صدور اسلحه به سرتا سر جهان

اروپائی ها بازار را از دست آمریکا ربودند

 

اشپیگل 27 آپریل

برگردان ناهیدجعفرپور

 

دولت های اتحادیه اروپا آنطور که روزنامه ها گزارش می دهند روز به روز در بازار بین المللی صدور اسلحه فعال تر می گردند و برای اولین بار بیشتر از آمریکا تسلیحات نظامی صادر می نمایند.                                                      

 

روزنامه های فرانکفورتر رونشاو و روزنامه روزانه اشتوتگارد، در شماره چهارشنبه خود گزارشی را از انستیتوی پژوهش های صلح  استکهلم علنی نمودند. این گکزارش گویای این است که در سال 2003 برای اولین بار در تاریخ صدور اسلحه، صدور تسلیحات نظامی اتحادیه اروپا گوی رقابت را از ایالات متحده آمریکا ربوده است.

سهم اعضای اتحادیه اروپا از صدور سراسر جهانی اسلحه بیشتر از 25% گشته است.

رسانه های اروپائی، اطلاعاتشان را از گزارشات علنی نشده این انستیتود گرفته اند.

صدور اسلحه توسط اتحادیه اروپا چیزی در حدود 7/4 میلیارد دلار آمریکائی ( 9/3 میلیارد یورو) می باشد. در حالیکه صدور اسلحه توسط ایالات متحده آمریکا 4/4 میلیارد دلار( 7/3 میلیارد یورو) بوده است که سهمی در حدود 5/23 درصد را بیان می کند.

در زمان برپائی شوروی، در سرتاسر جهان سه بار بزرگترین صادر کننده اسلحه روسیه بود که با سهمی در حدود 37% در جدول صدور تسلیحات نظامی قرار داشت.

سیمون وزه من، کارشناس تسلیحات نظامی به روزنامه فرانکفورتر رونشاو گفت :" این عقب گرد در صادرات تسلیحات نظامی توسط ایالات متحده به احتمال قوی گذرا خواهد بود".

وی همچنین اظهار داشت:"در سال های آتی قرار دادهای زیادی از جمله هواپیما های جنگی که در سالهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند در آمار صادرات صعود خواهند نمود خواهند نمود".
مطمئنااروپائی ها در ارائه قرار دادهای تسلیحاتی از موقعیت برتر و قدرتمند تری برخوردار می باشند و تا کنون توانسته اند اکثر سفارشات بزرگ را به خود اختصاص دهند.

 بیشتر از 80% صادرات تسلیحات نظامی در اتحادیه اروپا از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیای کبیر صادر می گردد.