دانشجويان با حركت به سمت درب اصلي دانشگاه تهران، شعارهايي نظير "رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم" و "استقلال، آزادي، جمهوري جمهوري" سر مي‌‏دادند

پس از اتمام برنامه و تجمع انجمن‌ اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، گروهي در حدود ‌١٥٠ تا ‌٢٠٠ نفر با سردادن شعارهايي به سمت سردر دانشگاه حركت و براي دقايقي در پشت آن تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شماري از شعارهاي اين افراد به اين شرح است: مرگ بر استبداد
نه سازش نه تسليم نبرد با ارتجاع
زنداني سياسي آزاد بايد گردد
چه كابل چه تهران مرگ بر طالبان
ملت، دانشجو اتحاد اتحاد
مرگ بر ديكتاتوري
شركت در انتخابات خيانت، خيانت
استقلال ،آزادي جمهوري جمهوري
انصار جنايت مي‌كند
خاتمي‌، خاتمي خجالت، خجالت
رفراندوم، اين است شعار مردم
دانشجو مي‌ميرد ذلت نمي‌پذيرد
شعارهاي شديداللحني عليه آيت‌الله جنتي نيز سر داده شد.
اين عده پس از دقايقي به سمت درب غربي دانشگاه رفته و پراكنده شدند.