كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

اطلاعيه خبري             تاريخ  :   15/1/1383

امير لاجوردي دانشجوي رشته عمران دانشگاه آزادواحد تهران مركز در تاريخ 4آذر 1381توسط عوامل ناشناسي بازداشت شده و به مكان نامعلومي برده شده است، تاكنون پس از گذشت 16 ماه هنوز هيچگونه اطلاعي از او در دست نمي باشد.

گفتني است پس از دستگيري مامورين خانه وي را تحت بازرسي قرار ميدهند و به خانواده اش تاكيد ميكنند كه با مدارك به دست آمده هرگز

به دنبال پسر خود نگردند .

لازم به ذكراست كه در طي اين مدت تنها يك بار در تماسي تلفني فرد ناشناسي به خانوده او اطلاع ميدهد كه امير لاجوردي به همراه تعداد ديگري از فعالان دانشجويي گمنام در مكاني در نزديكي نوشهر نگهداري ميشوند.

امير لاجوردي چندي پيش از دستگيري به دليل فعاليتهاي سياسي از دانشگاه اخراج شده بود.

كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي ضمن نگراني از وضعيت ايشان خواهان توجه و رسيدگي مجامع حقوق بشر نسبت به اين قضيه ميباشد.