نماينده انجمن حمايت از كودكان كارخياباني، بيانيه كودكان كار را در مراسم راه‌‏پيمايي كارگران قرائت كرد.
جمعه 11 ارديبهشت 1383-  30 آوريل  2004

به گزارش خبرنگار ايلنا، 62 نفر از كودكان كار خياباني كه در انجمن حمايت از كودكان خياباني عضو هستند، در مراسم راه‌‏پيمايي كارگران به اجرا سرود و قرائت بيانيه مشغول هستند.
بناساز، مديرعامل انجمن حمايت از كودكان كار خياباني در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: اين انجمن، 400 كودك كار و خياباني را تحت حمايت قرار داده و امروز براي دفاع از حقوق كودكان كار دراين مكان حاضر شده‌‏است.
شايان ذكر است؛ كودكان كار با همان لباس‌‏هايي كه با آن‌‏ها در خيابان مشغول به‌‏كار هستند، در جايگاه مهمانان حضور يافته و به اجراي برنامه پرداختند.

 

مسوول امنيت راه‌‏پيمايي روز جهاني كارگر گفت: امروز ماموران ما براي خدمت به مردم و تامين امنيت در راه‌‏پيمايي كارگران، در محل مراسم حاضر شده‌‏اند.
سرهنگ گل‌‏عنبر، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا تصريح كرد: در اين تجمع، نيروهاي يگان ويژه حضور ندارند و فقط مامورين كلانتري‌‏ها مسووليت برگزاري نظم را بر عهده گرفته‌‏اند.
وي يادآور شد: تعداد دقيق مامورين نيروي انتظامي دراين راه‌‏پيمايي مشخص نيست، ولي در هر 10 متر يك مامور انتظامي مستقراست.
گفتني است؛ مامورين راهنمايي و رانندگي نيز در راه‌‏پيمايي كارگران حاضر شده‌‏اند.

با وجود آن كه هنوز دقايقي به آغاز ساعت برگزاري مراسم روز جهاني كارگر باقي مانده است، دسته هاي كارگري، از نقاط مختلف شهر به سوي ميدان بهارستان، محل برگزاري مراسم روز جهاني كارگر در حركتند.
گزارش خبرنگاران ايلنا حاكي است؛ تعداد كارگراني كه در محل برگزاري راه‌‏پيمايي روز جهاني كارگر حضور دارند، هر لحظه رو به افزايش است؛ به طوري كه هم اكنون تعداد آن‌‏ها بالغ بر هزاران نفر مي شود.
اين گزارش حاكي است؛ تعدادكارگراني كه از شهرستان هاي مختلف براي حضور در راه‌‏پيمايي روز جهاني كارگر به تهران آمده‌‏اند نيز چشم‌‏گير است.
اخبار تكميلي مراسم روز جهاني كارگر، متعاقبا ارسال مي‌‏شود

نيروي انتظامي با تدابيري كه براي برگزاري مراسم راه‌‏پيمايي روز كارگر فراهم كرده، كاملا بر نحوه برگزاري اين مراسم مسلط است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، اگرچه هراز چند گاهي، تعدادي از كارگران حاضر در راه‌‏پيمايي شعارهايي خارج از برنامه تعيين‌‏شده سر مي دهند، اما مسوولين برقراري نظم، از سردادن چنين شعارهايي جلوگيري مي‌‏كنند.
گفتني است؛ با توجه به اين‌‏كه تعدادي از كارگران حاضر در مراسم، نسبت به عدم پرداخت دست‌‏مزدهايشان معترضند، بيشتر شعارها، به عدم پرداخت حقوق معوقه كارگران معطوف شده است

 

داشتن كارت سبز اتباع افغاني، مفيدتر از كار كردن، به‌‏عنوان يك كارگر ايراني است.
به گزارش خبرنگار ايلنا " رضا ابوالحسني"، رييس اتحاديه كارگران شركت " سديد" كه همراه با 200 تن از كارگران اين شركت، در مراسم گرامي‌‏داشت روز جهاني كارگر شركت كرده بود، ضمن اين كه" قانون كار ايران خون‌‏بهاي شهيدان است"، اظهار داشت: اگر برگزاري اين راه‌‏پيمايي نتواند راهكار مناسبي براي حل مشكلات كارگران باشد، در آن صورت دست به اقدامات ديگري هم‌‏چون اعتصاب خواهيم زد.
وي گفت: در حال حاضر تمام كارخانه‌‏ها از وجود كارگران افغاني پر شده و سازمان تامين اجتماعي نيز مستقل از تصميمات مجلس عمل مي‌‏كند.
اين گزارش حاكي " حسن مرادي"، رييس انجمن اسلامي كارخانه" شير پاك" نيز در اين مراسم، با اعتراض به ماده 85 برنامه سوم توسعه گفت: ما براي احقاق حق خود در اينجا شده‌‏ايم.

 

حضور نمايندگان رسانه‌‏هاي داخلي و خارجي براي پوشش اخبار روز جهاني كارگر چشم‌‏گير است.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا, با وجود گذشت دقايقي از تجمع كارگران به مناسبت گرامي‌‏داشت اين روز در ميدان بهارستان، نمايندگان رسانه هاي داخلي و خارجي در محل حاضر شده‌‏اند.
گفتني است؛ ماموران نيروي انتظامي همكاري صميمانه‌‏اي در جريان برگزاري اين تجمع داشته‌‏اند.

مديراني كه وارد صنعت مي‌‏شوند تخصص ندارند و وزارت صنايع نيز در پي بروز بحران مديران، تسويه را براي پايان دادن به فعاليت صنعت جايگزين مي‌‏كند.
به گزارش ايلنا، رشوند رييس اتحاديه كارگران صنايع نساجي كشور گفت: كساني كه وارد صنعت نساجي مي شوند تخصص لازم را ندارند ومديران با تجربه نيز به دلالي پارچه و پنبه روي آورده‌‏اند كه اين در اثر سياستهاي ضد اشتغال وزارت صنايع است.
وي گفت: وزارت صنايع به جاي حل مشكل واحد توليدي مديران كار آمدي را براي تسويه و تسريع در مرگ واحد توليدي به كار مي‌‏گمارد و هر مديري كه كارگر بيشتري را در اين رابطه اخراج كند، مدير نمونه معرفي مي‌‏كند.
رشوند گفت: اهميت صنعت نساجي در سطح كشور است و اين صنعت در كل كشور دچار بحران شده و به سوي نابودي حركت مي كند و اين بيماري مسري در كل صنعت كشوروارد شده است.
وي افزود: بحران صنعت كشور را نبايد بر دوش كار وتوليد ونيروي كار گذاشت بلكه بايد كساني را متهم كرد و مجرم شناخت كه با افتخار از واردات مي‌‏گويند و در مقابل قاچاق كار سكوت كرده‌‏اند.
رشوند گفت: هدف قانون، بازسازي و نوسازي صنايع و ايجاد اشتغال بود كه متاسفانه عمل نشد و اگر توجه دقيقي به كل اين قانون داشته باشيم پي مي بريم كه قانونگذار، قانون صنعت و اشتغال كشور را هدف قرار داده و اين عاقبت شوم چندان دور نيست.
وي افزود: متاسفانه حضور نمايندگان كارگري كمرنگ شده وكساني كه نمايندگان كارگر باشند با روشهاي مختلفي همچون سلب عضويت، عزل از نمايندگي و يا حذف از طريق فيلترهايي كه براي همگان مشخص است از نماينده كارگر بودن حذف مي‌‏شوند.
رشوند گفت: اتحاديه صنايع نساجي با حضور شوراهاي اسلامي صنايع نساجي كشور تشكيل شده و طي اين مدت كوتاه براي بررسي مشكلات به واحدهاي نساجي در شهرهاي يزد، قم ، اصفهان و قزوين اعزام و با مسوولين تشكلهاي كارگري و كارفرمايي تبادل نظرهايي داشته است.
وي گفت: متاسفانه نوع مديريتها در هر استان مختلف بوده و هر استان به دليلي، خود از قوانين تفسير مي‌‏كند.
رشوند گفت: يكي از نقاط ضعف تشكلهاي كارگري وجود افرادي است كه پس از گذشت 20 سال فعاليت در اين صنعت يك دقيقه صرف مطالعه نكرده و حاضر نيستند از مسايل حقوق و قانون صنف خود اطلاع و آگاهي داشته باشند.
رشوند از كارگران خواست روز كارگر را مهم دانسته و از حضور در راهپيمايي اين روز آينده ساز غافل نشوند.

نمايشگاه از آثار عكس و نقاشي كه به وسيله كودكان كار تهيه شده بود در محل دانشگاه شاهد برگزار شد.
به گزارش ايلنا به همت انجمن حمايت از كودكان كار، نمايشگاه عكس و نقاشيهاي تهيه شده به وسيله كودكاني كه قبل از رسيدن به سن كار مشغول به كار هستند، برگزار شد.
در اين رابطه زهرا بناساز، مدير عامل انجمن حمايت از كودكان كار گفت: اين نمايشگاه به همت انجمن و اعضاي خير آن برگزار شده و هيچ منبع دولتي و يا سازمانهاي خيريه در برگزاري اين نمايشگاه همكاري نكرده‌‏اند.
بنا ساز گفت: تنها يكي از اعضا كه در دانشگاه شاهد شاغل بود، موفق شد براي دومين بار مكاني را از اين دانشگاه براي اجراي اين نمايشگاه درخواست كند.
وي گفت: اين نمايشگاه به منظور اهميت دادن به كودكاني است كه از سنين 7 سالگي مشغول به كار بوده و اكنون پس از گذشت پنج سال حمايت اين انجمن توانسته‌‏اند علاوه بر ادامه كار به تواناييهاي جسمي و فكري رسيده و دراين نمايشگاه تواناييهاي مذكور رابه نمايش بگذارند.
بناساز گفت: با هماهنگي‌‏هاي به عمل آمده از طريق نهضت سوادآموزي، هفته‌‏اي 2 ساعت به اين كودكان دروس مدرسه‌‏اي آموزشي داده مي‌‏شود و پس از پايان دوره مدرك معادل يك سال تحصيلي به آنان از سوي نهضت سواد آموزي ارايه مي‌‏شود.
وي گفت: اين كودكان چنانچه بخواهند در طول هفته درس بخوانند از كار باز مي‌‏مانند و خانواده آنان به دليل ناتواني سالي حاضر به اين كار نيستند به همين جهت با آنان توافق شده كه هفته‌‏اي 2 ساعت درست بخوانند

كارگران، در مراسم آغازين روز جهاني كارگر، با سردادن شعارهايي در اعتراض به برنامه چهارم توسعه خواستار تحقق عدالت اجتماعي شدند.
به گزارش خبرنگار ايلنا،كارگران در مراسم روز جهاني كارگر، با تاكيد بر مواردي چون " در جامعه‌‏اي كه فئودال ها حكومت مي كنند، جايي براي كارگران نيست"، خصوصي سازي با شيوه فعلي خز اضمحلال نيروي كار و تسلط سرمايه داران چيز ديگري ندارد" و" يك سال حقوق كارگر ، يك ماه حقوق مدير"، موارد اعتراض خود را نسبت به برنامه چهارم توسعه ابراز داشتند.

مراسم روز جهاني كارگر با سردادن شعارها و مطالبات مورد نظر كارگران ايران، دقايقي پيش آغاز شد.

اعتصاب، اعتصاب حق ماست
به گزارش خبرنگار ايلنا، كارگران با سردادن شعارهايي هم چون" اعتصاب ، اعتصاب حق ماست" ، " مي جنگيم ، مي ميريم، سازش نمي پذيريم"، " دولت بزرگ‌‏ترين تهديد كننده امنيت شغلي كارگران است"، " قرار داد موقت ملغي بايد گردد" و " قانون كار ايران اجرا بايد گردد"، خواستار تحقق مطالبات خود شده‌‏اند.
به گزارش خبرنگار ما هم اكنون تعداد كارگران حاضر در محل برگزاري مراسم بر حدور 10 هزار نفر بالغ شده است.

 

 

كارگران مشهدي با حمل پلاكاردهايي تحت عنوان قرارداد موقت ممنوع، سوي ميدان بهارستان، محل برگزاري روز جهاني كارگر در حركتند.
به گزارش خبرنگاران ايلنا، اين كارگران كه تعداد آن‌‏ها بالغ بر 400 نفر مي شود، طومارهايي با خود حمل مي‌‏كنند كه در آن از نمايندگان مجلس خواسته‌‏ا ند تا شعارهاي خود را فراموش نكنند.
اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي شود