اطلاعيه خبري کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

komitedefa@yahoo.com

 

امير ساران عضو شوراي مرکزي جبهه دموکراتيک ايران به شعبه 6 دادگاه انقلاب احضار شد.

ايشان ميبايست صبح امروز چهارشنبه 19 فروردين در دادگاه انقلاب حضور يابد.

لازم به ذکر است که ايشان قبلا نيز از سوي دادگاه انقلاب احضار شده بودکه به دليل اعتراض به عملکرد اين نهاد از حضور در دادگاه خودداري کرد.

گفتني است اين بار ايشان با اخطاريه رسمي از طرف دادگاه انفلاب مواجه شده است.