازاختلافات جهت رسیدن به نتیجه روشن و اقدامات ساختار شکن نکته ای است که در وضعیت فعلی نه تنها باید در کانون توجه قرار گیرد بلکه میتوان گفت مسئله ای به این مهمی تاکنون بارز نبوده است.

این مهم را در برهه های مختلف زمانی و مکانی باید به بوته عمل آورد .

و نباید فراموش کنیم که استبداد و اختناق را با اتحاد و پیوستگی میتوان به زانو در آورد و شکست داد .

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی  ضمن تقدیر از سازمانها و تشکلها و افرادی که با حضور و حمایت خود حرکت اعتراضی جنبش دانشجویی مقابل دفتر سازمان ملل را پشتیبانی نمودند مراتب سپاسگزاری و امتنان را اعلام می دارد و خاطر نشان می داریم که بدون یکدیگر و بدون حمایت و هم دلی نمی توان اقدام جدی برای رسیدن فریاد آزادی به گوش جهانیان انجام داد .

و فقط با اتحاد و همبستگی و همدلی است که می توان کانون مبارزات را به حوزه عمومی جامعه منتقل کرد و نیروی آزادی خواهی و دمکرات و مترقی با سازماندهی مردم  شکست استبداد و دیکتاتوری را رقم بزند.

جنبش دانشجویی پیشتاز همیشگی مبارزه علیه دیکتاتور و دیکتاتوری باز هم از نیروهای مترقی و اپوزوسیون و دمکرات انتظار دارد که حرکتهای دانشجویی را حمایت و پشتیبانی نمایند و همگامی وهمبستگی را مد نظر قرار دهند . ما ضمن ارزیابی حرکت مثبت 6 اردیبهشت که حرکت اعتراضی برای خواسته های برحق مردم بود از همه شما که ما را حمایت و پشتیبانی نمودید سپاسگزاریم .

ایران برای همه کسانی است که آنرا بدون تعلقات خاص حزبی و ایدذولوژیکی دوست دارند  کسانیکه شیفته آزادی و مردمسالاریند.

پاینده آزادی

 

كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

komitedefa@yahoo.com