گزارش دوم از کنفرانس تدارک سومین فوروم اجتماعی اروپا در لندن

مترجم : ناهید جعفرپور

 

1- ارزش گذاری دومین فوروم اجتماعی اروپا در پاریس

 51 هزار نفر در دومین فوروم اجتماعی اروپا در پاریس شرکت نمودند که از این تعداد 20 هزار نفر از خارج از اروپا  و 1000 نفر از اروپای شرقی بودند.

3 میلیون یورو در مجموع خرج فوروم شد که از این مبلغ بخش اعظم را نهاد های علنی پرداخته بودند. کمیته سازمانده در مقابل تمامی شرکت کنندگان و امضا کنندگان پلاتفرم سیاسی مشترک، یکسان عمل نمود و هر سازمانی بین 100 تا 700 یورو به منظور کمک به مخارج فوروم هزینه پرداخت. 7 نفر به طور هفتگی در دفتر مرکزی مشغول تدارک بودند. در حدود 2000 نفر از فعالین از سوی 7 سازمان و اتحادیه بطور داوطلبانه تدارکات چند روزه دومین فوروم اروپا را میسر نمودند. با وجود کمبود وقت و نقاط ضعف متفاوت اما شرکت جوانان و زنان کاملا چشم گیر و بی نظیر بود. شرکت اعضای اتحادیه های کارگری و شرکت کنندگان بدون مدارک ( اجازه اقامت و پاسپورت) و بیکاران قابل ملاحظه بود. یکی از نقاط ضعف دومین فوروم اروپا عدم توافق به موقع بر روی انتخاب سخنرانان سمینار ها و کمبود سمینار های لازم در باره مشکلات و موانع بر سر راه بدیل های جهانی شدن بود.

 

2- رابطه نیروهای سیاسی در بریتانیای کبیر 

یکی از مشکلات  بریتانیای کبیر اختلاف بر سر یک ائتلاف گسترده  مابین اتحادیه های کارگری و گروه های دیگر میباشد. این سازمانها و نهاد ها، سازمان گ ال آ ( آتوریته بزرگ لندن) ، جمعیت های ضد جنگ ، سازمانهای ائتلافی برای( توقف جنگ) ، سازمان س ان د ، شبکه تاکس توبین ، شبکه ضد کاپیتالیسم و ....... و از سوی دیگرسازمانهای سرخ انقلابی ، گروههای آنارشیسم ، بخشهای فوروم اجتماعی لندن وشخصیتها می باشند.

دسته اول موافق برگزاری فوروم اجتماعی اروپا در لندن می باشند و اما دسته دوم به دلایل گوناگون با تفکری نقادانه تا مرحله رد این برگزاری پیش رفته اند. اما آنچه قابل توجه است چرخش بسیاری از شخصیت های فوروم اجتماعی لندن مانند تحریریه روزنامه برگ  سرخ است که در ابتدا مخالف برگزاری فوروم در لندن بودند اما بعدا خواهان هرچه بهتر برگزار شدن سومین فوروم اجتماعی اروپا در لندن شدند.

 

3- پیشنهادات برای فوروم اجتماعی اروپا در سال 2004    

پیشنهادات مختلف برای چگونگی پیشبرد فوروم اجتماعی اروپا در لندن و محل آن تا کنفرانس بعدی اروپا که در تاریخ 6 و 7 مارس 2004 بر گزار می گردد مورد بررسی قرار میگیرند. تا کنون تنها محل موجود و قابل لمس، لندن می باشد. یکی از کارکنان سازمان گ ال آ  پیشنهاداتی برای پیشبرد روند سومین فوروم اجتماعی اروپا در لندن ارائه داد اما مشکل بزرک در اینجا مسئله تامین مالی فوروم است زیرا سازمان گ ال آ نمی تواند پول زیادی چون شهر دار فلورانس ، سنت دنیس ، بوبنی و یا ایوری در اختیار بر گذارکنندگان فوروم بگذارد. از سوی دیگر در بریتانیای کبیر بعنوان کشور مدل نولیبرالی اروپا بسیاری از مراکز عمومی مانند مثلا ورزشگاه ها به دست بخش خصوصی سپرده شده اند. از این جهت و بطور واقعی تدارک این فوروم تنها با کمک اتحادیه کارگری و نهاد های مورد اعتماد جنبش های اجتماعی در انگلستان صورت پذیر می باشد. پیشنهاد مشخص برای مرکزیت محل برگزاری فوروم میدان الکساندر می باشد. همچنین باید از محل های عمومی دیگر چون تاتر ها و.... برای پذیرائی از حدود 20000 نفر استفاده نمود. ایده های دیگر حاکی از این بود که فوروم می تواند در منچستر و یا شهر های دیگر برگزار گردد. اما این ایده از سوی اکثریت رد شد. پیشنهاد مشخص دیگری وجود نداشت. ورودی برای هر شرکت کننده مبلغی بین 3 تا 11 یورو پیشنهاد شد. برای اینکه پیشنهادات بطور جدی بررسی گردد تا تاریخ 1 مارس به همه وقت داده شد. تا این تاریخ می باید راه های تهیه کمک های مالی و مکان های مناسب برای برگزاری فوروم و تدارکات دیگر خوب بررسی گردد. در کنفرانس تدارکاتی بعدی که در تاریخ 6 و 7 مارس برگزار خواهد شد تصمیمات بطور نهائی گرفته خواهد شد که چگونه و از چه ماخذی تامینات مالی سومین فوروم اروپا 2004 در لندن تهیه خواهد شد.

 

4- گروه های کاری  

گروه های کاری زیر شکل گرفتند:

 الف فرهنگی

مسائل فرهنگی نباید مسئله ای " حاشیه ای " باشد بلکه باید از اجزای مهم فوروم بوده و محل های مخصوص به این تم اختصاص داده شود.

 

ب برنامه

 باید  بیشتر سمینار بر گزار گردد تا پلنوم. در پلنوم ها باید سخنرانان کمتری سخنرانی نمایند و بیشتر وقت در اختیار شرکت کنندگان برای طرح موضوع قرار گیرد. باید برای سخنرانی زنان و جوانان وقت بیشتری در نظرگرفته شود و بیشتر تلاش شود تا آنان سخن را در دست داشته باشند. برای گروه های جدید که تازه به فوروم پیوسته اند باید وقتی در نظر گرفته شود تا در جریان فوروم قرار گیرند. قرار بعدی برنامه ریزان بریتانیائی 10 ژانویه 2004 می باشد.

 

س سازماندهی 

گروه های بسیاری وظیفه گرفتند تا به مسائل تدارکاتی چون تهیه امکانات مالی و تهیه جا و ویزا برای شرکت کنندگان و محافظت از کودکان شرکت کنندگان و مسائل حقوقی و ...... بپردازند. تا بدینوسیله کارها به سرعت پیش روند قرار بعدی این گروه ها 18 دسامبر بود. 

 

5 سئوالاتی که تا کنفرانس بعدی گروه تدارک سومین فوروم اروپا در 6 و 7 مارس در لندن باید به   آن رسیدگی کند چنین است:

- با چه ساختاری و بر بستر چه زمینه مادی و با کمک های مالی چه ارگانهائی باید سومین فوروم اجتماعی اروپا در لندن تدارک یابد؟ 

- با چه شکلی و با استفاده از چه سرچشمه های مالی میتواند سومین فوروم اروپا در نوامبر 2004 در لندن انجام پذیرد؟  

- تجمع زنان فوروم می باید در فضای فوروم انجام پذیرد و یا جدا برنامه ریزی گردد؟   

- چگونگی تدارکات ( برنامه ، جلسات جنبش های اجتماعی)         

 

 

شرکت کنندگان از طرف فوروم اجتماعی آلمان در کنفرانس تدارکاتی در لندن:  

 

Hugo Braun

Erhard Crome

Christine Buchholz

جهانی دیگر ممکن است