بيانیه احزاب کمونیست عراق، شیلی و هند در باره تحولات اخیر عراق

بغداد، 7 آوریل 2004

تارنگاشت عدالت

منبع: شبکه همبستگی

برگردان: ا. آذرنگ

 

 

بیانیه هیات سیاسی حزب کمونیست عراق: درباره حوادث اخیر

تحولات تراژیک و خطرناکی که در چند روز گذشته درچند شهر عراق بوقوع پیوست و به کشته و زخمی شدن صدها نفر انجامید، فقط به رنج مردم عراق افزوده و زخمهای دردناک آنها را عمیق تر کرده است.

کاملآ روشن است که این تحولات به هیچوجه در خدمت ثبات کشور نبوده وبه حل هیچیک از مشکلات بیشمارآن کمک نمیکند، بلکه به بدترشدن بیشتر شرایط درهمه سطوح سیاسی، امنیتی و اجتماعی منجر خواهند شد. اگر وقایع دراین مسیرادامه یابند مردم نتیجتآ خود را درگرداب خشونت و  قانون شکنی– با پی آمدهای غیرقابل پیش بینی و اثرات بشدت منفی بر هدف اصلی کنونی مردم عراق یعنی بدست گرفتن کنترل قدرت از نیروهای اشغالگر در 30 ژوئن - خواهند یافت.

ما خشونت و ترور، که به ریخته شدن خون افراد بیگناه و ویرانی اموال ملی میانجامد را در همه اشکال و انواع آن، محکوم می کنیم. همزمان ما از همه می خواهیم آرامش را حفظ کرده و با  خوداری به مسائل برخوردی عاقلانه و محتاطانه داشته باشند. به قانون بعنوان داور نهایی در همه حوزه های زندگی باید احترام گذاشته شود. از این گذشته، گفتمان گفتگوی دموکراتیک باید بعنوان یک ابزار مؤثر مدنی برای حل مشکلات موجود و رفع اختلافات و نظرات مخالف، بجای افراط گرایی، تعصب و فشار برای تحمیل دیکتات ناعادلانه، بکار گرفته شود.

در ضمن، ما هرگونه تجاوز به حقوق بشر، بدون توجه به شکل آن یا اینکه چه کسی مرتکب آن می شود را قویآ محکوم می کنیم. ما یکبار دیگر بجای تکیه انحصاری بر ابزار قهرآمیز نیروهای نظامی و پلیس، بر نیاز به یک رویکرد جامع  که دربر گیرنده جوانب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در برخورد به شرایط پیچیده و رو به وخامت باشد، تاکید می کنیم.

ضروری است که جهت جلوگیری از پیامدهای بحران کنونی بر جامعه و از میان برداشتن زمینه مناسب برای نیروهای متخاصم خارجی، تروریستها و جنایتکاران در بین هواداران رژیم دیکتاتوری سابق، سریعآ به راهکارهای معقول دستیافت. تنها آن زمان است که مردم عراق می توانند برای تحقق وظیفه اصلی یعنی آمادگی برای بدست گرفتن سرنوشت خود در پایان ژوئن آینده وسرعت بخشیدن به حذف بازماندگان دیکتاتوری و ایجاد عراقی دموکراتیک صلح آمیز و فدرال به تلاش های خود سمت و سو دهند.

هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق

بغداد، 7 آوریل 2004

 

 

اعلامیه حزب کمونیست شیلی : قتل عام مردم عراق را محکوم می کنیم

نیروهای اشغالگر آمریکایی تهاجم نظامی وحشیانه ای را برعلیه مردم عراق آغاز کرده اند. مناطق سنی نشین در محاصره کامل قرارگرفته و شهرهای صدر، اعظمیه، کوفه، فلوجه، شعله و دیگر شهرها، هدف بمباران موشکی و تانکهای نیروهای آمریکایی و متحدان آن قرار دارند. جمعیت غیر نظامی ترور می شود. بزرگراه فلوجه بسته شده و گزارش های رسیده از درون شهر از وجود اجساد مردم عادی در خیابانها خبر می دهند. درفلوجه آمبولانس، آب و برق وجود ندارد. به روزنامه نگاران اجازه ورود به شهرداده نمی شود و دوربین آنهایی هم که توانسته اند به داخل شهر بروند ازطرف نیروهای اشغالگر منهدم شده است.

در جنوب کشور اهالی شهر نجف، یکی از شهرهای مقدس اسلام دست به قیام عمومی زده اند. پاسخ بوش به این قیام عمومی چیزی به جز تجاوز و مرگ نبوده است. ما نگرانی خود را از این نسل کشی اعلام کرده و خواهان پایان دادن به این تجاوز هستیم. ما از هم میهنان دعوت می کنیم در اعتراض به این قتل عام در ساعت 12 روز پنجشنبه 7 آوریل درمقابل سفارت آمریکا تجمع نمایند.

 

بیانیه دفتر سیاسی حزب کمونیست هند ( مارکسیست )در حمایت از قیام عراق

10 آوریل 2004

 

دفتر سیاسی حزب کمونیست هند ( مارکسیست ) به قیام عمومی عراق بر علیه اشغالگران آمریکایی درود میفرستد. طی چند روز گذشته مردم فلوجه، رمادی، شهرک صدر دربغداد، نجف، کوت، ناصریه، بصره و دیگر شهرها  قهرمانانه به مصاف نیروهای مسلح آمریکایی و متحدان آنها برخاسته اند.

دفتر سیاسی، آمریکا و مقامات اشغالگر را بخاطر کاربرد تانک، هواپیماهای جنگنده و هلی کوپترهای توپدار در مناطق پر جمعیت شهری که به کشته شدن صدها عراقی منجمله زن و کودک انجامیده است را محکوم می کند.

دولت آمریکا یکبار دیگر از دولت هند درخواست فرستادن نیرو به عراق را کرده است. این بار حفاظت از تاسیسات سازمان ملل دلیل این تقاضا معرفی شده است. انتقال قدرت در روز 30 ژوئن به یک رژیم دست نشانده در عراق را نمی توان به پایان یافتن اشغال تعبیر کرد. سازمان ملل هنوز پیرامون نقشی که در عراق تحت اشغال بعهده خواهد داشت تصمیمی نگرفته است.

دولت واجپایی باید تقاضا برای اعزام سربازان هندی را قویآ رد کرده و ازآمریکا بخواهد نیروهای خود را از عراق خارج کند و بعنوان یک گام مقدماتی در جهت انتقال حاکمیت و قدرت به مردم عراق، حاکمیت موقت را به سازمان ملل واگذار نماید.