حمايت از کارگران ايران خودرو و محکوم کردن کشتار کارگران شهر بابک

پنج شنبه 23  بهمن 1382-  12  فوريه 2004

در پی تداوم سياست خصوصی سازی و جلب نظر سرمايه‌داران جهانی جهت سرمايه‌گذاری در ايران که باعث فلاکت هر چه بيشتر و بيکار سازی ميليونی کارگران گرديده است، سرمايه‌داران ايران پروژه خصوصی سازی کارخانجات و صنايع کشور و اخراج کارگران‌ را با سرعت هرچه بيشتر به پيش می‌برند.

در پی اعتراض کارگران ذوب مس خاتون آباد جهت جلوگيری از اخراج و حفظ شغل خود، حاميان سرمايه آنها را به گلوله بستند که تعداد چهار نفر کشته و بيش از ۴۰ نفر زخمی شدند.

همچنين اخيرأ مديريت کارخانه ماشين سازی ايران خودرو به بهانه اعتراض کارگران جهت قطع نوبتکاری شبانه که بر اثر فشار بيش از حد کار، باعث کشته شدن دو نفر (پيمان رضی‌لو، اميد اولادی) از همکاران خويش در محل کار گرديده است، ۱۶ نفر از کارگران را اخراج نموده است. در اين دو مورد بيش از ۴۰۰ نفر از کارگران داخل کشور ضمن محکوم کردن کشتار کارگران، خواستار محاکمه عملان اين جنايت و جبران حقوقی خسارت وارد شده به خانواده‌های اين جانباختگان و مجروحان و بازگشت به کار کارگران اخراجی کارخانه ايران خورو شده اند.

ما امضاء کنندگان اين نامه که هر يک بخاطر فعاليت‌های کارگری مجبور به ترک کشور شده ايم، ضمن حمايت قاطع از اعتراض به حق کارگران نسبت به اين کشتار فجيح و سودجويی سيری ناپذير سرمايه‌داران، خواهان محاکمه مسببين اين کشتار در يک دادگاه صالح و جبران حقوقی خسارت وارد شده به خانواده های جاباختگان و مجروحين، بازگرداندن فوری کارگران اخراج شده به کار خويش، لغو کارهای قرار دادی و پيمانی، حق کار و حقوق بيکاری و حق ايجاد تشکلات مستقل کارگری بدور از اُتوريته نهادهای سرمايه‌داری و غير کارگری، برای تمامی کارگران ايران می‌باشيم.

ما از تمامی اتحاديه‌های کارگری و حاميان کارگران در سراسر جهان انتظار داريم ،ضمن حمايت از خواست بحق کارگران ايران، اعتراض خود را نسبت به کشتار کارگران و خواسته‌های آنان اعلام کرده و خواهان بازگشت کارگران اخراجی کارخانه ماشين سازی ايران خودرو به کار خويش گردند.

يوسف آبخون (فعال کارگری) - مرسده اخلاقی (عضو سنديکای بافنده سوزنی) - مرتضی افشاری (عضو اتحاديه کارگران صنعت چاپ تهران و حومه) - جمشيد اديبی زاده (نماينده شورای واحد آمونياک پتروشيمی رازی) - عجم بهادری (ماينده کارگران و عضو هيات مديره شورای کارکنان صنايع فولاد اهواز) - علی پيچگاه (نماينده شورای متحده پالايشگاه تهران در شورای کارکنان صنعت نفت) - مهوش خراسانی (عضو شورای کارخانه جوراب استارلايت) - يداله خسروشاهی (نماينده کارگران و نماينده شورای پالايشگاه تهران در شورای کارکنان صنعت نفت) - محمد خرم نماينده کارگران و نماينده شورای پالايشگاه شيراز در شورای کارکنان صنعت نفت) - علی خدری (فعال کارگری کارخانه شرکت مينو) - حسن رحيمی (دبير اتحاديه کارگران پروژه ای فصلی سنندج) - منصور سلطانی (نماينده کارگران کارخانه ايندامين) - آلبرت سُهرابيان (عضو هيات مؤسس اتحاديه کارگران کفاش تهران) - کيومرث شهنی (دبير سنديکای کارگران انبار ری، خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت) - حوری صهبا (عضو شورای کارکنان کارخانه الکتريک البرز) محمد صفوی (فعال کارگری شرکت پروژه ای پتروشيمی اصفهان و دبير اتحاديه کارگران نان کانادا) - يدی غزيزی (عضور اتحاديه صنعتگر) - عباس‌عليپور (عضو شورای کارکنان کارخانه صنايع چوب ايران، تهران) - مظفر فلاحی (فعال کارگری کارخانه شاهو و عضو اتحاديه صنعتگر) - فرامرز فيضی زاده (عضو هيات مديره شورای عالی کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) - توفيق فرجی (عضو اتحاديه صنعتگر) - رسول فقهازاد (عضو شورای کارکنان ابزار دقيق پالايشگاه تهران) - سعيد کوهستانی عضو هيات مديره شورای کارکنان کشتارگاههای تهران) - حميد نوشادی (نماينده کارگران آجر ماشينی قرچک ورامين، کارگر شرکت دخانيات) - جلال مجيدی (عضو هيات مديره شورای سراسری کارکنان صنايع گسترش و نوسازی) - حشمت محسنی (فعال کارگری)

لطفأ برای محکوم کردن کشتار کارگران خاتون آباد و حمايت از کارگران ايران خودرو اسم خود را به آدرسهای زير ارسال داريد.

?mokhalefaneekhraj@yahoo.co.in

mokhalefanekoshtar@yahoo.ca

در صورت عدم دسترسی به اينترنت، با يکی از شماره تلفنهای زير تماس بگيريد.

(۷۶۳۷۳۷۲_۰۰۱۶۰۴ محمد) و ( ۷۹۴۱۳۲۸۰۵۸_ ۰۰۴۴ اشکان)