كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

اطلاعيه خبري       تاريخ 21/1/1383

komitedefa@yahoo.com

 

جان سيامك پورزند در خطر است

سيامك پورزند روزنامه نگار 75 ساله كه در سالن 1 زندان اوين به سر ميبردشب گذشته دچار حمله قلبي شد.

ايشان در حال حاضر از ناحيه مهره هاي كمر درد شديدي را تحمل ميكند .

به گفته ي پزشكان زندان سيامك پورزند ميبايست هر چه سريعتر به بيمارستان انتقال يافته و تحت آزمايش MRI قرا بگيرد.

گفتني است با وجود وضعيت جسمي وخيم مسئولين زندان هيچ گونه مساعدتي را در جهت رسيدگي به او انجام نداده اند.

 

جمشيد اميني از بيمارستان به زندان انتقال داده شد

دكتر جمشيد اميني كه براي جراحي كبد به مرخصي رفته و در بيمارستان بستري بود توسط مامورين دادسراي نظام از بخش 1 بيمارستان ساسان تخت1006 به خارج از بيمارستان انتقال داده شد.

اين در حالي است كه تنها دو ساعت به زمان عمل ايشان باقي مانده بود.

همچنين رئيس بيمارستان و پرستاران با مشاهده ي وضعيت بد جمشيد اميني با مامورين در گير مي شوند كه اعتراض آنها راه به جايي نمي برد.