در باره مسئله اسرائیل/ فلسطین  Reuven Moskovitz

 

مصاحبه با " شارون تنها تنور ترور را در خاورمیانه داغ نمی کند"

تاتس 21 آپریل
RENÉ GRALLAمصاحبه گر:
برگردان ناهید جعفرپور
از آنجا که بوش سیاست خشونت بار اسرائیل را غسل تعمید داده است، اکنون تنها یک قرار بین المللی میتواند به حل این مسئله کمک نماید.           
تاتس: اسرائل رانتسی رهبر حماس را کشته است، بوش در باره مشکل شهرک های مسکونی همنظر شارون گشته است. آیا بوش به شارون برای سیاستش یعنی کشتار هدفمند، چراغ سبز نشان داده است؟                   

 مسکوویتز : صد در صد شکی نیست. آمریکا هم بالاخره این کار را می کند و تلاش خواهد نمود در عراق رهبر رادیکال شیعه ها را یقتل برساند.              

تاتس:وزیر دفاع اسرائیل شایول موفاس گفته است که :" شیخ یاسین برای اسرائیل درست مثل بن لاده بود برای آمریکا. شما چه فکر می کنید؟          

مسکوویتز : من اصلا با حماس موافق نیستم بنظر من آنها یک باند از انسانهائی هستند که فقط به خشونت فکر می کنند اما باید بگویم، اینکه می گویند که شیخ یاسین برای اسرائل بن لادن آمریکاست ، تلاشی است که قتل وی را توجیه نماید. در حالیکه شیخ یاسین در بین رهبران حماس کسی بود که می گفت اگر اسرائیل از مرزهای 1967 عقب نشینی کند، در باره آتش بس صحبت می کنیم. اما متاسفانه یک خطی وجود دارد که تلاش می کند همه چیز را شیطانی جلوه دهد و این چیزی است که به مقاومت فلسطینی ها مرتبط است. نباید ریشه اصلی و قدیمی اختلافات را فراموش نمود. یعنی نشناختن حقوق فلسطینی ها حتی در بخشی از این منطقه که روزی به آنها تعلق داشته است. و بالاخره حق تصمیم گیری بر سرنوشت خود بدئن آزار و اذیت.                                                                                   

تاتس:نظر می رسد که بوش سیاست شارون را در باره شهرک های یهودی نشین پذیرفته است . این به چه معنی است؟                                             

مسکوویتز :این روشن است. فلسطینی ها باید تنهادر حدود 13% از جائی را که زمانی فلسطین نام داشته است در اختیار داشته باشند. همانجوری که روزنامه اسرائیلی ماریو می نویسد : برای فلسطین تنها نوار غزه و برده های پرت افتاده شده اردن غربی باقی می ماند. توجه کنید در ست مانند جنوب آفریقا در زمان حکومت گران سفید پوست. این سیاست هیچ صلحی را به همراه نخواهد داشت و این مختص تنها خاورمیانه نیست.                   

تاتس: تا کنون عرفات از جانب آمریکا محافظت میشد. شارون گفته است که رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین میتواند هدف قرار گیرد. آیا اسرائیل می تواند بطور واقعی جدا از تصمیمات آمریکا تصمیم بگیرد؟                               

مسکوویتز : هیچ چیزی معلوم نیست. از دولت شارون هر کاری بر می آید آنها پایشان را از گلیم خود فرا تر نهاده اند و اگر متوقفشان نکنی فاجعه به بار خواهند آورد.                                                                                        

تاتس:شارون ادعا دارد که آنها بعد از حذف شیخ یاسین امنیت بیشتری دارند.                                                                                                     

مسکوویتز : این چه امنیتی است؟ منطق شارون چنین است که امنیت را با خشونت و باز هم حشونت میتوان برقرار نمود. اما این خشونت خشونت هم منعکس می نماید. اگر او به جهان برنامه ریخته شده و صلح آمیز و دمکراتی که در خور شخصیت و شان انسانها باشد و حقوق انسانها رارعایت می کند، اعتقاد داشته باشد تلاش نمی کند خشونت انعکاس دهد ، خشونتی که انسانها را به قعر نیستی می کشاند.                                                         

تاتس: دولت اورشلیم می گوید که شیخ یاسین در پشت ترور های حماس قرار داشت.                                                                                            

مسکوویتز :نه . شیخ یاسین نقشه کش نبود. او انسانی فلج بود که به صندلی چرخ دارش چسبیده بود. او در حال انجام ترور کشته نشد بلکه در راه خانه اش به قتل رسید بعد از ترک مسجد. شیخ یاسین روحانی مورد قبول فلسطینی ها بود. نه تنها برای فلسطینی ها بلکه او در تمامی دنیای اسلام معروف بود. حالا با قتل او یک شهید از او ساخته شده.                    

تاتس: خوب خالا یک تزی وجود دارد که می گوید شیخ یاسین کشته شد چون شارون قدرت خود را می خواست نشان دهد تا بدینوسیله مشکلات سر راهش را هموارتر سازد. برای اینکه شارون خروج از نوار غزه را به عنوان ضعف خود به اثبات نرساند.                                                             

مسکوویتز : شارون می خواهد فلسطینی ها را به زانو در آورد به این خاطر زندگی را به آنان سخت نموده است.  برای اینکه بقیه انسانها هم مثل خود او زندانی خود باشند. و بالاخره او حساب می کند که توسط این سیاست، وضعیت غمناکی پدید خواهد آمد که در اثر آن او به خود اجازه خواهد داد فلسطینی ها را برای همیشه از این منطقه براند.       تاتس: شما اعتقاد دارید که او میخواهد فلسطینی ها را به کشورهای همسایه گریز دهد؟                                                                                      

مسکوویتز : بله درست این هدف شارون است. این " جابجائی" را تنها شارون نیست که پشت مغزش دارد.                                                             

تاتس: آیا کشته شدن شیخ یاسین و عادل عزیز رانتسی ، باعث میگردد که فلسطینی ها این حذف ها را قبول کنند و دم نزنند و یا یک حمله بزرگ را تدارک ببینند ؟ و این باعث نمی شود که اسرائیل همه فلسطینی ها را از این منطقه براند؟                                                                                       

مسکوویتز :این یک واقعیت است اما نه امروز. این جابجائی فلسطینی ها از خیلی وقت پیش ها در مغز بسیاری از سیاستمداران موئسس دولت در سال 1948 بوده است . به این مثال توجه کنید که چه جور دولت ترکیه یونانی ها را از آسیای کوچک بعد از  پایان جنگ جهانی اول جابجا نمود.               

تاتس: لطفا یه تجزیه تحلیل کنید که آیا راه خلاصی وجود دارد؟                   

 مسکوویتز :  ما به یک پیمان از جانب جامعه خلق ها احتیاج داریم. تازه اگر شانسی برای صلح وجود داشته باشد. در این صورت ارتش اسرائیل باید از غرب اردن بیرون رود و در آنجا باید جامعه بین المللی مستقر گردد.